Fotowoltaiczne Centrum Badań i Rozwoju

Laboratorium Badawczo – Rozwojowe wyposażone zostało w nowoczesne urządzenia badawczo – pomiarowe umożliwiające prowadzenie kompleksowych badań w zakresie inżynierii materiałowej, nanotechnologii oraz fotowoltaiki. Prace badawcze prowadzone w Laboratorium mają na celu określenie i dobór optymalnych parametrów materiałowych oraz elektrycznych ogniw i modułów fotowoltaicznych celem zwiększenia wydajności konwersji energii słonecznej na elektryczną finalnego produktu.

Zespół badawczy pracujący w FCBiR regularnie podnosi swoją wiedzę, aby być na bieżąco z osiągnięciami i wymaganiami normatywnymi współczesnej metrologii.