Rekrutacja

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. prosimy, aby w przesyłanych aplikacjach umieszczać poniższą klauzulę (dokumenty nie zawierające poniższej zgody nie będą brane pod uwagę) :

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 24.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Aplikacje (CV, list motywacyjny) należy przesyłać na adres rekrutacja@mlsystem.pl w treści podając nazwę stanowiska.

Informujemy, że administratorem danych osobowych Kandydatów przetwarzanych w celach rekrutacyjnych jest ML System S.A. (36-062 Zaczernie 190G) Dane nie są udostępniane innym podmiotom. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania lub żądania usunięcia.

Dane będą przetwarzane przez okres 6 miesięcy od daty przesłania aplikacji. W razie rezygnacji z dalszego udziału w procesie rekrutacji prosimy przesłać informację na adres: rekrutacja@mlsystem.pl używając adresu email, który został wskazany podczas składania aplikacji.

W związku ze stałym dynamicznym rozwojem firmy poszukujemy kandydatów na stanowiska:

Miejsce pracy: Zaczernie

Zakres obowiązków:

 • Bieżące wsparcie użytkowników,
 • Instalacja sprzętu komputerowego i oprogramowania,
 • Administrowanie systemem MAC OS, Windows, Linux,
 • Inwentaryzacja sprzętu oraz oprogramowania,
 • Zarządzanie serwerami plików opartymi o środowisko Windows, Linux,
 • Wykonywanie kopii bezpieczeństwa i weryfikacja ich poprawności,
 • Wykonywanie aktualizacji związanych z poprawkami do systemów i zainstalowanego oprogramowania oraz weryfikacja poprawności,
 • Administracja pocztą elektroniczną,
 • Serwisowanie i wykonywanie drobnych napraw sprzętu IT,
 • Administracja centrala telefoniczną,
 • Administracja systemami ERP i B2B.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe (informatyka, telekomunikacja),
 • Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
 • Znajomość systemów rodziny Windows Server, Linux na poziomie administratora,
 • Znajomość środowiska Active Directory,
 • Znajomość baz danych (SQL Serwer),
 • Znajomość środowiska wirtualizacji (Hyper-V) oraz klastra HA,
 • Znajomość zagadnień sieciowych (sieci IP, VoIP, VPN…), konfiguracji, diagnostyki i usuwania awarii,
 • Znajomość język angielskiego,
 • Umiejętności kreatywnego myślenia i rozwiązywania problemów technicznych,
 • Znajomość pakietu MS Office,
 • Prawo jazdy kat. B.

Oferujemy:

 • Umowę o pracę i stabilne warunki zatrudnienia,
 • Pracę w firmie nastawionej na innowacyjne rozwiązania i nowoczesne technologie,
 • Ciekawą i pełną wyzwań pracę w międzynarodowej spółce,
 • Kulturę organizacyjną oparta na współpracy i koleżeństwie.

Miejsce pracy: Kraków

Zakres obowiązków:

 • Projektowanie instalacji fotowoltaicznych i elektrycznych,
 • Tworzenie koncepcji projektowych w oparciu o otrzymane informacje,
 • Wykonywanie kosztorysów elektrycznych i ogólno-budowlanych,
 • Współpraca z projektantami branżowymi i prowadzenie uzgodnień technicznych,
 • Techniczne wsparcie Działu Sprzedaży.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne o specjalności elektrotechnika lub energetyka,
 • Bardzo dobra znajomość środowiska CAD,
 • Umiejętność analizy branżowych dokumentacji technicznych,
 • Mile widziana znajomość oprogramowania kosztorysowego typu Norma, Zuzia,
 • Dobra znajomość pakietu MS Office,
 • Umiejętności kreatywnego myślenia i rozwiązywania problemów technicznych,
 • Odpowiedzialność, sumienność, zaangażowanie w realizację zadań,
 • Umiejętność pracy indywidualnej i zespołowej,
 • Doskonała organizacja czasu pracy i nastawienie na realizację wyznaczonych zadań,
 • Odporność na pracę pod presją czasu,
 • Znajomość j. angielskiego na poziomie umożliwiającym komunikację,
 • Prawo jazdy kat B.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (pełny etat),
 • Okazję do zdobycia nowej wiedzy i umiejętności – kontakt z najnowszymi technologiami,
 • Możliwość uzyskania uprawnień budowlanych,
 • Szkolenia branżowe,
 • Ciekawą i pełną wyzwań pracę,
 • Atrakcyjne wynagrodzenie.

