Fotowoltaika – ML SYSTEM SA
Strona główna > Fotowoltaika

Fotowoltaika stanowi alternatywę dla pierwotnych źródeł energii. W przeciwieństwie do nich jest całkowicie bezemisyjna, a co za tym idzie przyjazna dla środowiska. Instalacja fotowoltaiczna przyjmuje postać nie tylko konstrukcji dachowych lub na gruncie, ale również pergoli, carportów, zadaszeń, świetlików, żaluzji, fotowoltaicznych fasad wentylowanych oraz fasad słupowo-ryglowych, . Jakie zmiany czekają użytkowników instalacji fotowoltaicznych w 2023 roku? Co warto wiedzieć o dotacjach ? Jaka jest opłacalność fotowoltaiki? I wreszcie jakie korzyści wynikają z montażu i użytkowania instalacji produkującej prąd ze słońca?.

  Umów się na konsultację  Województwo

  Fotowoltaika dotacje w Polsce

  Fotowoltaika zawsze się opłaca. Inwestycja w odnawialne źródła energii to bezpieczeństwo i uniezależnienie od stale rosnących cen prądu. Zwrot kosztów poniesionych na instalację fotowoltaiczną w dużej mierze zależy od kosztu zakupu i montażu całej konstrukcji. Dzięki dotacjom można otrzymać środki, które znacząco redukują te koszty i tym samym skracają okres zwrotu inwestycji. Mój Prąd -program dotacji dedykowany dla prosumentów; Czyste Powietrze - dotacja do termomodernizacji budynku, w tym także na mikroinstalację fotowoltaiczną; Ulga Termomodernizacyjna - ulga podatkowa, która pozwala na odliczenie od podstawy opodatkowania w rocznym PIT kosztów poniesionych na termomodernizację budynku, w tym również na instalację fotowoltaiki; Stop Smog - program dla gmin położonych na obszarze, gdzie obowiązuje uchwała antysmogowa; Agroenergia - program skierowany do rolników indywidualnych, osób prawnych prowadzących działalność rolniczą lub działalność w zakresie usług rolniczych; Energia Plus - program adresowany do przedsiębiorców, jego celem jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza poprzez wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych. Częścią niektórych wspieranych przez program przedsięwzięć mogą być instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii.

  Fotowoltaika 2023 i net-billing – co to jest?

  Wszystkich prosumentów, którzy zgłosili instalacje fotowoltaiczne po dacie 1 kwietnia 2022 roku obejmuje nowy system rozliczeniowy o nazwie net-billing. Wprowadzenie nowego systemu w dużym skrócie oznacza zmianę sposobu, w jaki nadwyżki energii są rozliczane przez firmy energetyczne. System net-billingu zakłada odrębne rozliczenie wartości w złotówkach (nie ilości w kWh) energii elektrycznej wprowadzonej do sieci elektroenergetycznej. Prosumenci sprzedają ją po średniej cenie hurtowej z poprzedniego miesiąca ustalanej na Towarowej Giełdzie Energii (TGE). W skrócie- prosumenci w nowym systemie rozliczają się w PLN, a nie w kWh. Nowy program ma przynieść więcej korzyści prosumentom, którzy produkują i przesyłają energię do sieci. Osoby, które zgłosiły instalację fotowoltaiczną przed 1 kwietnia 2022 roku korzystają z systemu upustów przez kolejne 15 lat. Po tym okresie przejdą na system net-billing (o ile nie zostaną wprowadzone nowe regulacje).

  Fotowoltaika opłacalność – najważniejsze informacje

  Kryzys na rynku energetycznym i niestabilna sytuacja gospodarcza sprzyja nagłym i przede wszystkim drastycznym podwyżkom cen energii. Z tego powodu opłacalność fotowoltaiki jako bezemisyjnego źródła energii należy rozpatrywać nie tylko pod kątem finansowym. Możliwość samodzielnej produkcji energii na własne potrzeby gwarantuje niezależność energetyczną, poczucie stabilności i bezpieczeństwa. Ponadto fotowoltaika w Polsce stanowi skuteczne zabezpieczenie nie tylko przed lawinowym wzrostem cen, ale również czasowymi brakami w dostawach prądu (tzw. blackout).

  Opłacalność fotowoltaiki powinna być również rozpatrywana pod kątem bezemisyjności. W trakcie produkcji energii do środowiska nie trafiają żadne szkodliwe substancje. Im więcej instalacji fotowoltaicznych, tym miejsce zapotrzebowanie na emisyjną energię pierwotną. Im więcej instalacji OZE tym mniej emisji CO2.

  Fotowoltaika w Polsce – instalacje PV i BIPV

  Mnogość rozwiązań fotowoltaicznych sprawia, że produkcja bezemisyjnej energii słonecznej jest możliwa nie tylko przy wykorzystaniu fotowoltaiki tradycyjnej, ale również zintegrowanej z budownictwem BIPV ( z ang. Building Integrated Photovoltaics). Dzięki nim spełnienie nowych (zaostrzonych) warunków technicznych m.in. dla budownictwa mieszkalnego związanych ze zużywaniem energii, nie stanowi żadnego problemu. Na szczególna uwagę zasługują żaluzje fotowoltaiczne, które stanowią doskonałe rozwiązanie problemu ze zbyt dużym przeszkleniem i nagrzewaniem się budynku. Instalacje tego typu pełnią dwie funkcje. Pierwszą z nich jest osłona przeciwsłoneczna, natomiast drugą efektywna produkcja prądu. Z kolei fotowoltaiczna fasada wentylowana skutecznie zapobiega niepożądanemu zjawisku kondensacji pary. Ponadto jest zintegrowana z wysokosprawnymi modułami fotowoltaicznymi odpowiadającymi za produkcję energii ze słońca.

  Fotowoltika w Polsce – Smart City

  Wizja inteligentnego miasta staje się rzeczywistością dzięki fotowoltaicznym rozwiązaniom Smart City. Fotowoltaiczne zadaszenie parkingu, czyli carpoty są odpowiedzią na problem z brakiem dostępności instalacji do ładowania pojazdów i urządzeń elektrycznych. Ponadto konstrukcje tego typu są całkowicie bezemisyjne, dzięki czemu przyczyniają się do redukcji poziomu zanieczyszczeń powietrza w miastach. Kolejnymi propozycjami są inteligentne przystanki Smart Bus Shelter zintegrowane z wysokosprawnymi modułami fotowoltaicznymi. Na szczególną uwagę zasługują także inteligentne ławki, które oprócz standardowej funkcjonalności pozwalają m.in. na uzupełnienie energii w urządzeniach mobilnych. Pergole, czyli fotowoltaiczne zadaszenie tarasów również wpisuje się koncepcję Smart City. Rozdrobnienie źródeł energii w postaci mikroinstalacji fotowoltaicznych stanowi skuteczny sposób nie tylko na oszczędności, ale również na niezależność energetyczną i czyste środowisko.

  Działamy na terenie całego kraju