Strona główna > Fotowoltaika

Fotowoltaika stanowi alternatywę dla pierwotnych źródeł energii. W przeciwieństwie do nich jest całkowicie bezemisyjna, a co za tym idzie przyjazna dla środowiska. Instalacja fotowoltaiczna przyjmuje postać nie tylko konstrukcji dachowych lub na gruncie, ale również pergoli, carportów, zadaszeń, świetlików, żaluzji, fotowoltaicznych fasad wentylowanych oraz fasad słupowo-ryglowych, . Jakie zmiany czekają użytkowników instalacji fotowoltaicznych w 2023 roku? Co warto wiedzieć o dotacjach ? Jaka jest opłacalność fotowoltaiki? I wreszcie jakie korzyści wynikają z montażu i użytkowania instalacji produkującej prąd ze słońca?.

  Umów się na konsultację  Województwo

  Fotowoltaika

  Fotowoltaika zawsze się opłaca. Inwestycja w odnawialne źródła energii to bezpieczeństwo i uniezależnienie od stale rosnących cen prądu. Zwrot kosztów poniesionych na instalację fotowoltaiczną w dużej mierze zależy od kosztu zakupu i montażu całej konstrukcji. Dzięki dotacjom można otrzymać środki, które znacząco redukują te koszty i tym samym skracają okres zwrotu inwestycji. Mój Prąd -program dotacji dedykowany dla prosumentów; Czyste Powietrze - dotacja do termomodernizacji budynku, w tym także na mikroinstalację fotowoltaiczną; Ulga Termomodernizacyjna - ulga podatkowa, która pozwala na odliczenie od podstawy opodatkowania w rocznym PIT kosztów poniesionych na termomodernizację budynku, w tym również na instalację fotowoltaiki; Stop Smog - program dla gmin położonych na obszarze, gdzie obowiązuje uchwała antysmogowa; Agroenergia - program skierowany do rolników indywidualnych, osób prawnych prowadzących działalność rolniczą lub działalność w zakresie usług rolniczych; Energia Plus - program adresowany do przedsiębiorców, jego celem jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza poprzez wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych. Częścią niektórych wspieranych przez program przedsięwzięć mogą być instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii.

  Fotowoltaika i net-billing – co to jest?

  Wszystkich prosumentów, którzy zgłosili instalacje fotowoltaiczne po dacie 1 kwietnia 2022 roku obejmuje nowy system rozliczeniowy o nazwie net-billing. Wprowadzenie nowego systemu w dużym skrócie oznacza zmianę sposobu, w jaki nadwyżki energii są rozliczane przez firmy energetyczne. System net-billingu zakłada odrębne rozliczenie wartości w złotówkach (nie ilości w kWh) energii elektrycznej wprowadzonej do sieci elektroenergetycznej. Prosumenci sprzedają ją po średniej cenie hurtowej z poprzedniego miesiąca ustalanej na Towarowej Giełdzie Energii (TGE). W skrócie- prosumenci w nowym systemie rozliczają się w PLN, a nie w kWh. Nowy program ma przynieść więcej korzyści prosumentom, którzy produkują i przesyłają energię do sieci. Osoby, które zgłosiły instalację fotowoltaiczną przed 1 kwietnia 2022 roku korzystają z systemu upustów przez kolejne 15 lat. Po tym okresie przejdą na system net-billing (o ile nie zostaną wprowadzone nowe regulacje).

  Fotowoltaika opłacalność – najważniejsze informacje

  Kryzys na rynku energetycznym i niestabilna sytuacja gospodarcza sprzyja nagłym i przede wszystkim drastycznym podwyżkom cen energii. Z tego powodu opłacalność fotowoltaiki jako bezemisyjnego źródła energii należy rozpatrywać nie tylko pod kątem finansowym. Możliwość samodzielnej produkcji energii na własne potrzeby gwarantuje niezależność energetyczną, poczucie stabilności i bezpieczeństwa. Ponadto fotowoltaika w Polsce stanowi skuteczne zabezpieczenie nie tylko przed lawinowym wzrostem cen, ale również czasowymi brakami w dostawach prądu (tzw. blackout).

  Opłacalność fotowoltaiki powinna być również rozpatrywana pod kątem bezemisyjności. W trakcie produkcji energii do środowiska nie trafiają żadne szkodliwe substancje. Im więcej instalacji fotowoltaicznych, tym miejsce zapotrzebowanie na emisyjną energię pierwotną. Im więcej instalacji OZE tym mniej emisji CO2.