Miejsce pracy: Zaczernie

Zakres obowiązków:

 • Montaż elementów elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych
 • Wykonywanie instalacji elektroenergetycznych niskoprądowych oraz prac związanych z budową kanalizacji kablowych, linii  kablowych ziemnych, napowietrznych i światłowodowych, wewnętrznych instalacji budynkowych
 • Instalacja elementów systemów alarmowych
 • Wykonywanie prac związanych z przywróceniem nawierzchni i infrastruktury drogowej oraz prac konserwacyjno-malarskich związanych z utrzymaniem i budową obiektów inżynierskich
 • Wykonywanie prac na wysokości
 • Obsługa maszyn, urządzeń i narzędzi elektrycznych, spalinowych i pneumatycznych oraz pojazdów (zgodnie z posiadanymi uprawnieniami)

Wymagania:

 • Wykształcenie zawodowe lub średnie techniczne o profilu telemonter, elektryk, elektromonter, teleinformatyk itp., lub doświadczenie w pracy na stanowisku elektromontera
 • Posiadanie uprawnień energetycznych E1 do 1 kV
 • Doświadczenie w pracy przy robotach elektroenergetycznych NN
 • Prawo jazdy kat. B (mile widziane B+E)
 • Dodatkowym atutem będzie posiadanie uprawnień w zakresie obsługi koparek jednonaczyniowych, zagęszczarek, przecinarek, narzędzi udarowych i podestów oraz prawo jazdy kat. C

Oferujemy:

 • Interesującą pracę w firmie nastawionej na innowacyjne rozwiązania i nowoczesne technologie
 • Umowę o pracę i stabilne warunki zatrudnienia
 • Możliwość zdobywania doświadczeń i rozwoju osobistego
 • Pracę w dynamicznie rozwijającym się zespole

Miejsce pracy: Zaczernie

Zakres obowiązków:

 • Uruchamianie systemów automatyki budynkowej SAP/CCTV/KD/OS/SSWIN/BMS, systemów fotowoltaicznych
 • Wykonywanie przeglądów serwisowych w/w systemów
 • Wykonywanie dokumentacji powykonawczej
 • Udział w projektach związanych z projektowaniem i tworzeniem nowych standardów automatyki budynkowej
 • Inne zadania związane z pełnioną funkcją
 • Kosztorysowanie przygotowanych rozwiązań

Wymagania:

 • Wykształcenie średnie lub wyższe techniczne w zakresie elektryki, telekomunikacji, automatyki, elektroniki
 • Umiejętność obsługi oprogramowania typu CAD(AutoCad )
 • Znajomość norm i przepisów dotyczących instalacji niskoprądowych
 • Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, kreatywność
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • Umiejętność spawania światłowodów
 • Brak przeciwskazań do pracy w delegacji na terenie całego kraju.
 • Prawo jazdy kat B
 • Znajomość pakietu MS Office
 • Umiejętności kreatywnego myślenia i rozwiązywania problemów technicznych
 • Umiejętność analizy dokumentacji technicznych branżowych
 • Mile widziane aktualne uprawnienia SEP „E” i „D”

Oferujemy:

 • Interesującą pracę w firmie nastawionej na innowacyjne rozwiązania i nowoczesne technologie
 • Umowę o pracę i stabilne warunki zatrudnienia
 • Możliwość zdobywania doświadczeń i rozwoju osobistego
 • Pracę w dynamicznie rozwijającym się zespole

Miejsce pracy: Zaczernie

Zakres obowiązków:

 • Prowadzenie kontraktów na roboty budowlane (wielobranżowe): przygotowywanie procesu rozpoczęcia budowy, przygotowywanie planu zamówień materiałów, urządzeń i innych związanych z budową, przygotowywanie harmonogramu prac
 • Pełnienie funkcji Kierownika Projektu oraz Kierownika budowy
 • Bezpośredni kontakt z Zamawiającym w zakresie realizacji umowy
 • Stała współpraca z Nadzorem Inwestora
 • Nadzór od strony formalno-prawnej budowy, opracowywanie i kontrola harmonogramu oraz udział w odbiorze końcowym z Inwestorem
 • Odpowiedzialność za realizację budżetu kontraktu, harmonogramu i procedur formalnych
 • Kontrola kosztów całości kontraktu z Zamawiającym
 • Przeprowadzenie procedury wyboru Podwykonawców robót – przedstawienie finalnych ofert do akceptacji
 • Negocjowanie warunków handlowych i technicznych z Podwykonawcami
 • Koordynacja prac podwykonawców i sił własnych na budowie
 • Prowadzenie kontraktowej korespondencji z Zamawiającym oraz Podwykonawcami
 • Nadzorowanie i rozliczanie podwykonawców i dostawców
 • Przygotowywanie okresowych sprawozdań rzeczowo-finansowych

