Zapytanie ofertowe nr 1.1/2018/01 z dnia 20.03.2018

data publikacji: 20.03.2018

ML SYSTEM S.A. zaprasza do złożenia oferty „Wynajem komory do badań klimatycznych i starzeniowych” w ramach projektu pt. „Aktywny zestaw szybowy dla budownictwa energetycznie dodatniego”, realizowanego w ramach Działania 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na podstawie Umowy nr POIR.01.01.01.00-0598/15-00.