Strona główna > Rekrutacja

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. prosimy, aby w przesyłanych aplikacjach umieszczać poniższą klauzulę (dokumenty nie zawierające poniższej zgody nie będą brane pod uwagę):

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 24.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Aplikacje (CV, list motywacyjny) należy przesyłać na adres rekrutacja@mlsystem.pl w treści podając nazwę stanowiska.

Informujemy, że administratorem danych osobowych Kandydatów przetwarzanych w celach rekrutacyjnych jest ML System S.A. (36-062 Zaczernie 190G) Dane nie są udostępniane innym podmiotom. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania lub żądania usunięcia.

Dane będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od daty przesłania aplikacji. W razie rezygnacji z dalszego udziału w procesie rekrutacji prosimy przesłać informację na adres: rekrutacja@mlsystem.pl używając adresu email, który został wskazany podczas składania aplikacji.

 

[PL]

Zapraszamy do składania aplikacji oraz zapytań dotyczących pracy wszystkie zainteresowane osoby z krajów zza wschodniej granicy. Rekrutujemy na stanowiska:

 • Pracownik produkcji
 • Operator maszyn i urządzeń

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji w języku rosyjskim oraz ukraińskim są dostępne pod numerem telefonu: +48 507 201 030

 

[UA]

Запрошуємо на вакантні посади та до контакту всіх зацікавлених осіб з країн Східного Кордону. Запрошуємо на посади:

 • Працівник виробництва
 • Оператор машин та устаткування

Детальну інформацію щодо пропонованих вакасій, надаємо українською та російською мовою за телефоном: +48 507 201 030

 

[RU]

Приглашаем на вакантные должности и для контакта  всех заинтересованных лиц из стран Восточной Границы.

Приглашаем на должности:

 • работник производства
 • оператор машин и оборудования

Подробную информацию о предлагаемых вакасиях предоставляем на украинском и русском языках

по телефону: +48 507 201 030

W związku ze stałym dynamicznym rozwojem firmy poszukujemy kandydatów na stanowiska:

Miejsce pracy: Zaczernie (pow. rzeszowski)

 

Opis stanowiska:

 • kontrola przygotowania i przepływu dokumentów na realizowane projekty,
 • archiwizacja i kontrola umieszczenia wszystkich dokumentów na serwerze,
 • koordynacja przepływu dokumentów finansowych pomiędzy DR – Księgowość, DR -DOK
 • kontrola harmonogramów realizacji wykonywanych projektów,
 • kontrola z IK realizacji zamówień oraz stanów magazynowych materiałów niezbędnych do realizacji projektów,
 • wystawianie faktur DR.
 • współpraca z działem finansowym,
 • przygotowanie we współpracy z IK tygodniowych raportów z realizacji wykonywanych projektów,
 • przygotowanie we współpracy z IK oraz Dyrektorem Działu analiz stanu realizacji kontraktów,
 • wykonywania innych poleceń Przełożonego dotyczących pracy zgodnych z ustalonym w umowie rodzajem pracy

 

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe
 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • Wysoka kultura osobista
 • Umiejętność samodzielnej pracy pod presją czasu, w tym rozwiązywania problemów
 • Dokładność i uporządkowanie w realizacji zadań
 • Bardzo dobre zdolności organizacyjne i interpersonalne
 • Umiejętność współpracy w zespole, otwartość
 • Prawo jazdy kat. B
 • Biegła znajomość jeżyka angielskiego w mowie i piśmie

 

Oferujemy:

 • Ciekawą pracę w dynamicznie rozwijającej się spółce giełdowej, będącej liderem w najbardziej rozwojowej branży w Polsce,
 • Możliwość rozwoju przez udział w realizacji interesujących projektów,
 • Umowę o pracę i stabilne warunki zatrudnienia,
 • Szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne
 • Benefity płacowe i pozapłacowe
 • Pakiety medyczne,
 • Niezbędne narzędzia do pracy,
 • Możliwość zdobywania doświadczeń i rozwoju osobistego

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji (cv, list motywacyjny) z podaniem stanowiska oraz o dopisanie w swojej ofercie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 24.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”. Aplikacje prosimy przesłać na adres mailowy: rekrutacja@mlsystem.pl.

 

Informujemy, że administratorem danych osobowych Kandydatów przetwarzanych w celach rekrutacyjnych jest ML System S.A. (36-062 Zaczernie 190G) Dane nie są udostępniane innym podmiotom. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania lub żądania usunięcia.