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe w zakresie budowlanym lub elektrotechnicznym
 • Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub elektroenergetycznej
 • Minimum 2 lata doświadczenia na stanowisku kierownika robót
 • Samodzielność i odpowiedzialność w działaniu
 • Biegła znajomość obsługi AutoCad
 • Prawo jazdy kat. B
 • Umiejętność analizy dokumentacji technicznych branżowych
 • Znajomość oprogramowania kosztorysowego typu Norma, Zuzia
 • Biegła znajomość pakietu MS Office
 • Mile widziane aktualne uprawnienia SEP „E” i „D”;
 • Mile widziana znajomość języka angielskiego

Oferujemy:

 • Interesującą pracę w firmie nastawionej na innowacyjne rozwiązania i nowoczesne technologie
 • Umowę o pracę i stabilne warunki zatrudnienia
 • Możliwość zdobywania doświadczeń i rozwoju osobistego
 • Pracę w dynamicznie rozwijającym się zespole

Miejsce pracy: Zaczernie

Zakres obowiązków:

 • Koordynacja procesu realizacji projektów fotowoltaicznych/ budowlanych na rynku polskim zgodnie z założonym harmonogramem, budżetem i wymogami jakościowymi,
 • Opracowywanie szczegółowych harmonogramów realizacji poszczególnych etapów prac,
 • Przygotowywanie budżetów projektów, kontrola i optymalizacja ich kosztów oraz nadzór nad rozliczaniem finansowym kontraktów,
 • Sporządzanie dokumentacji prowadzonego projektu,
 • Współpraca z projektantami, podwykonawcami oraz dostawcami materiałów,
 • Zarządzanie podległym zespołem osób na kontraktach,
 • Prowadzenie korespondencji z Inwestorami,
 • Sporządzanie dokumentacji prowadzonego projektu,
 • Nadzorowanie i rozliczanie podwykonawców i dostawców.

Oczekiwania wobec kandydata:

 • Wykształcenie wyższe techniczne,
 • Minimum 3 lata doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku w branży budowlanej,
 • Znajomość przepisów prawa budowlanego,
 • Umiejętność strategicznego myślenia i operacyjnego zarządzania kontraktem,
 • Skrupulatność oraz terminowość w wykonywaniu powierzonych obowiązków,
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej,
 • Umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów,
 • Biegła znajomość języka angielskiego,
 • Mile widziane doświadczenie w branży fotowoltaicznej,
 • Prawo jazdy kat. B.,
 • Biegła znajomość obsługi AutoCad oraz programów kosztorysowych,
 • Mile widziane aktualne uprawnienia SEP „E” i „D”,
 • Mile widziane uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub elektroenergetycznej.

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się polskiej firmie,
 • Możliwość ciągłego rozwoju zawodowego poprzez szkolenia, uczestnictwo w realizacji ciekawych projektów oraz dostęp do wiedzy eksperckiej lidera w swojej branży,
 • Możliwość awansu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Realizacji.

Miejsce pracy: Zaczernie

Zakres obowiązków:

 • Projektowanie systemów mocowania ogniw PV,
 • Wykonywanie dokumentacji wykonawczej dla rozwiązań obiektowych,
 • Wykonywanie kosztorysów dla obiektowych rozwiązań,
 • Wykonywanie dokumentacji projektowej / warsztatowej / wykonawczej projektowanych rozwiązań,
 • Wykonywanie obliczeń statystycznych oraz dokumentacji budowlanych konstrukcji.

Wymagania:

 • Ukończone studia na kierunku budownictwo, specjalność: konstrukcje lub na kierunku mechanika maszyn,
 • Doświadczenie w dziedzinie projektowania lub wykonawstwa np.: fasad słupowo-ryglowych, elewacji wentylowanych, zadaszeń szklanych, ślusarki aluminiowej, wiat w konstrukcji stalowej lub aluminiowej, witryn lub przegród szklanych,
 • Umiejętność przeprowadzenia obliczeń obciążeń oraz wymiarowania (głównie stal i aluminium) wg norm z serii EC,
 • Bardzo dobra znajomość AutoCad (mile widziane znajomość Inventor),
 • Znajomość oprogramowania do przeprowadzania obliczeń (np., Robot, Graitec Advance) lub dobre poruszanie się w innych programach obliczeniowych które pozwoli na adaptację do nowego oprogramowania,
 • Wyobraźnia przestrzenna, ogólna znajomość zagadnień projektowych oraz zagadnień materiałowych,
 • Praktyczna umiejętność wyszukiwania informacji w Internecie,
 • Uprawnienia budowlane do projektowania (dodatkowy atut),
 • Prawo jazdy kat. B.

