Zapytanie ofertowe nr TST.2019.01

Data publikacji 27.09.2019

ML System Zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: „Dostawa urządzenia pn. System do pomiarów prądowonapięciowych” realziowane w ramach  Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe”- TECHMATSTRATEG pt. „Wydajne i lekkie układy zasilające złożone z ogniwa słonecznego i baterii litowo-jonowej oraz ogniwa słonecznego i super kondensatora przeznaczone do zastosowań specjalnych (umowa o dofinansowanie nr TECHMATSTRATEG1/347431/14/NCBR/2018 z dnia 27.02.2018r.)

Zapytanie ofertowe nr TST.2019.02

Data publikacji 21.10.2019

ML System Zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: „Dostawa materiałów laboratoryjnych” realziowane w ramach  Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe”- TECHMATSTRATEG pt. „Wydajne i lekkie układy zasilające złożone z ogniwa słonecznego i baterii litowo-jonowej oraz ogniwa słonecznego i super kondensatora przeznaczone do zastosowań specjalnych (umowa o dofinansowanie nr TECHMATSTRATEG1/347431/14/NCBR/2018 z dnia 27.02.2018r.)