Uroczyste otwarcie siedziby ML System S. A. w Zaczerniu

ip
Innowator Podkarpacia 2015
21 grudnia 2015
marzenie1
Mam marzenie
26 lutego 2016
otw1

Dnia 18 lutego ML System S. A. miało miejsce uroczyste otwarcie siedziby oraz nowego zakładu produkcyjnego firmy w Zaczerniu.

W obecności wielu zgromadzonych gości, przyjaciół i współpracowników cieszyliśmy się z sukcesu tej szeroko zakrojonej inwestycji,  która była uwieńczeniem naszej wieloletniej pracy i strategii jaką przyjęła i konsekwentnie rozwija nasza firma. Uroczystego przecięcia wstęgi wraz z właścicielami firmy  dokonał również Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Adam Hamryszczak.

Nowy budynek powstał  jako zadanie inwestycyjne pn. „Budowa budynku produkcyjnego z częścią biurowo-socjalną i laboratorium badawczym” w ramach realizacji projektu pn. „Produkcyjne wdrożenie przez ML System hybrydowego panelu fotowoltaicznego NoFrost”, którego dotyczy umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.04.06.00-18-016/12-00, w ramach Pilotażu Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku w 4 osi priorytetowej Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013. Cały kompleks ma 6 tys. m. kw., w jego obrębie znajduje się m. in. hala produkcyjna i laboratorium badawcze. Stworzyliśmy trzy linie produkcyjne: do precyzyjnej obróbki szkła, zespalanie szkła i do drukowania ogniw fotowoltaicznych.

Uroczyste otwarcie siedziby ML System S. A. w Zaczerniu 18 luty 2016 r.
 
 

Dodaj komentarz