Oferujemy:

 • Umowę o pracę i stabilne warunki zatrudnienia,
 • Pracę w firmie nastawionej na innowacyjne rozwiązania i nowoczesne technologie,
 • Ciekawą i pełną wyzwań pracę w międzynarodowej spółce,
 • Kulturę organizacyjną oparta na współpracy i koleżeństwie.

Miejsce pracy: Zaczernie

Zakres obowiązków:

 • Przyjmowanie towaru na podstawie dokumentów dostawy,
 • Kontrola zgodności dokumentów dostawy z dostarczonym towarem,
 • Przygotowywanie towarów do wysyłki,
 • Wydawanie towaru/ materiałów z magazynu,
 • Wystawianie dokumentów związanych z gospodarką magazynową,
 • Zabezpieczanie materiałów w magazynie,
 • Obsługa wózka widłowego,
 • Przeprowadzanie okresowej inwentaryzacji,
 • Wykonywanie poleceń Przełożonego w zakresie swoich obowiązków

Wymagania:

 • Wykształcenie minimum zawodowe,
 • Minimum rok doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku,
 • Prawo jazdy kat. B,
 • Uprawnienia do obsługi wózka widłowego zasilanego LPG z wymianą butli LPG,
 • Znajomość obsługi programu ERP Comarch będzie dodatkowym atutem,
 • Znajomość pakietu MS Office (Word, EXEL),
 • Mile widziane uprawnienia do obsługi suwnicy sterowanej z poziomu 0,
 • Gotowość do pracy w systemie zmianowym,
 • Motywacja do pracy, dyspozycyjność, dokładność,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Zaangażowanie w wykonywane zadania,
 • Znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy:

 • Interesującą pracę w firmie nastawionej na innowacyjne rozwiązania i nowoczesne technologie,
 • Umowę o pracę i stabilne warunki zatrudnienia,
 • Możliwość zdobywania doświadczeń i rozwoju osobistego,
 • Pracę w dynamicznie rozwijającym się zespole.

Miejsce pracy: Zaczernie

Zakres obowiązków:

 • Realizacja czynności produkcyjnych zgodnie z przyjętym procesem technologicznym,
 • Obsługa maszyn i urządzeń produkcyjnych,
 • Bieżąca kontrola i konserwacja maszyn i urządzeń produkcyjnych,
 • Wykonywanie drobnych napraw w porozumieniu z Działem Utrzymania Ruchu,
 • Dbanie o poprawność realizacji procesu produkcyjnego,
 • Kontrolowanie jakości produktu, na każdym etapie procesu produkcyjnego,
 • Współpraca z innymi działami firmy związanymi z procesem technologicznym, jakościowym i realizacji produkcji.

Wymagania:

 • Wykształcenie minimum średnie techniczne,
 • Mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • Zdolności manualne, spostrzegawczość, dobra koncentracja uwagi,
 • Motywacja do pracy, dyspozycyjność, dokładność,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Zaangażowanie w wykonywane zadania,
 • Mile widziana znajomość podstaw rysunku technicznego,
 • Umiejętność posługiwania się przyrządami pomiarowymi,
 • Zdolność szybkiego przyswajania wiedzy,
 • Gotowość do pracy w systemie zmianowym.

Oferujemy:

 • Interesującą pracę w firmie nastawionej na innowacyjne rozwiązania i nowoczesne technologie,
 • Umowę o pracę i stabilne warunki zatrudnienia,
 • Możliwość zdobywania doświadczeń i rozwoju osobistego,
 • Pracę w dynamicznie rozwijającym się zespole.