  Fotowoltaika w Polsce – instalacje PV i BIPV

  Mnogość rozwiązań fotowoltaicznych sprawia, że produkcja bezemisyjnej energii słonecznej jest możliwa nie tylko przy wykorzystaniu fotowoltaiki tradycyjnej, ale również zintegrowanej z budownictwem BIPV ( z ang. Building Integrated Photovoltaics). Dzięki nim spełnienie nowych (zaostrzonych) warunków technicznych m.in. dla budownictwa mieszkalnego związanych ze zużywaniem energii, nie stanowi żadnego problemu. Na szczególna uwagę zasługują żaluzje fotowoltaiczne, które stanowią doskonałe rozwiązanie problemu ze zbyt dużym przeszkleniem i nagrzewaniem się budynku. Instalacje tego typu pełnią dwie funkcje. Pierwszą z nich jest osłona przeciwsłoneczna, natomiast drugą efektywna produkcja prądu. Z kolei fotowoltaiczna fasada wentylowana skutecznie zapobiega niepożądanemu zjawisku kondensacji pary. Ponadto jest zintegrowana z wysokosprawnymi modułami fotowoltaicznymi odpowiadającymi za produkcję energii ze słońca.

  Fotowoltika w Polsce – Smart City

  Wizja inteligentnego miasta staje się rzeczywistością dzięki fotowoltaicznym rozwiązaniom Smart City. Fotowoltaiczne zadaszenie parkingu, czyli carpoty są odpowiedzią na problem z brakiem dostępności instalacji do ładowania pojazdów i urządzeń elektrycznych. Ponadto konstrukcje tego typu są całkowicie bezemisyjne, dzięki czemu przyczyniają się do redukcji poziomu zanieczyszczeń powietrza w miastach. Kolejnymi propozycjami są inteligentne przystanki Smart Bus Shelter zintegrowane z wysokosprawnymi modułami fotowoltaicznymi. Na szczególną uwagę zasługują także inteligentne ławki, które oprócz standardowej funkcjonalności pozwalają m.in. na uzupełnienie energii w urządzeniach mobilnych. Pergole, czyli fotowoltaiczne zadaszenie tarasów również wpisuje się koncepcję Smart City. Rozdrobnienie źródeł energii w postaci mikroinstalacji fotowoltaicznych stanowi skuteczny sposób nie tylko na oszczędności, ale również na niezależność energetyczną i czyste środowisko.

  Działamy na terenie całego kraju

  Fotowoltaika – oszczędność, niezależność i zrównoważony rozwój

  Oszczędność jest jednym z głównych atutów fotowoltaiki. Korzystając z energii słonecznej, można drastycznie zmniejszyć koszty związane z zakupem energii elektrycznej z sieci. Moduły fotowoltaiczne wytwarzają elektryczność, która może być wykorzystana do zasilania wszystkich urządzeń domowych lub produkcyjnych. Dzięki temu można obniżyć rachunki za energię elektryczną i zaoszczędzić znaczną sumę pieniędzy w długoterminowej perspektywie.

  Niezależność energetyczna to kolejny aspekt, który przemawia na korzyść fotowoltaiki. Korzystając z własnego źródła energii słonecznej, można uniezależnić się od fluktuacji cen energii elektrycznej na rynku. Własna instalacja fotowoltaiczna daje możliwość generowania energii na własne potrzeby, co daje poczucie niezależności i stabilności.

  Ponadto korzystanie z energii słonecznej przyczynia się do redukcji emisji CO2 i zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko. Odnawialne źródła energii, takie jak fotowoltaika, stanowią istotny krok w kierunku budowania bardziej zrównoważonej przyszłości.

  Nowoczesna fotowoltaika dla każdego – rozwiązania dopasowane do różnych potrzeb

  Nowoczesna fotowoltaika oferuje rozwiązania dopasowane do różnych potrzeb. Moduły fotowoltaiczne stanowią podstawę tej technologii, umożliwiając przekształcenie energii słonecznej w energię elektryczną. Oprócz standardowych paneli dostępne są również innowacyjne rozwiązania, takie jak dachówki solarne, które integrują się z architekturą budynku, oraz okna wyposażone w moduły fotowoltaiczne, umożliwiające generację energii bezpośrednio z naturalnego światła. Dodatkowo elewacja z ogniwami fotowoltaicznymi staje się coraz popularniejszą opcją, umożliwiającą wykorzystanie powierzchni budynku do wytwarzania czystej energii. Dzięki tej różnorodności fotowoltaika może być zastosowana niezależnie od specyfikacji i preferencji architektonicznych.

  ML System S.A. – polski producent rozwiązań fotowoltaicznych

  ML System S.A. to polski producent rozwiązań PV, który jest liderem na rynku odnawialnej energii słonecznej. Firma specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości modułów fotowoltaicznych, wykorzystujących najnowsze technologie i innowacyjne rozwiązania. Dzięki silnemu zaangażowaniu w badania i rozwój ML System S.A. oferuje nowoczesne panele o wysokiej wydajności, trwałości i efektywności energetycznej. Jako polski producent firma ma również świadomość lokalnych potrzeb i regulacji, co pozwala dostosować produkty do specyfiki polskiego rynku. Dzięki temu, wybierając fotowoltaikę od ML System S.A., można mieć pewność, że otrzymuje się produkt najwyższej jakości, wspierając jednocześnie rodzime przedsiębiorstwo.

