Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego

ML System S.A. posiada Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego pierwszego stopnia do klauzuli TAJNE oraz posiada Kancelarię Tajną w swoich strukturach. Posiadane świadectwa zapewniają bezpieczeństwo przetwarzania informacji niejawnych oraz pozwalają na spełnienie warunków wykonywania umów, zawierających klauzulę wymaganego bezpieczeństwa.

Kancelaria wyposażona jest w zasoby techniczne, pozwalające na cyfrowe przetwarzania informacji tajnych w ramach klauzuli TAJNE.