Miejsce pracy: Zaczernie

Zakres obowiązków:

 • Realizacja czynności produkcyjnych zgodnie z przyjętym procesem technologicznym,
 • Obsługa maszyn i urządzeń produkcyjnych,
 • Bieżąca kontrola i konserwacja maszyn i urządzeń produkcyjnych,
 • Dbanie o poprawność realizacji procesu produkcyjnego,
 • Kontrolowania jakości produktu, na każdym etapie procesu produkcyjnego,
 • Pakowanie wyrobów końcowych, przygotowywanie towarów do wysyłki
 • Wydawanie towaru/ materiałów z magazynu,
 • Zabezpieczanie materiałów w magazynie,
 • Rozładunek/załadunek towarów,
 • Wykonywania drobnych prac magazynowych,
 • Wykonywania drobnych prac instalatorskich,
 • Współpraca z innymi działami firmy związanymi z procesem technologicznym, jakościowym i realizacji produkcji.

Wymagania:

 • Wykształcenie minimum zawodowe, preferowane średnie techniczne (zapraszamy do aplikowania na stanowisko zarówno kobiety jak i mężczyzn),
 • Zdolności manualne, spostrzegawczość, dobra koncentracja uwagi,
 • Motywacja do pracy, dyspozycyjność, dokładność,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Zaangażowanie w wykonywane zadania,
 • Mile widziana znajomość podstaw rysunku technicznego,
 • Umiejętność posługiwania się przyrządami pomiarowymi,
 • Zdolność szybkiego przyswajania wiedzy,
 • Gotowość do pracy w systemie zmianowym,
 • Mile widziane uprawnienia do kierowania wózkami widłowymi, uprawnienia na suwnice.

Oferujemy:

 • Interesującą pracę w firmie nastawionej na innowacyjne rozwiązania i nowoczesne technologie,
 • Umowę o pracę i stabilne warunki zatrudnienia,
 • Możliwość zdobywania doświadczeń i rozwoju osobistego,
 • Pracę w dynamicznie rozwijającym się zespole.

Miejsce pracy: Zaczernie

Zakres obowiązków:

 • Tworzenie, implementowanie i rozwój aplikacji software’owych,
 • Tworzenie dokumentacji projektowej i wdrożeniowej,
 • Współpraca z różnymi jednostkami organizacji w zakresie implementowanych rozwiązań informatycznych.

Wymagania:

 • 1-roczne doświadczenia w tworzeniu i rozwoju aplikacji software’owych,
 • Dobra znajomość języka programowania Java,
 • Znajomość systemu kontroli wersji Git,
 • Znajomości języka SQL i baz danych PgSQL i MySQL,
 • Znajomości podstawy technologii internetowych (JS, HTML, CSS),
 • Szybkiej nauki, otwartości i komunikatywności,
 • Dobrej znajomości podstaw programowania: algorytmy, struktury danych, programowanie obiektowe, wzorce projektowe,
 • Znajomości języka angielskiego umożliwiającej rozumienie dokumentacji technicznej,
 • Posiadanie wyższego informatycznego wykształcenia.

Mile widziane:

 • Znajomość Java’y 8 (Funkcjonalne Interfejsy, Operacje Strumieniowe),
 • Doświadczenie w programowaniu wielowątkowym (Executor’y, Latch’e, Future, CompletableFuture),
 • Znajomość podstawowych bibliotek (Guava, Apache Commons, Log4j),
 • Znajomość protokołu HTTP oraz REST’a,
 • Znajomość frameworka JPA np. Hibernate,
 • Znajomość metodologii TDD,
 • Znajomość MVC,
 • Znajomość podstawowych technologii/bibliotek webowych – jquery, bootstrap, AJAX.

Oferujemy:

 • Umowę o pracę i stabilne warunki zatrudnienia,
 • Pracę w firmie nastawionej na innowacyjne rozwiązania i nowoczesne technologie,
 • Ciekawą i pełną wyzwań pracę w międzynarodowej spółce,
 • Kulturę organizacyjną oparta na współpracy i koleżeństwie.

Miejsce pracy: Zaczernie

Zakres obowiązków:

 • Samodzielne projektowanie instalacji elektrycznych w tym instalacji fotowoltaicznych,
 • Opracowywanie zestawień materiałów i urządzeń oferowanych,
 • Zapewnienie zgodności projektów z normami, specyfikacjami i wymaganiami kontraktowymi,
 • Współpraca z projektantami innych branż,
 • Prowadzenie uzgodnień technicznych z klientami i wykonawcami,
 • Wykonywanie obliczeń i symulacji w zakresie projektowania,
 • Udział na spotkaniach branżowych,
 • Bieżące raportowanie w zakresie prowadzonych projektów.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe – wydział elektryczny,
 • Posiadanie uprawnień budowlanych do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
 • Doświadczenie w samodzielnym projektowaniu instalacji elektrycznych minimum 1 rok po uzyskaniu uprawnień,
 • Bardzo dobra znajomość oprogramowania AutoCAD oraz MS Office,
 • Znajomość przepisów i norm z zakresu projektowania instalacji elektrycznych,
 • Umiejętność kosztorysowania i znajomość programu Norma, Zuzia.

