język Polskijęzyk Angielski

Inteligentne Systemy Bezpieczeństwa

Systemy Nagłośnień

Systemy nagłośnieniowe stanowią rodzaj kablowych instalacji radiofonicznych, zapewniających emisję komunikatów słownych o charakterze informacyjnym lub reklamowym. Służą również do odtwarzania muzyki lub audycji radiowych. Spotykamy się z nimi niemalże na każdym kroku. Są one stosowane w budynkach użyteczności publicznej, sklepach, hipermarketach oraz we wszystkich miejscach, wymagających podawania jakichś informacji do wiadomości publicznej - stąd nazwa z języka angielskiego PA (Public Address).

Sercem systemu nagłośnieniowego jest stanowisko mikserskie, pozwalające na wybór źródła, regulację poziomu dźwięku czy wprowadzanie prostych efektów akustycznych. Niejednokrotnie systemy PA przejmują funkcje przywoływania osób, pobierania sygnałów z wielu źródeł, nagłośnienia wielostrefowego i wielu pomieszczeń oraz funkcje ewakuacyjne i przeciwpożarowe.

Zagadnienia techniczne związane z projektowaniem i instalacją takich systemów są złożone, wymagają wiedzy i doświadczenia. Projektując i instalując PA specjalizujemy się na markowym sprzęcie, produkowanym firmę BOSCH.