ML
GLASS


ML Glass to linia szyb zespolonych która może być zintegrowana z warstwą grzewczą oraz fotowoltaiczną.

Model taki składa się z trzech, równolegle do siebie położonych formatek szkła oddzielonych ramką izolacyjną. Na środkową formatkę szkła nanoszona jest warstwa fotoniczną, która w połączniu z odpowiednio dobranymi diodami LED pozwala na regulowanie transparentności szyby. Warstwa wewnętrzna stanowi zintegrowaną warstwę grzewczą (energia elektryczna przechodząca przez naniesioną na szybę niewidoczną warstwę tlenku metalu nagrzewa się do temperatury roboczej 20 – 60 st. C), natomiast warstwa zewnętrzna zawierająca ogniwa fotowoltaiczne lub kropki kwantowe co pozwala na generowanie uzysków energii elektrycznej.

Produkty


Tak jak każda szyba produkcji ML System, produkty ML GLASS również mogą służyć jako wypełnienie fasady słupowo ryglowej lub świetlików szklanych, z uwagi na stawiane wymagania dotyczące odpowiedniej izolacyjności cieplnej wykorzystuje się do przeszklenia w formie zespoleń.

Linia produktów ML GLASS to wysoka jakość wykonania i wyjątkowy design. Możliwości, jakie oferują produkty z linii ML GLASS:

  • indywidualna regulacja przezierności, którą można osiągnąć poprzez wybór oczekiwanej opcji na pilocie zdalnego sterowania lub używając zintegrowanego panelu sterownia. Umożliwia to nie tylko uzyskanie wysokiego waloru estetycznego, ale także (np. w przypadku zastosowania jako ścianka działowa wewnątrz pomieszczeń) uzyskanie prywatności dla osób przebywających w obiekcie,
  • ogrzewanie pomieszczeń; komfort cieplny można zapewnić wg indywidualnych potrzeb użytkownika zarówno dla pojedynczych pomieszczeń, jak i całego obiektu,
  • oszczędność energii; energia pozyskana z warstwy fotowoltaicznej może być bezpośrednio przekazywana do zasilenia warstwy grzewczej i/lub fotonicznej, redukując tym samym koszt ogrzewania pomieszczeń oraz koszt energii zużytej na oświetlenie warstwy fotonicznej,
  • wysoka termoizolacyjność zestawów szybowych, jeden z najlepszych współczynników przenikania ciepła na rynku na poziomie Ug=0,5 W/m2K,
  • dopasowanie gabarytów do indywidualnych potrzeb klienta,
  • kształtowanie estetyki poprzez nadruk ceramiczny oraz grawer na szkle - rozwiązanie umożliwia przeniesienie na produkt dowolnej grafiki, wizji architektonicznej w formie obrazu lub efektu trawionego szkła