 

Dane będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od daty przesłania aplikacji. W razie rezygnacji z dalszego udziału w procesie rekrutacji prosimy przesłać informację na adres: rekrutacja@mlsystem.pl używając adres email, który został wskazany podczas składania aplikacji.

 

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Miejsce pracy: Zaczernie (pow. rzeszowski), gotowość do pracy w delegacji

 

Opis stanowiska:

 • Prowadzenie kontraktów na roboty budowlane (wielobranżowe w tym głównie elektrycznych i fotowoltaicznych): przygotowywanie procesu rozpoczęcia budowy, przygotowywanie planu zamówień materiałów, urządzeń i innych związanych z budową, przygotowywanie harmonogramu prac
 • Pełnienie funkcji Kierownika robót elektrycznych
 • Bezpośredni kontakt z Zamawiającym w zakresie realizacji umowy
 • Stała współpraca z Nadzorem Inwestora
 • Nadzór od strony formalno-prawnej budowy, opracowywanie i kontrola harmonogramu oraz udział w odbiorze końcowym z Inwestorem
 • Odpowiedzialność za realizację budżetu kontraktu, harmonogramu i procedur formalnych
 • Kontrola kosztów całości kontraktu z Zamawiającym
 • Przeprowadzenie procedury wyboru Podwykonawców robót – przedstawienie finalnych ofert do akceptacji
 • Negocjowanie warunków handlowych i technicznych z Podwykonawcami
 • Koordynacja prac podwykonawców i sił własnych na budowie
 • Prowadzenie kontraktowej korespondencji z Zamawiającym oraz Podwykonawcami
 • Nadzorowanie i rozliczanie podwykonawców i dostawców
 • Przygotowywanie okresowych sprawozdań rzeczowo-finansowych i raportów do przełożonego

 

 

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe w zakresie elektrotechnicznym
 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku (Kierownik/Inżynier robót)
 • Samodzielność i odpowiedzialność w działaniu
 • Biegła znajomość obsługi AutoCad
 • Prawo jazdy kat. B
 • Umiejętność analizy dokumentacji technicznych branżowych
 • Biegła znajomość pakietu MS Office
 • Gotowość do pracy w delegacji
 • Aktualne uprawnienia SEP „E” i „D”;
 • Mile widziane uprawnienia budowlane w specjalności elektroenergetycznej
 • Mile widziana znajomość oprogramowania kosztorysowego typu Norma, Zuzia
 • Mile widziana znajomość języka angielskiego

Oferujemy:

 • Ciekawą pracę w dynamicznie rozwijającej się spółce giełdowej, będącej liderem w najbardziej rozwojowej branży w Polsce,
 • Możliwość rozwoju przez udział w realizacji interesujących projektów,
 • Umowę o pracę i stabilne warunki zatrudnienia,
 • Szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne
 • Benefity płacowe i pozapłacowe
 • Pakiety medyczne,
 • Niezbędne narzędzia do pracy,
 • Możliwość zdobywania doświadczeń i rozwoju osobistego

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji (cv, list motywacyjny) z podaniem stanowiska oraz o dopisanie w swojej ofercie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 24.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”. Aplikacje prosimy przesłać na adres mailowy: rekrutacja@mlsystem.pl.

 

Informujemy, że administratorem danych osobowych Kandydatów przetwarzanych w celach rekrutacyjnych jest ML System S.A. (36-062 Zaczernie 190G) Dane nie są udostępniane innym podmiotom. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania lub żądania usunięcia.

 

Dane będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od daty przesłania aplikacji. W razie rezygnacji z dalszego udziału w procesie rekrutacji prosimy przesłać informację na adres: rekrutacja@mlsystem.pl używając adres email, który został wskazany podczas składania aplikacji.

 

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Miejsce pracy: Zaczernie

Zakres zadań:

 • zarządzanie zespołem księgowym (4 osoby)oraz wykonywanie zadań operacyjnych przewidzianych na stanowisku kierowniczym,
 • prowadzenie i kontrola ksiąg rachunkowych pod względem rachunkowym i formalnym zgodnie z obowiązującymi przepisami rachunkowymi oraz MSR i podatkowymi Grupy Kapitałowej,
 • odpowiedzialność za proces zamknięcia miesiąca, kwartału, roku,
 • terminowe sporządzanie deklaracji podatkowych i sprawozdań Grupy Kapitałowej,
 • rozliczanie działalności produkcyjnej Spółki,
 • rozliczanie kontraktów długoterminowych zgodnie z MSSF
 • rozliczanie ulgi podatkowej w ramach zezwoleń w SSE,
 • współpraca i reprezentowanie firmy w audytach wewnętrznych i zewnętrznych oraz kontrolach podatkowych,
 • współpraca z instytucjami zewnętrznymi (US, GUS, ZUS, banki, instytucje finansowe itp.),
 • przegląd i rekomendowanie zmian w istniejących procedurach księgowych,
 • przygotowywanie raportów, zestawień i analiz na potrzeby Zarządu.

