Strona główna > FCBiR – Laboratorium mikroskopii wysokorozdzielczych wraz z preparatyką

Wysokorozdzielczy skaningowy mikroskop elektronowy REGULUS 8230 Hitachi

Ultrawysokorozdzielczy skaningowy mikroskop elektronowy z emisją polową, z możliwością wykonywania pomiarów transmisyjnych.
Hitachi Regulus 8230 SEM wykorzystuje działo do emisji pola zimnego (CFE) zoptymalizowany do obrazowania w wysokiej rozdzielczości przy niskich napięciach przyspieszających.

 

Parametry urządzenia:

 • Rozdzielczość obrazu SE:
  0.8 nm ( przy napięciu przyspieszającym 15 kV, WD=4 mm )
  1.1 nm ( przy napięciu przyspieszającym 1 kV, WD=1.5 mm, przy zastosowaniu funkcji „Deceleration” ),
 • Powiększenia: Tryb pracy w niskich powiększeniach ( LM ): ´20 to ´2k (minimalne powiększenie zależy od odległości roboczej WD) , tryb pracy w dużych powiększeniach (HM ): ´100 to ´1000 k
 • Optyka elektronowa, działo elektronowe: Zimna katoda z emisją polową
 • Napięcie przyspieszające: 0.5 do 30 kV (z krokiem co 100V), 0.01kV do 2.0 kV (z krokiem co 10V pomiędzy 0.1 i 1kV, z krokiem 100V w zakresie 1.0 do 2.0 kV)
 • Układ soczewek: 3-stopniowe soczewki elektromagnetyczne ,
 • Gwarantowana maksymalna wartość prądu wiązki na próbce > 10nA  (przy napięciu 30kV i odległości roboczej 8 mm)
 • Minimalna wartość prądu wiązki na próbce <= 1 pA
 • Elektroniczne przesuwanie obrazu: ±12 mikronów (przy WD = 8 mm)
 • Niezależna możliwość regulacji napięcia przyspieszającego i prądu wiązki na próbce.
 • Apertura soczewki kondensor: zmienna, 4 pozycyjna
 • Apertura soczewki obiektywu: Zmienna (4 otwory 100-50-50-30 μm średnicy; wybierane i ustawiane z zewnątrz mikroskopu (bez konieczności otwierania komory próbek lub kolumny); apertury są permanentnie grzane.
 • Funkcje automatyczne: automatyczne ogniskowanie, automatyczna korekcja astygmatyzmu, automatyczne ustawianie jasności i kontrastu obrazu.
 • Detektory:
  - Elektronów wtórnych SE
  - Elektronów wstecznie rozproszonych BSE ( 5- segmentowy detektor półprzewodnikowy )
  - Detektor do elektronów przechodzących (TEM) wraz z odpowiednim uchwytem,
  - Detektory do elektronów przechodzących (TE) wraz z odpowiednimi uchwytami: BF-STEM, wraz z 3-pozycyjną aperturą; DF-STEM, wielosegmentowy z możliwością wyboru kąta detekcji elektronów rozproszonych w zakresie od 50 do 1100 mrad w sposób ciągły;
 • Stolik na próbki (eucentryczny): zmotoryzowany w 5-ciu osiach
 • Maksymalny rozmiar próbki : 150 mm średnicy ( WPROWADZANEJ PRZEZ ŚLUZĘ )
 • Śluza do szybkiego wprowadzania próbki (wraz z modułem zapowietrzania śluzy azotem)
 • Przystawka antykontaminacyjna w komorze próbki chłodzona ciekłym azotem
 • W pełni zautomatyzowany system pompowy, zapewniający czystą próżnię nie gorszą niż 5x10-4 Pa w komorze próbki.

Skaningowy mikroskop elektronowy (Hitachi TM--3000 + SwiiftEDS 300 Oxford)

Urządzenie wyposażone w mikroanalizator rentgenowski EDS do badań morfologii powierzchni ciał stałych z wysoką rozdzielczością, jak również analizy ilościowej i jakościowej badanych próbek. Możliwość automatycznego ustawiania ostrości, jasności i kontrastu.

Rodzaj badanych próbek: ciała stałe, proszki.

 

 

Parametry urządzenia:

 • Napięcia przyspieszające: 5 kV / 15 kV / Analiza
 • Powiększenie: od 15x do 30 000x
 • Półprzewodnikowy detektor typu BSE o wysokiej czułości z obrazowaniem COMPO / Shadow1 / Shadow2 / TOPO
 • Maksymalne wymiary próbki: 50 mm x 70 mm

Mikroskop sił atomowych (AFM) - Hitachi 5500M

Mikroskop sił atomowych pozwala na pomiary w topografii (AFM), właściwości mechanicznych (LFM), elektrycznych (SSRM, KFM), magnetycznych (MFM) w trybie kontaktowym oraz bezkontaktowym zarówno w cieczy, jak i w powietrzu, dodatkowa przystawka pozwala na pomiary STM.

 

Parametry urządzenia:

 • Skaner:
  - Rozdzielony skaner XY od Z. Skaner XY pracuje w zamkniętej pętli sprzężenia zwrotnego;
  XY: 200 µm lub więcej,
  Z: 15 µm lub więcej
  RMS:
  ≤ 0.04nm (High-resolution mode)
  ≤ 0.05nm(Standard mode)
  Powtarzalność dla osi Z:
  dla High-resolution: ≤ 1nm(3σ)
  dla Standard mode: ≤ 1.5nm(3σ)
  - Głowica optyczna: rejestruje wychylenie cantilevera;  wyposażona w diodę o długości fali 830 nm o niskiej koherentności;  element rejestrujący: fotodioda czterosegmentowa;
  Automatyczne rozpoznawanie pozycji zamocowanych dźwigienek w zasobniku;
  Automatyczne centrowanie światła odbitego od cantilereu na środku fotodiody czterosegmentowej;
  Zasobnik przechowujący co najmniej 4 cantilevery. Cantilery mocowane podciśnieniowo w zasobniku. Automatyczna zmiana dźwigienek.
  - Stolik próbek:
  Możliwość zamontowania próbek o średnicy do 100 mm, wysokości do 20 mm
  i wadze do 2kg. System montażu próbek – podciśnieniowy.
  Stolik XYZ automatyczny, w pełni adresowalny o zakresie ruchów XY ±50 mm, Z ≥ 21 mm z minimalnym krokiem: XY 2 μm, Z 0.04 μm
  - Tryby pracy:
  VE-AFM
  MFM
  LM-FFM
  KFM
  EFM (AC i DC)
  SSRM (Spread Resistance)
  AFM/Current Imaging
  Pico-current AFM
  PRM (Piezo-Response)
  Adhesion
  SIS-Topo
  SIS-Property
  - Wyposażenie dodatkowe:
  Kontroler wraz z akcesoriami umożliwiający uzyskanie odpowiednich trybów pracy systemu.