Systemy zarządzania energią w fotowoltaice

Podczas całego procesu projektowania, wykonawstwa - elementem wartym wspomnienia, a często pomijanym jest sprawa oprogramowania monitorującego. ML System posiada własny autorski program wizualizujący on-line uzysk energetyczny z instalacji fotowoltaicznej oraz innych systemów, posiadający zdolność komunikacji z systemem nadrzędnym. Udostępnia on monitoring oraz sterowanie instalacją fotowoltaiczną (Systemem Zarządzania Energią) dla służb technicznych budynku.

Trzon systemu stanowi stacja serwerowa, która bezpośrednio komunikuje się ze sterownikami obiektowymi. Przy wykorzystaniu protokołu TCP/IP i sieci Ethernet można też monitorować i zarządzać obiektami poprzez łącza WLAN.Dzięki oprogramowaniu SZE  z poziomu centrów nadzoru można uzyskać dostęp do instalacji w czasie rzeczywistym.System haseł i zabezpieczenia systemowe przy wykorzystaniu protokołu TCP/IP gwarantują, że tylko osoby uprawnione, znające hasło, będą miały dostęp do danej instalacji. System Zarządzania Energią synchronizuje energię dostarczaną do sieci energetycznej budynku poprzez sterowanie energią oraz redukcję mocy czynnej i biernej w systemie falowników, nadzoruje również sektorowe odladzanie modułów grzewczo-fotowoltaicznych (jeżeli taka opcja jest zainstalowana). Serwer systemu posiada centralną szafę automatyki/ diagnostyki. Komunikacja ze sterownikami obiektowymi może się odbywać poprzez medium światłowodowe lub miedziane z prędkością 50 Mb/s.

Opis systemu - w celu monitorowania poprawnej pracy instalacji fotowoltaicznej wdrożony został System Zarządzania Energią (dalej zwany SZE). Umożliwi on prezentację ON-LINE uzysku energetycznego z Instalacji fotowoltaicznej oraz wizualizacje ilości zaoszczędzonego CO2 w stosunku do konwencjonalnej metody produkcji energii (węgiel kamienny) przeliczonej wg. normy: ISO 50001 oraz ISO 14064. Przy wykorzystaniu protokołu TCP/IP i sieci Ethernet możliwe jest monitorowanie i zarządzanie SZE. Tylko osoby znające hasło zabezpieczające będą miały dostęp do szczegółowych danych dotyczących instalacji. Głównym elementem systemu jest oprogramowanie komunikujące się ze sterownikami obiektowymi. Jego podstawowym zadaniem jest zbieranie i przetwarzanie danych  dotyczących pracy instalacji fotowoltaicznej i współpracujących z nią urządzeń takich jak analizatory sieci, stacje pogodowe, sterowniki PLC oraz inwertery fotowoltaiczne.

Połączenie między poszczególnymi elementami systemu zrealizowane jest za pomocą magistrali (sieci) komunikacyjnej. Oprogramowanie SZE zajmujące się wizualizacją danych zainstalowane jest na serwerze.

Zadania Systemu Zarządzania Energią:

 • Wizualizacja stanu każdego falownika w instalacji fotowoltaicznej
 • Wizualizacja uzysków energetycznych
 • Diagnostyka awarii każdego falownika w instalacji fotowoltaicznej
 • Dostęp przez strony WWW do interfejsu dla wielu operatów jednocześnie
 • Dostęp anonimowy bez konieczności podawania hasła, w celu wizualizacji uzysku na ogólnie dostępnej stronie – np. prezentacja zaoszczędzonego CO2
 • Przechowywanie danych pomiarowych i statystycznych w zabezpieczonej bazie SQL
 • Integrację z analizatorami sieci energetycznej zainstalowanymi w instalacji fotowoltaicznej,
 • Nadzorowanie instalacji odladzania modułów fotowoltaicznych, optymalizacja sterowania systemem odladzania poprzez analizę danych pogodowych pozyskanych z stacji pogodowej
 • Sterowanie parametrami odladzania modułów fotowoltaicznych
 • Sterowanie ilością produkowanej energii oraz cos Φ w falownikach
 • Sterowanie trackerami
 • Sterowanie żaluzjami
sloneczko
Rzeszów / Wyższa Szkoła Prawa i Administracji

Rzeszów / Wyższa Szkoła Prawa i Administracji

Kraków / Uniwersytet Jagielloński

Kraków / Uniwersytet Jagielloński

Tauron Dystrybucja

Tauron Dystrybucja

Kraków / Uniwersytet Jagielloński

Kraków / Uniwersytet Jagielloński

Gliwice / Zarząd Dróg Miejskich

Gliwice / Zarząd Dróg Miejskich