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe,
 • 5 lat doświadczenia na stanowisku głównego księgowego lub zastępcy głównego księgowego w produkcyjnej spółce akcyjnej lub sp. z o.o.,
 • 2 lata doświadczenia w zarządzaniu małym zespołem,
 • bardzo dobrej znajomości MSR,
 • znajomość przepisów dotyczących rozliczeń w ramach SSE
 • znajomość przepisów o rachunkowości i podatkowych, w tym dotyczących cen transferowych i MDR ,
 • umiejętność sporządzania sprawozdań finansowych oraz deklaracji podatkowych (CIT, VAT, JPK i innych przewidzianych prawem),
 • umiejętność rozliczania transakcji wewnątrzunijnych i międzynarodowych,
 • praktyczna znajomość MS Excel,
 • umiejętności komunikacyjne, wysoka motywacja i zdolność do samodzielnego działania,
 • doświadczenie w księgowaniu rozliczeń związanych z projektami UE inwestycyjnymi oraz badawczo – rozwojowymi będzie dodatkowym atutem.
 • znajomość przepisów z zakresu Kadr i Płac również będzie dodatkowym atutem

 

Oferujemy:

 • umowę o pracę i stabilne warunki zatrudnienia
 • niezbędne narzędzia do pracy,
 • pracę w firmie nastawionej na innowacyjne rozwiązania i nowoczesne technologie
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne,
 • prywatną opiekę medyczna
 • benefity płacowe i pozapłacowe

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji (cv, list motywacyjny) z podaniem stanowiska oraz o dopisanie w swojej ofercie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 24.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”. Aplikacje prosimy przesłać na adres mailowy: rekrutacja@mlsystem.pl.

 

Informujemy, że administratorem danych osobowych Kandydatów przetwarzanych w celach rekrutacyjnych jest ML System S.A. (36-062 Zaczernie 190G) Dane nie są udostępniane innym podmiotom. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania lub żądania usunięcia.

 

Dane będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od daty przesłania aplikacji. W razie rezygnacji z dalszego udziału w procesie rekrutacji prosimy przesłać informację na adres: rekrutacja@mlsystem.pl używając adres email, który został wskazany podczas składania aplikacji.

 

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Miejsce pracy: Zaczernie

Zakres zadań:

 • Księgowanie dokumentów kosztowych (w tym ogólnofirmowych, ŚT i WNiP, RMK, Amortyzacja, Leasingi, delegacje, wynagrodzenia)
 • Wystawianie i księgowanie faktur sprzedażowych
 • Prowadzenie ewidencji ŚT
 • Księgowanie wyciągów bankowych, raportów kasowych w tym w walutach obcych,
 • Rozliczanie podatku VAT, Sporządzanie plików JPK,
 • Kontrola i weryfikacja poprawności sald rozrachunków zobowiązań krajowych/zagranicznych,
 • Uzgadnianie kont księgowych rozliczeń zakupu oraz terminowe i regularne ich rozliczanie,
 • Sporządzanie sprawozdań GUS

 

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe (np. finanse, rachunkowość)
 • Praktyczna znajomość polskiej ustawy o rachunkowości, międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej oraz prawa podatkowego.
 • Minimum 2-5-lat doświadczenia w pracy w dziale księgowości w firmie produkcyjnej.
 • Znajomość rozliczeń podatkowych wewnątrzunijnych i międzynarodowych
 • Dobra znajomość MS Excel
 • Skrupulatność i dokładność w codziennej pracy,
 • Proaktywne podejście do nowych rozwiązań i konieczność dostosowywania, się do zmieniającego się otoczenia
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Mile widziana znajomość COMARCH ERP XL.

 

Oferujemy:

 • umowę o pracę i stabilne warunki zatrudnienia
 • niezbędne narzędzia do pracy,
 • pracę w firmie nastawionej na innowacyjne rozwiązania i nowoczesne technologie
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne,
 • prywatną opiekę medyczna
 • benefity płacowe i pozapłacowe

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji (cv, list motywacyjny) z podaniem stanowiska oraz o dopisanie w swojej ofercie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 24.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”. Aplikacje prosimy przesłać na adres mailowy: rekrutacja@mlsystem.pl.

