ML System jest wysoce wyspecjalizowaną spółką technologiczną posiadającą własny zakład produkcyjny z nowoczesnym parkiem maszynowym oraz silne zaplecze B+R wyposażone w światowej klasy sprzęt laboratoryjny. Od 2018 roku notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych. Rozwija przełomowe technologie, które są idealną odpowiedzią na aktualne potrzeby procesu transformacji energetycznej- przejścia z konwencjonalnych na odnawialne źródła energii. Produkty oferowane przez ML System znajdują zastosowanie zarówno w klasycznych dachowych i gruntowych instalacjach fotowoltaicznych, w zrównoważonym budownictwie, w transporcie lądowym i wodnym oraz branży automotive. W 2021 r. firma uruchomiła pierwszą na świecie linię produkcyjną transparentnych szyb z powłoką kwantową generujących energię elektryczną ze słońca. Wydarzenie to nazwane „kwantową rewolucją w światowym budownictwie” było jednym z elementów ogłoszonej przez Spółkę strategii „nowej ery kwantowej”, otwierającej nowe możliwości i funkcje zastosowania szkła w branży BIPV i automotive.

Działalność Spółki ML System idealnie wpisuje się w trendy i oczekiwania rynku fotowoltaiki w Polsce i na świecie, który z uwagi na wzrost cen energii przy jednoczesnym spadku kosztów technologii PV, a więc względnie szybkim zwrocie poniesionych nakładów, odnotowuje dynamiczny wzrost. Elementy BIPV produkcji ML System stanowią estetyczną, osłonową część wykończenia budynku, ale przede wszystkim są aktywnym źródłem energii elektrycznej pozyskiwanej ze słońca. Dodatkowo poprawiają własności termoizolacyjne budynku sprawiając, że staje się on energooszczędny.
Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym jest jednym z największych wyzwań współczesnego świata. Jako, że budynki są obecnie głównym konsumentem energii i trend ten będzie się utrzymywał w przyszłości to wyzwanie to stoi przede wszystkim przed branżą budowlaną. Rządzący na całym świecie coraz częściej dostrzegają potencjał inwestycji w technologie zielonej energii dla nowych i istniejących już budynków i widzą w nim szansę na osiągnięcie celów redukcji gazów cieplarnianych. Efektywność energetyczna budynków stała się głównym czynnikiem decyzyjnym architektów i projektantów kierujących się zasadami zrównoważonego rozwoju i projektowania z myślą o przyszłych pokoleniach i ochronie środowiska naturalnego.
Firma dostrzega wiele możliwości do dalszego rozwoju poprzez tworzenie nowych, innowacyjnych rozwiązań. Doskonałym potwierdzeniem jakości i słuszności wdrażanych przez ML System innowacji są uzyskane na przełomie kilkunastu ostatnich lat patenty – do końca roku 2022 przyznano ich 14, a 8 kolejnych złożonych wniosków oczekuje na rozpatrzenie.
Firma konsekwentnie od początku działalności zwiększa swój udział na rynku krajowym i eksportowym . Produkty ML System cieszą się szczególnym zainteresowaniem wśród partnerów z krajów, gdzie świadomość ekologiczna oraz wiedza w zakresie korzyści ekonomicznych wynikających z zastosowania rozwiązań fotowoltaicznych są relatywnie największe.
Spółka jest obecna na wielu rynkach europejskich, a także w Australii czy Ameryce Północnej, a w najbliższej przyszłości zamierza jeszcze mocniej zaakcentować swoją obecność poza granicami Polski, aby docelowo w swojej branży zostać jedną z najbardziej globalnie rozpoznawalnych marek.


Mapa budynków siedziby Grupy ML System