Projekty realizowane – ML SYSTEM SA
Projekty realizowane

 „QDrive – innowacyjne szkło aktywne dla branży automotive”

 

 

Projekt realizowany jest w ramach: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa,  Instytucja Pośrednicząca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju: https://www.ncbr.gov.pl/

Projekt jest realizowany w konsorcjum z PILKINGTON AUTOMOTIVE POLAND Sp. z o.o.

Głównym celem projektu jest opracowanie innowacyjnej na skalę światową szyby fotowoltaicznej umożliwiającej konwersję światła słonecznego na energię elektryczną do zastosowań w branży automotive.

Przedmiotem projektu jest wdrożenie do oferty nowego, innowacyjnego rodzaju szkła o określonym profilu krzywizny z zastosowaniem w branży automotive

Zakładanymi przez Spółkę efektami realizacji projektu będzie wprowadzenie innowacyjnego produktu charakteryzującego się wysoką transparentnością przy jednoczesnej generacji energii elektrycznej, poprawa izolacji absorbcji zakresu IR oraz określony profil krzywizny szkła do zastosowania m.in. w samochodach elektrycznych.

 

Okres realizacji projektu: 01.06.2021 r.  – 30.09.2023 r.

Umowa o dofinansowanie nr: POIR.01.01.01-00-1156/20-00

Wartość Projektu: 19 432 475,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 13 113 535,00 PLN

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka.

 

„Active Glass – innowacyjna szyba zespolona dla branży BIPV i mobility”

 

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 poddziałanie 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP

 

Głównym celem planowanego przedsięwzięcia jest dywersyfikacja produkcji ML System poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu – szyby zespolonej polepszającej wszystkie

istotne parametry w stosunku do tradycyjnych szyb niskoemisyjnych powszechnie stosowanych, co wpłynie na zrewolucjonizowanie światowej branży motoryzacyjnej i budowlanej. Produkt będzie miał pozytywny wpływ na ograniczenie efektu cieplarnianego, zrównoważony transport i zrównoważone budownictwo.

 

Przedmiotem projektu jest wdrożenie do produkcji innowacyjnej w skali świata szyby zespolonej Active Glass generującej energię elektryczną o masowym zastosowaniu w budownictwie i branży mobility. Proponowane rozwiązanie dzięki możliwości personalizacji kształtu może być stosowane we wszystkich rodzajach przeszkleń i systemów mocowania. Dodatkowo szyba występuje w wersji PPOŻ zapewniając ochronę ogniową. Projekt będzie realizowany we współpracy z podmiotem współpracującym.

 

Efektem realizacji projektu będzie wprowadzenie innowacyjnego produktu charakteryzującego się polepszeniem wszystkich istotnych parametrów w stosunku do tradycyjnej szyby niskoemisyjnej powszechnie stosowanej.

 

Okres realizacji projektu: 15.12.2020 – 14.12.2023

Umowa o dofinansowanie nr: POPW.01.03.02-18-0017/19-00

Wartość Projektu: 181 265 100,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 88 452 000,00 PLN

 

FE_POIR_poziom_pl

Projekt realizowany jest w ramach Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek.

Głównym celem planowanego przedsięwzięcia jest dywersyfikacja produkcji poprzez wprowadzanie produktu uprzednio nieprodukowanego przez ML System S.A.

Przedmiotem projektu jest wdrożenie do produkcji innowacyjnego modułu fotowoltaicznego Quantum Glass, opartego o ogniwa typu QDSC, klasyfikowanych do III  generacji ogniw PV.

Zakładanymi przez Spółkę efektami realizacji projektu będzie wprowadzenie innowacyjnego produktu charakteryzującego się stabilniejszymi uzyskami energetycznymi, absorpcją szkodliwego promieniowania UV-ABC (bliska 100%) przy jednoczesnej jego konwersji na energię elektryczną oraz ograniczoną transmisją ciepła wnikającego do wewnątrz. Dodatkowymi atutami Quantum Glass będą: transparentnością/przeziernością, mała wrażliwość na zanieczyszczenia urbanistyczne, semielastyczność oraz zwiększona odporność mechaniczna i na warunki atmosferyczne. Podkreślić należy, że wdrażane rozwiązanie pozwoli elastycznie dostosować się do tendencji rynkowych w zakresie możliwości doboru barw – ogniwa będą mogły mieć kolor np. żółty, czerwony, szary.

Okres realizacji projektu: 15.09.2019 – 30.09.2021

Umowa o dofinansowanie nr: POIR.03.02.01-18-0009/16-00

Wkład Funduszy Europejskich: 19 666 300,00 PLN

Wartość Projektu brutto (wynikająca z umowy o dofinansowanie): 40 689 999,00 PLN (dotyczy zakupu linii produkcyjnej)

Wartość nakładów netto: 45 194 635,51 PLN (wartość wraz z zapleczem produkcyjnym i niezbędną infrastrukturą)

 

 

FE_POIR_poziom_pl

Projekt realizowany jest w ramach Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R, Program sektorowy: PBSE.

Głównym celem prowadzonych prac B+R jest przygotowanie technologii pozwalającej wdrożyć innowacyjne ogniwo PV.

Przedmiotem projektu jest wdrożenie do oferty nowego, innowacyjnego rodzaju ogniw fotowoltaicznych z zastosowaniem struktur niskowymiarowych.

Zakładanymi przez Spółkę efektami realizacji projektu będzie wprowadzenie innowacyjnego produktu charakteryzującego się obniżoną nominalną temperaturą pracy ogniwa, zmniejszonymi stratami wydajności ogniw krzemowych, efektywnym wykorzystaniem promieniowania z zakresu UV. Dodatkowymi atutami będą: personalizacja koloru ogniw przy zachowaniu ich sprawności, promocja gospodarki niskoemisyjnej oraz obniżenie kosztów produkcji.

Okres realizacji projektu: 01.08.2020 – 30.11.2023

Umowa o dofinansowanie nr: POIR.01.02.00-00-0265/17-00

Wartość Projektu: 34 590 625,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 25 767 685,00 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: PBSE

Projekt realizowany jest w ramach Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, Poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP.

Głównym celem planowanego przedsięwzięcia jest dywersyfikacja produkcji ML System poprzez wprowadzenie produktu uprzednio nieprodukowanego – szyba z powłoką selektywną wykorzystującą nanowarstwę półprzewodnikową.

Przedmiotem projektu jest wprowadzenie na rynek znacząco ulepszonej, innowacyjnej nanopowłokowej szyby zespolonej o masowym zastosowaniu w budownictwie i branży mobility, o cechach poprawiających własności energetyczne budynków i pojazdów.

Efektem realizacji projektu będzie wprowadzenie innowacyjnego produktu charakteryzującego się znacznie lepszym stosunkiem transmisji światła do izolacji dla zakresu podczerwonego fali elektromagnetycznej, poprawą parametrów mechanicznych oraz odpornością na degradację i starzenie się pod wpływem warunków atmosferycznych. Istotną cechą 2D Selective – Glass będzie znaczące zmniejszenie efektu soczewkowania oraz zmniejszenie kumulacji energii cieplnej w obrębie budynków.

 

Okres realizacji projektu: 15.11.2019 – 15.04.2022

Umowa o dofinansowanie nr: POPW.01.03.01-18-0016/19-00

Wartość Projektu: 34 458 450,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 16 809 000,00 PLN

 

FE_POIR_poziom_pl