 

Informujemy, że administratorem danych osobowych Kandydatów przetwarzanych w celach rekrutacyjnych jest ML System S.A. (36-062 Zaczernie 190G) Dane nie są udostępniane innym podmiotom. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania lub żądania usunięcia.

 

Dane będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od daty przesłania aplikacji. W razie rezygnacji z dalszego udziału w procesie rekrutacji prosimy przesłać informację na adres: rekrutacja@mlsystem.pl używając adres email, który został wskazany podczas składania aplikacji.

 

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Miejsce pracy: Zaczernie

 

Zakres obowiązków:

 • Odbieranie zgłoszeń serwisowych i raportowanie do wewnętrznego systemu
 • Planowanie i koordynacja wizyt serwisowych
 • Kontakt z klientem
 • Zdalna pomoc serwisowa
 • Raportowanie realizowanych zadań
 • Praca administracyjno-biurowa

 

Nasze wymagania:

 • Posiadane doświadczenie w telefonicznym kontakcie z klientem
 • Komunikatywność, pozytywne nastawienie, pewność siebie, łatwość w nawiązywaniu relacji,
 • Proaktywna postawa, koncentracja się na poszukiwaniu rozwiązań,
 • Obsługa MS Office -Excel, Word, Outlook,
 • Wysoki poziom kultury osobistej,
 • Gotowość do pracy w systemie zmianowym
 • Wiedza z zakresu fotowoltaiki lub umiejętność szybkiego uczenia się
 • Mile widziany status studenta

 

Oferujemy:

 • Ciekawą pracę w dynamicznie rozwijającej się spółce giełdowej, będącej liderem w najbardziej rozwojowej branży w Polsce,
 • Możliwość rozwoju przez udział w realizacji interesujących projektów,
 • Stabilne warunki zatrudnienia,
 • Możliwość rozwoju zawodowego,
 • Szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne
 • Niezbędne narzędzia do pracy,
 • Możliwość zdobywania doświadczeń i rozwoju osobistego,
 • Benefity płacowe i pozapłacowe
 • Pakiety medyczne,

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji (cv, list motywacyjny) z podaniem stanowiska oraz o dopisanie w swojej ofercie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 24.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”. Aplikacje prosimy przesłać na adres mailowy: rekrutacja@mlsystem.pl.

 

Informujemy, że administratorem danych osobowych Kandydatów przetwarzanych w celach rekrutacyjnych jest ML System S.A. (36-062 Zaczernie 190G) Dane nie są udostępniane innym podmiotom. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania lub żądania usunięcia.

 

Dane będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od daty przesłania aplikacji. W razie rezygnacji z dalszego udziału w procesie rekrutacji prosimy przesłać informację na adres: rekrutacja@mlsystem.pl używając adres email, który został wskazany podczas składania aplikacji.

 

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Miejsce pracy: Zaczernie (pow. rzeszowski)

 

Opis stanowiska:

 • Prefabrykacja szaf sterowniczych na podstawie dokumentacji
 • Wdrożenia systemów SCADA opartych o PLC oraz DCS,
 • Wykonywanie przeglądów technicznych i konserwacyjnych
 • Prowadzenie prac związanych z uruchamianiem instalacji PV oraz ich konfiguracją
 • Sporządzanie raportów i dokumentacji z wykonanych prac
 • Montaż i uruchomienie rozdzielni elektrycznych i szaf sterowniczych
 • Testy funkcyjne
 • Wykonywania przeglądów serwisowych w/w systemów,
 • Dojazd na wyznaczone miejsca do Klienta,
 • Dbałości o wizerunek pracodawcy oraz powierzone mienie,
 • Przestrzegania zasad, poufności materiałów i regulaminów firmy,

 

Wymagania:

 • Wykształcenie min. średnie o profilu automatyk – elektryk/elektronik lub pokrewne
 • Podstawowa znajomość protokołów przemysłowych opartych o RS232, RS485 oraz IP
 • Podstawowa wiedza z zakresu sieci komputerowych, elektryki oraz instalacji fotowoltaicznych
 • Umiejętność czytania schematów elektrycznych
 • Orientacja na realizację zadań, dokładność
 • Samodzielność, umiejętność pracy pod presją czasu
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność szybkiego uczenia się
 • Znajomość pakietu MS Office
 • Prawo jazdy kat. B
 • Gotowość do pracy w delegacji
 • Mile widziana podstawowa znajomość sterowników PLC Beckhoff oraz Siemens
 • Mile widziane doświadczenie w prefabrykacji szaf sterowniczych
 • Mile widziane aktualne uprawnienia SEP „E” i/lub „D”

