Smart Glass

hq-glass-logotypHQ Glass
s glass-logosGlass
t glasst glass-
visio-glassvisio-glass-

Smart Glass to linia szyb zespolonych która może być zintegrowana z warstwą grzewczą oraz fotowoltaiczną. Model taki składa się z trzech, równolegle do siebie położonych formatek szkła oddzielonych ramką izolacyjną. Na środkową formatkę szkła nanoszona jest warstwa fotoniczną, która w połączniu z odpowiednio dobranymi diodami LED pozwala na regulowanie transparentności szyby. Warstwa wewnętrzna stanowi zintegrowaną warstwę grzewczą (energia elektryczna przechodząca przez naniesioną na szybę niewidoczną warstwę tlenku metalu nagrzewa się do temperatury roboczej 20 – 60 st. C), natomiast warstwa zewnętrzna zawierająca ogniwa fotowoltaiczne lub kropki kwantowe co pozwala na generowanie uzysków energii elektrycznej.

Tak jak każda szyba produkcji ML System, produkty SMART GLASS również mogą służyć jako wypełnienie fasady słupowo ryglowej lub świetlików szklanych, z uwagi na stawiane wymagania dotyczące odpowiedniej izolacyjności cieplnej wykorzystuje się do przeszklenia w formie zespoleń