Mile widziane:

 • Doświadczenie w projektowaniu instalacji fotowoltaicznych,
 • Umiejętność przygotowywania ofert dla potrzeb postępowania przetargowego zgodnie z UPZP,
 • Dobra organizacja pracy, samodzielność, zaangażowanie, terminowość.

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się polskiej firmie,
 • Możliwość ciągłego rozwoju zawodowego poprzez szkolenia, uczestnictwo w realizacji ciekawych projektów oraz dostęp do wiedzy eksperckiej lidera w swojej branży.

Miejsce pracy: Zaczernie

Zakres obowiązków:

 • Pozyskiwanie i obsługa klientów,
 • Prowadzenie negocjacji handlowych,
 • Przygotowywanie ofert handlowych w oparciu o standardy firmy oraz potrzeby klienta,
 • Utrzymywanie trwałych relacji handlowych z dotychczasowymi klientami firmy,
 • Aktywny wkład w tworzenie dobrego wizerunku firmy na rynkach polskich/ zagranicznych,
 • Analiza skuteczności prowadzonych działań marketingowych,
 • Prowadzenie dokumentacji sprzedażowej, koordynowanie zawieranych umów.

Wymagania:

 • Wykształcenie średnie lub wyższe,
 • Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie w stopniu zapewniającym swobodą komunikację z dostawcami zagranicznymi,
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku min. 1 rok,
 • umiejętność pracy pod presją, tworzenie właściwej atmosfery w miejscu pracy,
 • Obsługa komputera wraz ze znajomością pakietu Microsoft Office,
 • Sumienność, obowiązkowość, inicjatywa, samodzielność, umiejętność negocjacji,
 • Zaangażowanie oraz umiejętność pracy w zespole,
 • Umiejętność organizacji czasu pracy,
 • Prawo jazdy kat. B,
 • Mile widziana obsługa programu Comarch ERP XL.

Oferujemy:

 • Interesującą pracę w firmie nastawionej na innowacyjne rozwiązania i nowoczesne technologie,
 • Umowę o pracę i stabilne warunki zatrudnienia,
 • Możliwość zdobywania doświadczeń i rozwoju osobistego,
 • Pracę w dynamicznie rozwijającym się zespole.

Miejsce pracy: Zaczernie

Zakres obowiązków:

 • Zapewnianie sprawności technicznej urządzeń technologicznych,
 • Aktualizacja dokumentacji technicznej dotyczącej urządzeń oraz infrastruktury technologicznej,
 • Organizacja przeglądów, konserwacji oraz napraw urządzeń produkcyjnych,
 • Udział w komisjach odbioru technicznego i przekazywanie do eksploatacji środków trwałych,
 • Realizacja modyfikacji w wyposażeniu parku maszynowego (instalacja nowych urządzeń i maszyn, demontaż starych),
 • Planowanie dostaw części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych,
 • Optymalizacja i usprawnianie istniejącego procesu technologicznego,
 • Zarządzanie danymi technicznymi, konstrukcyjnymi oraz zestawieniami materiałowymi,
 • Współpraca na poziomie operacyjnym z firmami zewnętrznymi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń,
 • Współpraca z innymi działami firmy związanymi z procesem technologicznym, jakościowym i realizacji produkcji.

Wymagania:

 • Wykształcenie minimum średnie techniczne,
 • Mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • Zdolności manualne, spostrzegawczość, dobra koncentracja uwagi,
 • Motywacja do pracy, dyspozycyjność, dokładność,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Zaangażowanie w wykonywane zadania,
 • Mile widziana znajomość podstaw rysunku technicznego,
 • Umiejętność posługiwania się przyrządami pomiarowymi,
 • Zdolność szybkiego przyswajania wiedzy,
 • Gotowość do pracy w systemie zmianowym.

Oferujemy:

 • Interesującą pracę w firmie nastawionej na innowacyjne rozwiązania i nowoczesne technologie,
 • Umowę o pracę i stabilne warunki zatrudnienia,
 • Możliwość zdobywania doświadczeń i rozwoju osobistego,
 • Pracę w dynamicznie rozwijającym się zespole.