Strona główna > Usługi FCBIR

 

Laboratorium badań spektroskopowych

W zakresie swoich usług Laboratorium Badań Spektroskopowych oferuje możliwość wykonywania pomiarów, analiz spektralnych, Umożliwia charakteryzację struktury molekularnej różnych materiałów obejmujących minerały (cienkie warstwy i proszki), próbki biologiczne, płyny, rozpuszczone gazy i inne. W laboratorium możliwe jest opracowanie i zwalidowanie metod analitycznych wykorzystujących techniki spektroskopowe, które będą spełniały wymagania klientów.

Sprzęt:

 • Spektrofluorymetr FS5-MCS-TCSPC-NIRA-POL (Edinburgh Instruments)
 • Spektrofotometr dwuwiązkowy UV – VIS - NIR (Jasco V-670)
 • Spektrometr FTIR Nicolet iS50 Thermo Scientific
 • Spektrometr Ramana LabRAM HR Evolution Horiba Scientific
 • Reflektometr spektroskopowy F20-UV Filmetrics
 • Elipsometr SEMILAB SE-2000


 

Laboratorium badań topografii powierzchni

Badania modyfikacji powierzchni w celu wynalezienia materiałów o pożądanych właściwościach to obecnie jeden z głównych kierunków badań dotyczących charakteryzowania powierzchni. Laboratorium świadczy usługi w zakresie pomiaru topografii i chropowatości, twardości, sztywności, elastyczności, rezystencji, potencjału/ładunku powierzchni.  W ramach laboratorium wykonywane są charakteryzacje parametrów topografii powierzchni materiałowych, profile trójwymiarowe o dużej głębi ostrości. Obiektem badań są powierzchnie materiałów konstrukcyjnych jak i funkcjonalnych (m.in. nanomateriały i nanocząstki).

Sprzęt:

 • Profilometr optyczny (Sensofar PLu Neox)
 • Profilometr stykowy Dektak XT (Bruker)
 • Goniometr przenośny PGX+ (Rycobel)


 

Laboratorium mikroskopii wysokorozdzielczych wraz z preparatyką

W ramach laboratorium świadczone są usługi w zakresie analiz mikroskopowych, jakościowych i ilościowych badanych próbek, pomiarów transmisyjnych, badań morfologii powierzchni ciał stałych z wysoką rozdzielczością. Posiadana aparatura pozwala na pomiary w topografii (AFM), właściwości mechanicznych (LFM), elektrycznych (SSRM, KFM), magnetycznych (MFM) w trybie kontaktowym oraz bezkontaktowym zarówno w cieczy, jak i w powietrzu, dodatkowa przystawka pozwala na pomiary STM.

Sprzęt:

 • Wysokorozdzielczy skaningowy mikroskop elektronowy REGULUS 8230 HITACHI
 • Skaningowy mikroskop elektronowy (Hitachi TM-3000 + SwiftEDS 300 Oxford)
 • Mikroskop sił atomowych (AFM) – Hitachi 5500M
 • Urządzenie jonowe do polerowania próbek i wykonywania przekrojów (cross section)
 • Zone-cleaner


 

Pracownia wzrostu warstw

Badania prowadzone w pracowni dotyczą modelowania i optymalizacji procesu wzrostu warstw, wytwarzania próbek z nanoszeniem cienkich warstw na podłoża szklane, krzemowe, metaliczne z precyzją  +/-100 nm (w zależności od materiału). Pracowania dysponuje wyposażeniem posiadającym szeroki zakres zastosowań obejmujacy np.: wytwarzanie ogniw słonecznych, komponentów elektronicznych, czujników, warstw przeciwodblaskowych, inteligentnych powłok, warstw ochronnych lub powłok biobójczych.

Sprzęt:

 • System do depozycji cienkich warstw PVD z komorą rękawicową
 • Rotacyjny DIP COATER Nadetech ND-R 11/2
 • System wzrosu warst atomowych ALD
 • Roleblade z adaptarerem do warstw metalicznych oraz cienkich warstw nanoszonych z roztworów i koloidow


Laboratorium mikroskopii optycznej i analizy frakcji

Laboratorium zapewnia wykonywania szerokiego zakresu inspekcji, obserwacji, pomiarów i badań przy użyciu mikroskopów optycznych i elektronowych oraz zastosowaniu różnorodnych metod obrazowania.

Sprzęt:

 • Mikroskop optyczny LEICA DMS1000
 • Mikroskop optyczny z analizą wielkości cząstek (Morphologi G3S, Malvern)
 • ZETASIZER Nano ZS MALVERN
 • Analizator stężenia gazu Sparklike Laser
 • Reometr rotacyjny Kinexus Pro (Malvern)
 • Speed mixer


Pracownia badań mechanicznych

Zasadnicze prace doświadczalne prowadzone pracowni są skoncentrowane na badanie właściwości zarówno materiałów konstrukcyjnych jak i gotowych wyrobów.

 • Nanoindenter UNHT3 Anton Paar
 • Hydrauliczna maszyna wytrzymałościowa WDW-20D PowerTech s.c.
 • TWARDOŚCIOMIERZ VICKERSA SHVS-500 SUNPOC
 • System do pomiaru odporności na uderzenia ciałem twardym
 • System do pomiaru odporności na uderzenia ciałem miękkim
 • System do pomiaru odporności na uderzenia gradem


 

Pracownia fotowoltaiczna

Laboratorium wyposażone jest w niezbędne urządzenia do wytwarzania oraz pomiarów ogniw fotowoltaicznych. Pracownia  wyposażona jest w aparaturę do charakteryzacji parametrów ogniw słonecznych na każdym etapie ich produkcji.

Sprzęt

 • Symulator słoneczny do ogniw (Model SS150AAA, PV Test Solutions)
 • Symulator słoneczny do modułów różnych generacji wraz z systemem pomiarowym charakterystyk I-V (CLASS-01, PV Test Solutions)
 • Analizator spektralny (BENTHAM PVE 300)


Pracownia charakteryzacji elektrycznej

Laboratorium urządzeń i instalacji elektrycznych pozwala na wykonywanie prac naukowo badawczych w zakresie charakteryzacji i badań w zakresie oporu elektrycznego, zagęszczenia nośników ładunku i mobilności w metalach i półprzewodnikach.

Sprzęt:

 • Hall
 • Sonda Kelvina
 • Systemy pomiaru parametrów prądowo napięciowych


 

Pracownia badań środowiskowych

Laboratorium badań środowiskowych pozwala na przeprowadzenie testów klimatycznych z wykorzystaniem komór. Przyspieszone badania w komorach klimatycznych wykorzystywane są do wykrywania wielu wad produktów powstałych na etapie ich produkcji lub wad konstrukcyjnych. Szybkie wykrywanie wad dzięki przyspieszonym badaniom klimatycznym pozwala wprowadzić szereg poprawek do produktu jeszcze zanim trafi on na rynek. Laboratorium posiada komory korozyjne służące do wykonywania automatycznych, cyklicznych testów korozyjnych.

Sprzęt:

 • Komory klimatyczne
 • Komory korozyjne