Strona główna > Projekty UE > Projekty realizowane

Zintegrowany aktywny system pokryć dachowych Active Tile (ML-Active Tile)

 

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, Poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP

 

Celem projektu jest wprowadzenie na rynek integralnego systemu aktywnych fotowoltaicznie pokryć dachowych, odpowiadającemu wymaganiom rynkowym, zarówno w kontekście spełniania kryteriów energetycznych budynku, jak i aspektów wizualnych. W ramach realizacji projektu planuje się zbudowanie kompleksowej linii produkcyjnej dedykowanej do wytwarzania systemu Active Tile, składającego się z urządzeń do przygotowania konstrukcji, systemu przygotowania i depozycji warstwy ceramicznej oraz układu integracji ogniwa PV wraz z układem przeznaczonym do wykonania połączeń elektrycznych.

 

Rezultatem projektu będzie innowacyjny system fotowoltaicznego pokrycia dachowego integrujący dedykowany system mocowań oraz aktywną multifunkcyjną dachówkę, wykorzystującą w swej budowie ceramiczny nadruk wykonany techniką wysokorozwiniętego druku inkJet. Proponowane rozwiązanie łączy w sobie zalety tradycyjnych pokryć dachowych z funkcjonalnością generacji energii elektrycznej dodatkowo poprawiając izolację termiczną oraz daje możliwość personalizacji koloru i kształtu.

 

Efektem realizacji projektu będzie aktywna dachówka fotowoltaiczna, wykorzystująca wysokorozdzielczy nadruk ceramiczny z inkluzjami metalicznymi, zintegrowana z systemem mocowania.

 

Okres realizacji projektu: 01.12.2022 r. – 31.12.2023 r.

Umowa o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.03.01-18-0014/22-00

Wartość Projektu: 20 914 950,75 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 9 993 000,00 PLN

 

 „QDrive – innowacyjne szkło aktywne dla branży automotive”

 

Projekt realizowany jest w ramach: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa,  Instytucja Pośrednicząca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju: https://www.gov.pl/web/ncbr

Projekt jest realizowany w konsorcjum z PILKINGTON AUTOMOTIVE POLAND Sp. z o.o.

Głównym celem projektu jest opracowanie innowacyjnej na skalę światową szyby fotowoltaicznej umożliwiającej konwersję światła słonecznego na energię elektryczną do zastosowań w branży automotive.

Przedmiotem projektu jest wdrożenie do oferty nowego, innowacyjnego rodzaju szkła o określonym profilu krzywizny z zastosowaniem w branży automotive

Zakładanymi przez Spółkę efektami realizacji projektu będzie wprowadzenie innowacyjnego produktu charakteryzującego się wysoką transparentnością przy jednoczesnej generacji energii elektrycznej, poprawa izolacji absorbcji zakresu IR oraz określony profil krzywizny szkła do zastosowania m.in. w samochodach elektrycznych.

 

Okres realizacji projektu: 01.06.2021 r.  – 30.09.2023 r.

Umowa o dofinansowanie nr: POIR.01.01.01-00-1156/20-00

Wartość Projektu: 19 432 475,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 12 185 985,01 PLN

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka.

 

„Active Glass – innowacyjna szyba zespolona dla branży BIPV i mobility”

 

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 poddziałanie 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP

 

Głównym celem planowanego przedsięwzięcia jest dywersyfikacja produkcji ML System poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu – szyby zespolonej polepszającej wszystkie

istotne parametry w stosunku do tradycyjnych szyb niskoemisyjnych powszechnie stosowanych, co wpłynie na zrewolucjonizowanie światowej branży motoryzacyjnej i budowlanej. Produkt będzie miał pozytywny wpływ na ograniczenie efektu cieplarnianego, zrównoważony transport i zrównoważone budownictwo.

 

Przedmiotem projektu jest wdrożenie do produkcji innowacyjnej w skali świata szyby zespolonej Active Glass generującej energię elektryczną o masowym zastosowaniu w budownictwie i branży mobility. Proponowane rozwiązanie dzięki możliwości personalizacji kształtu może być stosowane we wszystkich rodzajach przeszkleń i systemów mocowania. Dodatkowo szyba występuje w wersji PPOŻ zapewniając ochronę ogniową. Projekt będzie realizowany we współpracy z podmiotem współpracującym.

 

Efektem realizacji projektu będzie wprowadzenie innowacyjnego produktu charakteryzującego się polepszeniem wszystkich istotnych parametrów w stosunku do tradycyjnej szyby niskoemisyjnej powszechnie stosowanej.

 

Okres realizacji projektu: 15.12.2020 – 14.12.2023

Umowa o dofinansowanie nr: POPW.01.03.02-18-0017/19-00

Wartość Projektu: 181 265 100,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 88 452 000,00 PLN

 

Projekt realizowany jest w ramach Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R, Program sektorowy: PBSE.

Głównym celem prowadzonych prac B+R jest przygotowanie technologii pozwalającej wdrożyć innowacyjne ogniwo PV.

Przedmiotem projektu jest wdrożenie do oferty nowego, innowacyjnego rodzaju ogniw fotowoltaicznych z zastosowaniem struktur niskowymiarowych.

Zakładanymi przez Spółkę efektami realizacji projektu będzie wprowadzenie innowacyjnego produktu charakteryzującego się obniżoną nominalną temperaturą pracy ogniwa, zmniejszonymi stratami wydajności ogniw krzemowych, efektywnym wykorzystaniem promieniowania z zakresu UV. Dodatkowymi atutami będą: personalizacja koloru ogniw przy zachowaniu ich sprawności, promocja gospodarki niskoemisyjnej oraz obniżenie kosztów produkcji.

Okres realizacji projektu: 01.08.2020 – 30.11.2023

Umowa o dofinansowanie nr: POIR.01.02.00-00-0265/17-00

Wartość Projektu: 34 590 625,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 25 767 685,00 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: PBSE