Strona główna > FCBiR – Laboratorium badań topografii powierzchni


Profilometr stykowy Dektak XT (Bruker)

 

Urządzenie do kontaktowego pomiaru profilu powierzchni z wysoką rozdzielczością pionową (1 Å) na próbkach o grubości do 50 mm i średnicy do 200 mm. Maksymalna rozpiętość pionowa cech lub obiektów powierzchniowych może wynosić 1 mm. Sztywna konstrukcja z pojedynczym ramieniem zapewnia wyjątkową powtarzalność pomiarów (4 Å) oraz niski poziom szumu. Dzięki zastosowaniu wydajnych układów elektronicznych, zapewniających wysokie tempo akwizycji danych, uzyskiwanie map 3D nawet z dużych powierzchni jest wyjątkowo szybkie. Ponadto, dzięki opcji NLite+ możliwe jest stosowanie obciążeń już na poziomie 0,03 mg, co umożliwia pomiar kruchych i bardzo delikatnych próbek. Urządzenie sterowane jest funkcjonalnym i łatwym w obsłudze oprogramowaniem Vision64, które również umożliwia obróbkę wyników, generowanie map 3D oraz automatyzację procesu pomiarowego.

 


Goniometr przenośny PGX+ (Rycobel)

Służy do badania reakcji cieczy z powierzchnią ciał stałych dla takich materiałów jak polimery, metale, folie, papier czy tektura. Przed wykonaniem pomiaru miernik umieszcza się bezpośrednio na powierzchni badanego obiektu. Nie wymaga zatem specjalnego przygotowywania próbek np. wycinania. Pomiary można wykonywać na próbkach o różnych kształtach i wymiarach, także trójwymiarowych.

Umożliwia pomiary statycznego i dynamicznego kąt zwilżania, automatyczne wyznaczanie kąta zwilżania, objętości, średnicy podstawy i wysokości kropli, wyznaczanie energii powierzchniowej podłoża na podstawie pomiarów kąta zwilżania dla jednej, dwóch i trzech różnych cieczy. Jego zastosowanie to przede wszystkim sprawdzanie powierzchni pod względem adhezyjności do różnych materiałów.

 

Parametry urządzenia:

  • Rejestracja            ≥ 80 obrazów/sekundę
  • Rozdzielczość       ≥ 640x480 pikseli
  • Wykrywanie kontaktu kropli z podłożem - Automatyczne 
  • Statyczny kąt zwilżania dla kropli w stanie stacjonarnym
  • Wyznaczane parametry: geometria kropli, średnica podstawy, wysokość, objętość, kąt zwilżania