  FAQ


  Tak. Inwestycja w zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych to opłacalna inwestycja, zwłaszcza w okresie niestabilnej sytuacji na rynku energetycznym. Instalacja fotowoltaiczna w domu lub firmie stanowi skuteczne i przede wszystkim sprawdzone zabezpieczenie przed konsekwencjami podwyżek cen energii. Czas zwrotu inwestycji w instalacje fotowoltaiczne jest dodatkowo skrócony przez różne programy państwowe, które zakładają wsparcie finansowe dla bezemisyjnych źródeł wytwarzania energii elektrycznej. Ponadto fotowoltaika to wymierne korzyści dla ochrony środowiska. W przeciwieństwie do konwencjonalnych źródeł energii, nie emituje żadnych szkodliwych substancji do środowiska.


  Tak. Nowoczesne instalacje fotowoltaiczne to bezpieczne systemy wyposażone w szereg skutecznych i niezawodnych zabezpieczeń. Jednym z najważniejszych elementów całej instalacji (zaraz obok modułów fotowoltaicznych) jest inwerter. Urządzenie tego typu gwarantuje wydajną, stabilną i przede wszystkim bezpieczną pracę całego układu, bez względu na panujące warunki atmosferyczne. Inwertery są wyposażone m.in. w zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciwprzeciążeniowe, temperaturowe, nadnapięciowe, a także funkcje Anty PID i AFCI.


  Wybór odpowiedniej instalacji fotowoltaicznej do domu jest uzależniony od kilku czynników. Najważniejszym z nich jest roczne zużycie (zapotrzebowanie) na energię elektryczną. Dla ułatwienia obliczeń warto skorzystać z poniższego sposobu oszacowania mocy instalacji fotowoltaicznej. Na potrzeby obliczeń tego typu przyjmuje się, że 1000 kWh to około 1 kWp z domowej instalacji fotowoltaicznej. Jeżeli roczne zużycie energii elektrycznej w domu to np. 4300 kWh, to szacowana moc instalacji fotowoltaicznej powinna zawierać się w zakresie od około 4,5 kWp do 5 kWp. Wyjątek stanowią sytuację, w których zapotrzebowanie na energię w przyszłości znacząco wzrośnie. Wówczas w estymacji mocy instalacji fotowoltaicznej powinna być uwzględniona przyszła zmiana zapotrzebowania. Dodatkowo należy wziąć pod uwagę miejsce montażu. Przeważnie moduły fotowoltaiczne są montowane na dachu. Jeżeli nie ma takiej możliwości, moduły są montowane bezpośrednio na gruncie (na specjalnej konstrukcji) lub w postaci carportu, czy pergoli fotowoltaicznej.


  W trakcie wyboru modułów fotowoltaicznych przede wszystkim należy wziąć pod uwagę parametry techniczne takie jak moc wyrażona w kW, sprawność wyrażona w procentach (im wyższa, tym lepiej), żywotność i rodzaj modułów fotowoltaicznych. Moduły monokrystaliczne wyróżnia wysoka wydajność, m.in. dzięki technologii produkcji, która zakłada wykorzystywanie pojedynczych kryształów krzemu. Do najważniejszych zalet modułów tego typu należą nie tylko trwałość, ale również wysoka odporność na działanie warunków atmosferycznych. Z kolei moduły polikrystaliczne, w trakcie procesu produkcji są wytwarzane za sprawą łączenia wielu kryształów krzemu. Moduły tego typu wyróżniają się umiarkowaną wydajnością, dlatego przeważnie wymagają większej powierzchni instalacyjnej. Idealnie nadają się do montażu w miejscach, w których panuje umiarkowane nasłonecznienie. Ich zaletą jest bardzo długa żywotność.


  Zabrudzone moduły fotowoltaiczne wykazują mniejszą wydajność i efektywność. Z tego powodu w okresach, w których deszcz pada stosunkowo rzadko (lub wcale) warto systematycznie kontrolować stopień zanieczyszczenia. Zabrudzone moduły fotowoltaiczne należy myć wodą destylowaną i bardzo miękką gąbką lub specjalną szczotką. W naszej ofercie posiadamy usługę bezpiecznego mycia modułów: https://mlsystem.pl/profesjonalne-i-ekologiczne-mycie-modulow-fotowoltaicznych/


  Liczba modułów fotowoltaicznych jest uzależniona od ich mocy nominalnej, a także mocy całej instalacji fotowoltaicznej. Obecnie średnia moc modułów fotowoltaicznych to około 400 kWp. Na każdy 1 kW potrzeba 3 modułów fotowoltaicznych. W przypadku instalacji o mocy 4 kW potrzebne będzie około 10 modułów fotowoltaicznych. Z kolei instalacje o mocy 5 kW przeważnie składają się z około 13 modułów.