 

Oferujemy:

 • Ciekawą pracę w dynamicznie rozwijającej się spółce giełdowej, będącej liderem w najbardziej rozwojowej branży w Polsce,
 • Możliwość rozwoju przez udział w realizacji interesujących projektów,
 • Umowę o pracę i stabilne warunki zatrudnienia,
 • Szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne
 • Benefity płacowe i pozapłacowe
 • Pakiety medyczne,
 • Niezbędne narzędzia do pracy,
 • Możliwość zdobywania doświadczeń i rozwoju osobistego

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji (cv, list motywacyjny) z podaniem stanowiska oraz o dopisanie w swojej ofercie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 24.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”. Aplikacje prosimy przesłać na adres mailowy: rekrutacja@mlsystem.pl.

 

Informujemy, że administratorem danych osobowych Kandydatów przetwarzanych w celach rekrutacyjnych jest ML System S.A. (36-062 Zaczernie 190G) Dane nie są udostępniane innym podmiotom. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania lub żądania usunięcia.

 

Dane będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od daty przesłania aplikacji. W razie rezygnacji z dalszego udziału w procesie rekrutacji prosimy przesłać informację na adres: rekrutacja@mlsystem.pl używając adres email, który został wskazany podczas składania aplikacji.

 

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Miejsce pracy: Zaczernie

 

Zakres obowiązków:

 • Doradztwo w zakresie rozwiązań z oferty firmy – bezpośredni kontakt z klientami, doradztwo i wsparcie techniczne
 • Przygotowywanie ofert w postępowaniach przetargowych, ofert handlowych i bieżąca obsługa klientów
 • Samodzielne kosztorysowanie robót w zakresie instalacji OZE
 • Przygotowywanie własnych kalkulacji, proponowanie optymalizacji i rozwiązań zamiennych,
 • Analiza potrzeb klienta, odbywanie wizji lokalnych
 • Analiza i monitorowanie rynku PV
 • Tworzenie koncepcji, projektów i symulacji instalacji fotowoltaicznych
 • Kreowanie pozytywnego wizerunku firmy
 • Realizacja polityki firmy ML SYSTEM + w zakresie sprzedaży, marketingu i rozwoju rynkowego
 • Udział w targach

 

Wymagania:

 • Komunikatywność, umiejętność nawiązywania relacji z klientem
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętności kreatywnego myślenia i rozwiązywania problemów technicznych
 • Umiejętność analizy dokumentacji technicznych branżowych
 • Umiejętność samodzielnego kosztorysowania robót elektrycznych z branży OZE oraz przedmiarowania robót budowlano-montażowych z zakresu fotowoltaiki;
 • Mile widziane wykształcenie wyższe techniczne (lub student ostatniego roku): elektrotechnika, energetyka lub kierunek pokrewny
 • Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku
 • Mile widziana wiedza z zakresu Prawa Zamówień Publicznych
 • Mile widziana znajomość programu AutoCad, PV SOL lub innych programów wspomagających projektowanie systemów fotowoltaicznych
 • Znajomość oprogramowania kosztorysowego typu Norma, Zuzia
 • Znajomość pakietu MS Office
 • Znajomość j. angielskiego
 • Prawo jazdy kat B

 

Oferujemy:

 • Interesującą pracę w firmie nastawionej na innowacyjne rozwiązania i nowoczesne technologie
 • umowę o pracę (pełny etat) i stabilne warunki zatrudnienia
 • przyjazną atmosferę pracy
 • możliwość zdobywania doświadczeń i rozwoju osobistego,
 • szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne
 • niezbędne narzędzia do pracy,
 • benefity płacowe i pozapłacowe
 • pakiety medyczne,

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji (cv, list motywacyjny) z podaniem stanowiska oraz o dopisanie w swojej ofercie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 24.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”. Aplikacje prosimy przesłać na adres mailowy: rekrutacja@mlsystem.pl.

 

Informujemy, że administratorem danych osobowych Kandydatów przetwarzanych w celach rekrutacyjnych jest ML System S.A. (36-062 Zaczernie 190G) Dane nie są udostępniane innym podmiotom. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania lub żądania usunięcia.

 

Dane będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od daty przesłania aplikacji. W razie rezygnacji z dalszego udziału w procesie rekrutacji prosimy przesłać informację na adres: rekrutacja@mlsystem.pl używając adres email, który został wskazany podczas składania aplikacji.

