Zapytanie ofertowe nr TST/2018/02

Data publikacji  20.08.2018

ML SYSTEM Zaprasza do złożenia oferty na zadania pn.
„Dostawa walizki próżniowej i uchwytu dla procesu PVD”

w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe”- TECHMATSTRATEG pt. „Wydajne i lekkie układy zasilające złożone z ogniwa słonecznego i baterii litowo-jonowej oraz ogniwa słonecznego i super kondensatora przeznaczone do zastosowań specjalnych (umowa o dofinansowanie nr 1/347431/14/NCBR/2018 z dnia 27.02.2017r.)