Opis modułów grzewczych

W budynkach jako element grzewczy można zastosować szklane „Moduły grzewcze”. Moduły mogą być zintegrowane z oknami jako wewnętrzna szyba przeszklenia lub stanowić osobny element wyposażenia pomieszczenia.  Ciepło generowane jest przez energię elektryczną przechodzącą przez naniesioną na szybę dodatkową niewidoczną warstwę tlenku metalu. Moduły grzewcze mogą stanowić zasadnicze źródło ogrzewania lub zostać wykorzystane tylko w celu polepszenia komfortu cieplnego pomieszczenia.

Zalety produktu:
  • Bardzo krótki czas potrzebny do uzyskania temperatury roboczej 20° C - 60° C.
  • Możliwość zastosowania w jedno lub wielokomorowych pakietach szybowych lub jako osobny element wyposażenia pomieszczenia.
  • Likwidacja zjawiska kondensacji pary wodnej na powierzchni szyby oraz powstawania chłodnych stref przy oknach.
  • Produkt nie wymaga konserwacji oraz nie zajmuje wiele miejsca.
Parametry techniczne systemu
Zespolona fotowoltaiczna szyba grzewcza z ogniwami back contact

Zespolona fotowoltaiczna szyba grzewcza z ogniwami back contact

Zespolona fotowoltaiczna szyba grzewcza z drukowanymi ogniwami

Zespolona fotowoltaiczna szyba grzewcza z drukowanymi ogniwami