 

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Zakres wykonywania prac:

 • Montaż standardowych instalacji fotowoltaicznych na dachach i gruncie,
 • Montaż instalacji Smart – Pergole, Carporty, zadaszenia fotowoltaiczne,
 • Montaż nowatorskich rozwiązań z zakresu fotowoltaiki,
 • Montaż instalacji elektrycznych, tras kablowych, instalowanie aparatury i urządzeń elektrycznych,
 • Montaż rozdzielni elektrycznych i szaf sterowniczych,
 • Konfiguracja i uruchomienie urządzeń,
 • Wykonywania przeglądów serwisowych w/w systemów,
 • Dojazd na wyznaczone miejsca do Klienta,
 • Zarządzanie zespołem elektromontażystów (Brygadzista),
 • Dbałości o wizerunek pracodawcy oraz powierzone mienie,
 • Przestrzegania zasad, poufności materiałów i regulaminów firmy,

 

Wymagania:

 • Wykształcenie zawodowe lub średnie o kierunku elektrycznym,
 • Mile widziane doświadczenie w pracy na stanowisku elektryka / elektromontera,
 • Mile widziane uprawnienia elektryczne,
 • Mile widziana umiejętnośc czytania schematów elektrycznych,
 • Prawo jazdy kat. B,
 • Dyspozycyjność do pracy w delegacjach,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Umiejętność kierowania zespołem,
 • Znajomość Pakietu Office,
 • Gotowość do pracy na wysokościach,
 • Mile widziana wiedza z zakresu fotowoltaiki,

 

Oferujemy:

 • Ciekawą pracę w dynamicznie rozwijającej się spółce giełdowej, będącej liderem w najbardziej rozwojowej branży w Polsce,
 • Możliwość rozwoju przez udział w realizacji interesujących projektów,
 • Umowę o pracę i stabilne warunki zatrudnienia,
 • Szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne
 • Benefity płacowe i pozapłacowe
 • Pakiety medyczne,
 • Niezbędne narzędzia do pracy,
 • Możliwość zdobywania doświadczeń i rozwoju osobistego

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji (cv, list motywacyjny) z podaniem stanowiska oraz o dopisanie w swojej ofercie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 24.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”. Aplikacje prosimy przesłać na adres mailowy: rekrutacja@mlsystem.pl.

 

Informujemy, że administratorem danych osobowych Kandydatów przetwarzanych w celach rekrutacyjnych jest ML System S.A. (36-062 Zaczernie 190G) Dane nie są udostępniane innym podmiotom. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania lub żądania usunięcia.

 

Dane będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od daty przesłania aplikacji. W razie rezygnacji z dalszego udziału w procesie rekrutacji prosimy przesłać informację na adres: rekrutacja@mlsystem.pl używając adres email, który został wskazany podczas składania aplikacji.

 

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Miejsce pracy: Zaczernie

 

Zakres obowiązków:

 • wsparcie administracyjne Działu Produkcji
 • kontakt z klientami
 • realizacja procesów sprzedaży
 • rejestracja, obsługa zleceń w systemie ERP
 • wprowadzanie danych do Excela, bieżąca ewidencja danych w systemie ERP
 • sprawdzanie zgodności faktur z dowodami dostaw i zamówieniami,
 • gromadzenie i analiza ofert,
 • przygotowywanie raportów i zestawień
 • archiwizacja dokumentów

 

Wymagania:

 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • umiejętności organizacyjne,
 • biegła znajomość Microsoft EXCEL
 • znajomość obsługi systemów ERP (mile widziana znajomość obsługi ERP XL Comarch)
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • znajomość obsługi programu typu Auto CAD będzie dodatkowym atutem

 

Oferujemy:

 • umowę o pracę (pełny etat) i stabilne warunki zatrudnienia
 • ciekawą i pełną wyzwań pracę,
 • możliwość zdobywania doświadczeń i rozwoju osobistego,
 • szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne
 • niezbędne narzędzia do pracy,
 • benefity płacowe i pozapłacowe
 • pakiety medyczne,

 

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji (cv, list motywacyjny) z podaniem stanowiska oraz o dopisanie w swojej ofercie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 24.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”. Aplikacje prosimy przesłać na adres mailowy: rekrutacja@mlsystem.pl.

 

Informujemy, że administratorem danych osobowych Kandydatów przetwarzanych w celach rekrutacyjnych jest ML System S.A. (36-062 Zaczernie 190G) Dane nie są udostępniane innym podmiotom. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania lub żądania usunięcia.

