B+R Fotowoltaiczne Centrum Badawczo-Rozwojowe

Badania i rozwój to nie tylko pierwszy krok do wprowadzania na rynek nowego produktu czy usługi. To przede wszystkim niezbędny etap do wprowadzenie na rynek innowacji i wypracowania na jej podstawie trwałej przewagi konkurencyjnej. Tworzymy ją skutecznie zarówno dla siebie jak i dla naszych Klientów, wykonując usługi badawczo - rozwojowe na najwyższym poziomie. Mimo ugruntowanej pozycji na rynku ciągle podejmujemy wyzwania związane z podnoszeniem konkurencyjności oraz poprawieniem skuteczności i efektywności realizowanych usług.

Dzięki inwestowaniu w badania nad własnymi produktami, nawiązaniu współpracy z krajowymi i zagranicznymi firmami oraz renomowanymi jednostkami B+R, obecnie ML System projektuje, wykonuje i świadczy usługi dotyczące rozwiązań niestandardowych, dedykowanych dla indywidualnych projektów i wymagań klientów. Wartość zrealizowanych przez ML System prac badawczo – rozwojowych to kwota ok. 20 mln zł, wartość projektów inwestycyjnych opartych na wynikach prac B+R to ok. 70 mln zł.

Fotowoltaiczne Centrum Badawczo Rozwojowe

funkcjonujące w strukturze ML System od 2012 roku, prowadzi badania naukowe oraz prace rozwojowe zarówno na własne potrzeby jak i na zlecenie, głównie w obszarze nanotechnologii, w tym m.in. badania:

 • Właściwości elektrochemicznych nanomateriałów
 • Struktury elektronowej konwerterów promieniowania
 • Wydajności kwantowej kropek kwantowych
 • Struktury krystalicznej ciał stałych
 • Pomiary naprężeń ciał stałych
 • Parametry reologiczne materiałów konstrukcyjnych
 • Własności fizykochemicznych nanomateriałów
 • Parametrów elektrycznych ogniw fotowoltaicznych (w tym ogniw drukowanych)

Pomimo iż rynek ogniw PV jest bardzo młodą, rozwijającą się branżą, poszukiwane są nowe rozwiązania w kierunku optymalizacji wydajności elektrycznej produkowanych ogniw, utrzymując jednocześnie wysoką jakość i niezawodność wraz powiększeniem ilości pozyskanej energii z zadanej powierzchni. Tym szczególnie wartym podkreślenia jest fakt, iż wśród firm działających komercyjnie na rynku krajowym ML System jest jedną z nielicznych, która prowadzi zaawansowane prace badawcze w zakresie własności prototypowych ogniw fotowoltaicznych. Nowe obszary badań prowadzonych w FCBR obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe związane z zerowymiarowymi strukturami półprzewodnikowymi (tzw. kropkami kwantowymi), materiałami perowskitowymi oraz zastosowaniem luminoforów.

Efektem prowadzonej działalności B+R są liczne zgłoszenia patentowe, zarówno w trybie krajowym jak i europejskim oraz współpraca badawcza z wiodącymi w kraju i za granicą jednostkami badawczymi, w tym. m.in. Fraunhofer - Institut für Solare Energiesysteme ISE, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, Akademią Górniczo – Hutniczą w Krakowie, Politechniką Krakowską, Wrocławską i Rzeszowską, Wrocławskim Centrum Badań EIT+, Uniwersytetem Rzeszowskim i Uniwersyteten Jagiellońskim.

Oferta FCBR skierowana jest zarówno dla przedsiębiorców poszukujących m.in. usług badawczo – rozwojowych oraz usług mających na celu poprawę jakości w doborze komponentów materiałowych, jak i jednostek naukowych, a także wykonawców systemów fotowoltaicznych chcących potwierdzenia jakości stosowanych przez nich technologii i materiałów.

FCBR wyposażone zostało w nowoczesne urządzenia badawczo – pomiarowe umożliwiające prowadzenie kompleksowych badań w zakresie inżynierii materiałowej, nanotechnologii oraz fotowoltaiki.  Prowadzone prace badawcze mają na celu określenie i dobór optymalnych parametrów materiałowych oraz elektrycznych ogniw i modułów fotowoltaicznych celem zwiększenia wydajności konwersji energii  słonecznej  na  elektryczną  finalnego  produktu.

FCBR prowadzi:

 • Kompleksowe pomiary charakterystyk prądowo-napięciowych ogniw fotowoltaicznych,
 • Pomiary charakterystyk i odpowiedzi spektralnej ogniw fotowoltaicznych
 • Badania mikroskopowe i  mikrotopograficzne powierzchni z obrazowaniem trójwymiarowym
 • Badania morfologii proszków i zawiesin
 • Badania własności reologicznych
 • Kompleksowe pomiary elektrochemiczne
 • Pomiary spektrofotometryczne w zakresie UV-Vis-NIR
 • Nanoszenie cienkich warstw
 • Obróbkę cieplną
 • Badania starzeniowe ogniw i paneli fotowoltaicznych
FCBR

FCBR

Symulator słoneczny umożliwiający pomiary pojedynczego ogniwa

Symulator słoneczny umożliwiający pomiary pojedynczego ogniwa

FCBR

FCBR

Układ sond na stoliku pomiarowym

Układ sond na stoliku pomiarowym

Analizator spektralny modułów fotoelektrochemicznych - Bentham PVE 300

Analizator spektralny modułów fotoelektrochemicznych - Bentham PVE 300

Pomiary charakterystyk i odpowiedzi spektralnej ogniw fotowoltaicznych

Pomiary charakterystyk i odpowiedzi spektralnej ogniw fotowoltaicznych