Strona główna > Aktualności > Innowacje ML System z Europejską Ochroną Patentową
ML System z zastrzeżonymi wzorami przemysłowymi dla ceramicznej dachówki fotowoltaicznej
18 maja 2023
Czysta energia dla każdego
29 czerwca 2023

Innowacje ML System z Europejską Ochroną Patentową

Rozszerzenie ochrony patentowej wynalazków ML SYSTEM

W styczniu b.r. Urząd Patentowy RP przyznał spółce ML System dwa patenty, których przedmiotem jest sposób otrzymywania selektywnej warstwy ognioodpornej modyfikowanej nanocząsteczkami półprzewodnikowymi oraz wypełniania tą aktywną warstwą komory lub komór szyby zespolonej i szyba zespolona zawierająca tą lub te warstwy. Aktualnie ta technologia uzyskała także ochronę patentową ze strony Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO).

Wynalazki opisane powyżej stanowią ważny element dla rozwoju firmy, m.in. w związku z realizacja strategii „Nowej Ery Kwantowej”.

Ważnym produktem tej strategii będą szyby z aktywną warstwą kropek kwantowych, charakteryzujące się odpornością ppoż. w ramach projektu Active Glass, planowanego na ten rok.

Rozwój technologii ML System – realizowany w ramach własnego działu B+R zatrudniającego pracowników różnych specjalizacji, jest możliwy dzięki inwestycjom w najnowocześniejszy sprzęt. Spółka dysponuje urządzeniami światowej klasy, m.in. napylarką magnetronową, mikroskopem elektronowym, urządzeniami do nanoszenia warstw o grubościach atomowych systemem do epitaksji czy reaktorem MOCVD.

Spółka zamierza nadal inwestować w rozwój unikatowych produktów i technologii. W latach 2023-2024 planuje wydać 120 mln zł na rozwój produkcji ceramicznych dachówek fotowoltaicznych i fotowoltaicznych płyt elewacyjnych. Dzięki rozszerzeniu portfolio o nowe produkty firma oczekuje dodatkowej sprzedaży w kwocie nie mniejszej niż 200 mln zł rocznie.

 

ML System
Autor: ML System

Komentarze są wyłączone.