 

Dane będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od daty przesłania aplikacji. W razie rezygnacji z dalszego udziału w procesie rekrutacji prosimy przesłać informację na adres: rekrutacja@mlsystem.pl używając adres email, który został wskazany podczas składania aplikacji.

 

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

[PL]

Miejsce pracy: Zaczernie

 

Zakres obowiązków:

 • obsługa maszyn sterowanych numerycznie (5-cio osiowa),
 • samodzielne programowanie maszyn,
 • korygowanie parametrów obróbczych,
 • dobór odpowiednich materiałów z magazynu (głównie aluminium),
 • terminowe i samodzielne wykonywanie elementów według przyjętej specyfikacji,
 • realizacja pomiarów gotowych wyrobów zgodnie z planem kontroli,
 • zapewnienie ciągłości produkcji zgodnie z ustalonym harmonogramem,
 • kontrola jakości wykonanych elementów,
 • praca z rysunkiem technicznym oraz narzędziami pomiarowymi,
 • dbałość o stan techniczny maszyny,
 • praca w oparciu o zasady BHP oraz wewnętrzne systemy zarządzania jakością produkcji,
 • praca w systemie zmianowym

 

Wymagania:

 • wykształcenie minimum zawodowe, preferowane średnie techniczne (zapraszamy do aplikowania zarówno kobiety jak i mężczyzn)
 • doświadczenie przy obróbce profili aluminiowych lub PCV (mile widziane)
 • wyksztalcenie techniczne (mile widzialne kierunkowe),
 • umiejętność posługiwania się przyrządami pomiarowymi,
 • znajomość materiałów i parametrów skrawania,
 • dobra znajomość rysunku technicznego,
 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • samodzielność w podejmowaniu decyzji oraz zaangażowanie,
 • wysoka jakość, dokładność i precyzja,
 • umiejętność szybkiego uczenia się,
 • gotowość do pracy w systemie zmianowym,
 • odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę na stanowisku pracy.

 

Oferujemy:

 • Interesującą pracę w firmie nastawionej na innowacyjne rozwiązania i nowoczesne technologie
 • Umowę o pracę i stabilne warunki zatrudnienia
 • Dofinansowane kursy z możliwością zdobycia certyfikowanych uprawnień
 • Pakiety medyczne dla Pracowników
 • Dofinasowanie do posiłków
 • Możliwość zdobywania doświadczeń
 • Pracę w dynamicznie rozwijającym się zespole

 

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji (cv, list motywacyjny) z podaniem stanowiska oraz o dopisanie w swojej ofercie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 24.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”. Aplikacje prosimy przesłać na adres mailowy: rekrutacja@mlsystem.pl.

 

Informujemy, że administratorem danych osobowych Kandydatów przetwarzanych w celach rekrutacyjnych jest ML System S.A. (36-062 Zaczernie 190G) Dane nie są udostępniane innym podmiotom. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania lub żądania usunięcia.

 

Dane będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od daty przesłania aplikacji. W razie rezygnacji z dalszego udziału w procesie rekrutacji prosimy przesłać informację na adres: rekrutacja@mlsystem.pl używając adres email, który został wskazany podczas składania aplikacji.

 

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

 

[RU]

Позменник график работы ( 3 смены)

Дни работы: понедельник-пятница

Ежемесячная оплата

 

Ваши обязанности:

Эксплуатация машин-станков с числовым программным управлением (5 осей),

Самостоятельное машинное программирование,

Коррекция параметров обработки,

Подбор соответствующих материалов со склада (преимущественно алюминий),

Своевременное и самостоятельное выполнение элементов согласно принятому плану работы,

Замеры готовой продукции согласно плану контроля,

Обеспечение непрерывности производства в соответствии с согласованным графиком,

Контроль качества изготовленных элементов,

Работа с чертежными и измерительными инструментами,

Уход за техническим состоянием машины

Выполнение работы в соответствии с правилами охраны труда и внутренними системами управления качеством производства,

Посменная работа

 

Наши ожидания:

Опыт работы на аналогичной должности,

Опыт обработки алюминиевых или ПВХ профилей (больше чем приветствуется)

Техническое образование (приветствуется непосредственное направление образования),

Умение пользоваться измерительными приборами,

Знание материалов и параметров резки,

Знание технического чертежа,

Очень хорошая организация работы,

Самостоятельность в принятии решений и обязательств,

Высокое качество, подробность и точность,

Навык быстрого обучения,

Готовность работать посменно,

Ответственность за охрану труда на рабочем месте.

