Strona główna > BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRACOWNIKÓW

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRACOWNIKÓW

Jako spółka technologiczna  posiadająca własny zakład produkcyjny i zaplecze B+R uznajemy obszar bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników za szczególnie ważny. Odpowiednie regulacje i dbałość o przestrzeganie zasad BHP stanowią kluczowy element naszej odpowiedzialności względem pracowników, a także naszych partnerów i klientów, którzy otrzymują od nas najwyższe standardy wykonywanych usług.

Posiadamy certyfikat ISO 45001 – Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, który zakłada zapewnienie lepszego zrozumienia wymagań BHP, ciągłe doskonalenie i standaryzację procesów związanych z bezpieczeństwem i zapewnieniem wymagań prawnych w tym zakresie. Norma ISO 45001 jest pierwszym uznawanym międzynarodowo systemem zarządzania BHP..

 

Nasze motto:

 

"Nic nie powinno być dla nas ważniejsze niż respektowanie zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na ich przestrzeganie zawsze powinniśmy znaleźć czas."

 

Wzór plakatów w ramach kampanii „Pracuj z głową” 

Przykładowe działania z zakresu minimalizowania/ eliminacji zagrożeń w zakresie BHP


Dobre MLowe Praktyki w zakresie BHP

Priorytetowym działaniem prewencyjnym, mającym na celu szybkie i skuteczne reagowanie w przypadku wystąpienia zdarzeń wypadkowych lub innych sytuacji zagrażających zdrowiu człowieka jest zapewnienie odpowiedniego i sprawnego systemu pierwszej pomocy.
W ML System stawiamy na: kompetentny zespół, w tym celu regularnie szkolimy personel z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej; oraz na sprzęt do udzielania pomocy. Na terenie całego zakładu utworzono niemal 40 punktów, w których znajdują się: apteczki pierwszej pomocy, oczomyjki i apteczki z plastrami. W Spółce dysponujemy także 2 defibrylatorami AED.
W Spółce ML System organizujemy różnego rodzaju konkursy i inne formy aktywności dla pracowników. Jeden z konkursów BHP dotyczył zaproponowania sposobu w jaki można byłoby poprawić bezpieczeństwo w firmie. Najlepsze z nich zostały nagrodzone, a koncepcja zwycięskiej pracy została wdrożona w firmie – rozmieszczono graficzne instrukcje dotyczące zasad udzielania pierwszej pomocy na stopniach schodów.
Spółka w ramach podnoszenia kwalifikacji swoich pracowników organizuje kursy pozwalające nabyć niezbędne uprawnienia, który kończy się pozytywnym wynikiem egzaminu Państwowego z zakresu obsługi urządzeń dozorowych – suwnic, podestów ruchomych przejezdnych, żurawii i wózków widłowych. Organizujemy także kursy w celu uzyskania uprawnień SEP, szkolenia z bezpiecznego wykonywania prac na wysokości oraz z udzielenia pierwszej pomocy.
Cyklicznie organizujemy szkolenia wewnętrzne pn. Akademia ML System. Program ten opiera się głównie na wymianie wiedzy i doświadczeń między różnymi działami mający na celu - poza oczywistym założeniem promowania świadomości metod i zakresu pracy na różnych poziomach i w różnych miejscach w firmie oraz ugruntowaniem potrzebnej w różnych obszarach wiedzy prawnej i zawodowej – również aspekt integracji i usprawnienia komunikacji pomiędzy pracownikami. Dział BHP regularnie organizuje szkolenia z zakresu: ochrony przeciwpożarowej, gospodarki odpadami, bezpieczeństwie przy transporcie szkła i prowadzeniu prac na wysokości, wypadkami przy pracy czy odpowiedzialności w zakresie bhp wynikającej z przepisów prawa.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA