Fotowoltaiczna Szyba Grzewcza

FOTOWOLTAICZNA SZYBA GRZEWCZA

Szyby zespolone grzewcze, to ciekawa alternatywa dla pomieszczeń, które w miesiącach zimowych wymagają ogrzewania. Niewątpliwym atutem tego produktu jest likwidacja kondensacji pary wodnej na powierzchni szyby oraz powstania chłodnych stref przy oknach. System ten może być również wykorzystany w elementach małej architektury, podgrzewając szybę frontową i ławkę dla pasażerów. Nawet przy bardzo niskich temperaturach, powłoka szklana może nagrzać się do temperatury od 20°C do 30°C, emitując przy tym łagodne ciepło, które jest generowane przez energię elektryczną przechodzącą przez naniesioną na szybę dodatkową niewidoczną warstwę tlenku metalu.

Zespolona szyba grzewcza może być więc traktowana jako substytut tradycyjnego systemu ogrzewania. Instalacja szyby grzewczej jest niewidoczna i łatwa w utrzymaniu (nie odbiega przy tym od standardowej szyby zespolonej). Zastosowanie szyby grzewczej jest również możliwe w ogrodach zimowych czy świetlikach fotowoltaicznych, gdzie nagrzana warstwa szklana topi zalegające warstwy śniegu czy lodu, zwiększając przy tym wydajność instalacji fotowoltaicznej w miesiącach zimowych (opcja „No Frost”).


Galeria Produktu