Strona główna > Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego

Warunkiem dostępu przedsiębiorcy do informacji niejawnych w związku z wykonywaniem umów jest zdolność do ochrony informacji niejawnych rozumiana jako uzyskanie przez przedsiębiorcę świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego ML System S.A. wychodząc naprzeciw oczekiwań rynku krajowego i międzynarodowego uzyskał świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego I stopnia do klauzuli TAJNE.


W praktyce oznacza to, że posiada  ludzi gotowych do realizacji takich zadań i specjalne certyfikowane pomieszczenie/Kancelarię Tajną/, a także akredytowany sprzęt teleinformatyczny.