Serwis

Usługi serwisowe prowadzone są w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30

Zapewniamy realizację zleceń serwisowych w zakresie:

  • detekcja usterek, naprawa i konserwacja instalacji elektrycznych, informatycznych i teletechnicznych
  • przegląd i konserwacja rozdzielnic, szaf sterowniczych, urządzeń transmisji danych,
  • pomiary parametrów instalacji elektrycznych, światłowodów, okablowania strukturalnego, sieci bezprzewodowych itp.,
  • ekspertyzy instalacji elektrycznych, teletechnicznych oraz konstrukcyjnych,

Zapewniamy wysoką staranność pełnionych usług i stosowanie nowoczesnych rozwiązań. Kładziemy duży nacisk na estetykę wykonanych prac. Posiadamy w swoich zasobach niezbędny sprzęt do wykonania w/w zadań.

Zgodnie z warunkami określonymi w Ogólnych Warunkach Sprzedaży Konsumenckiej, informujemy że cena przeglądu instalacji wynosi 300 netto PLN (tylko dla klientów indywidualnych). W przypadku przeglądu wykonywanego przez Autoryzowanego Instalatora obowiązują ceny według stawek ustalonych przez Autoryzowanego Instalatora.