 

Мы предлагаем:

Интересная работа в компании, ориентированной на инновационные решения и современные технологии

Трудовой договор и стабильные условия труда

Дофинансированные курсы с возможностью получения сертифицированной квалификации

Медицинская страховка для работников

Дофинансирование питания

Возможность получить опыт

Работа в динамично развивающейся команде

[PL]

Miejsce pracy: Zaczernie

 

Zakres obowiązków:

 • Realizacja czynności produkcyjnych zgodnie z przyjętym procesem technologicznym,
 • Obsługa maszyn i urządzeń produkcyjnych,
 • Bieżąca kontrola i konserwacja maszyn i urządzeń produkcyjnych,
 • Dbanie o poprawność realizacji procesu produkcyjnego,
 • Kontrolowanie jakości produktu na każdym etapie procesu produkcyjnego,
 • współpraca z innymi działami firmy związanymi z procesem technologicznym, jakościowym i realizacji produkcji.
 • Współpraca z innymi działami firmy związanymi z procesem technologicznym, jakościowym i realizacji produkcji

 

Wymagania:

 • Wykształcenie minimum zawodowe, preferowane średnie techniczne (zapraszamy do aplikowania zarówno kobiety jak i mężczyzn)
 • Zdolności manualne, spostrzegawczość, dobra koncentracja uwagi
 • Motywacja do pracy, dyspozycyjność, dokładność
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Zaangażowanie w wykonywane zadania
 • Umiejętność posługiwania się przyrządami pomiarowymi
 • Zdolność szybkiego przyswajania wiedzy
 • Gotowość do pracy w systemie zmianowym
 • Mile widziane uprawnienia do kierowania wózkami widłowymi, uprawnienia na suwnice
 • Mile widziana znajomość podstaw rysunku technicznego

 

Oferujemy:

 • Interesującą pracę w firmie nastawionej na innowacyjne rozwiązania i nowoczesne technologie
 • Umowę o pracę i stabilne warunki zatrudnienia
 • Dofinansowane kursy z możliwością zdobycia certyfikowanych uprawnień
 • Pakiety medyczne dla Pracowników
 • Dofinasowanie do posiłków
 • Możliwość zdobywania doświadczeń
 • Pracę w dynamicznie rozwijającym się zespole

 

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji (cv, list motywacyjny) z podaniem stanowiska oraz o dopisanie w swojej ofercie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 24.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”. Aplikacje prosimy przesłać na adres mailowy: rekrutacja@mlsystem.pl.

 

Informujemy, że administratorem danych osobowych Kandydatów przetwarzanych w celach rekrutacyjnych jest ML System S.A. (36-062 Zaczernie 190G) Dane nie są udostępniane innym podmiotom. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania lub żądania usunięcia.

 

Dane będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od daty przesłania aplikacji. W razie rezygnacji z dalszego udziału w procesie rekrutacji prosimy przesłać informację na adres: rekrutacja@mlsystem.pl używając adres email, który został wskazany podczas składania aplikacji.

 

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami

 

 

[RU]

Посменний график работы ( 3 смены)

Дни работы: понедельник-пятница

Ежемесячная оплата

Ваши обязанности

Осуществление производственной деятельности в соответствии с принятым технологическим процессом,

Эксплуатация машин и производственных устройств,

Текущий контроль и обслуживание машин и производственных устройств,

Забота и коньолдб о правильности производственного процесса,

Контроль качества продукции на каждом этапе производственного процесса,

Сотрудничество с другими отделами компании, связанными с технологическими, качественными и производственными процессами.

 

Наши ожидания

Минимальное профессионально-техническое образование, желательно среднее техническое образование (приглашаем как женщин, так и мужчин)

Мануальное мастерство, интерес, хорошая концентрация внимания

Мотивация к работе, доступность, аккуратность

Умение работать в команде

Преданность выполняемым задачам

Умение пользоваться измерительными приборами

Способность быстро приобретать знания

Готовность работать посменно

 

Преимуществом будет:

Права и позволение на управление грузовыми передвижными платформами

Знание основ технического чертежа

 

Мы предлагаем

Интересная работа в компании, ориентированной на инновационные решения и современные технологии

Трудовой договор и стабильные условия труда

Дофинансированные курсы с возможностью получения сертифицированной квалификации

Медицинское страхование для работников

Дофинансирование питания

Возможность получить опыт

Работа в динамично развивающейся команде