Strona główna > FCBiR – Laboratorium mikroskopii optycznej i analizy frakcji

Mikroskop optyczny LEICA DMS 1000

 

 

 

Mikroskop cyfrowy do inspekcji, obserwacji i pomiarów. Zapewnia powiększenie do 300x. Wbudowana kamera mikroskopowa HDMI zapewnia obrazy na żywo w wysokiej rozdzielczości do 30 klatek na sekundę i rozdzielczości 5 megapikseli.
Leica DMS1000 z kodowaną optyką zoomu może być używana samodzielnie lub podłączona do komputera oferującego dokładne pomiary 2D za pomocą oprogramowania Leica Application Suite (LAS).

 

 

 

 


Mikroskop optyczny z analizą wielkości cząstek (Morphologi G3S, Malvern)

Zautomatyzowane urządzenie z analizatorem do określania kształtu, wielkości i liczby analizowanych cząstek w próbce (wbudowana jednostka do automatycznego dyspergowania próbek - SDU).

Rodzaj badanych próbek:  proszki w stanie suchym, emulsje, zawiesiny cieczowe
w zakresie 0,5 do 1 000 µm.

 

Parametry urządzenia:

 • Zakres pomiarowy: 0,5-1 000 μm
 • System optyczny: Nikon CFI 60 z automatyczną regulacją jasności pola
 • Obiektywy: 2,5x, 5x, 10x, 20x, 50x
 • Rejestracja obrazów: kamera CCD, 5 mln piks.

 


ZETASIZER Nano ZS MALVERN

Analizator wielkości nanocząstek, potencjału zeta i masy cząsteczkowej. Aparat wykorzystuje opatentowaną technologię M3-PALS (efekt Dopplera i analiza fazowa światła rozproszonego - DLS) poprawiającą rozdzielczość i gwarantującą automatyzację pomiaru. Umożliwia badanie dyspersji i zawiesin cieczowych pod kątem stabilności dyspersji, wyznaczanie wpływu potencjału zeta na stabilność badanej próbki, jak również pomiary koloidów.

Rodzaj badanych próbek:  roztwory koloidalne.

 

Parametry urządzenia:

 • Zakres wielkości cząstek: od 0,6 nm do 6 µm
 • Zakres wielkości cząstek przy pomiarze potencjału zeta: 5 nm - 10 µm
 • Kąt pomiaru: 12,8° i 173°
 • Maksymalna przewodność próbki: 200 mS/cm
 • Zakres mas cząsteczkowych: 1 000 do 2×107 Da

Analizator stężenia gazu Sparklike Laser

Umożliwia bezinwazyjny pomiar stężenia gazu w szybach zespolonych (dwu i trójkomorowych) przez szkło laminowane, powłokowe, bez demontażu szyby.

 

Cechy urządzenia:

 • Minimalna grubość obsługiwanego szkła ≥ 2mm

 • Dokładność pomiaru stężenia      ≤ ± 1,5%

 • Maksymalna obsługiwana grubość pakietu         ≥ 50 mm

 • Czas pomiaru        ≤ 30s

 • Temperatura pracy  5 - 40 °C.


Reometr rotacyjny Kinexus Pro (Malvern)

Umożliwia wyznaczenie m.in. krzywych lepkości, krzywych płynięcia, granicy płynięcia, tiksotropii, lepkości w funkcji czasu i temperatury dla materiałów o właściwościach lepkosprężystych (symulacja procesów produkcyjnych tj. płynięcie i ścinanie materiałów).

Urządzenie wyposażone jest w silnik kubkowy o niskiej bezwładności oraz system łożysk powietrznych, zapewniający uzyskanie rzetelnych wyników w bardzo szerokim zakresie pomiarowym.

Rodzaj badanych próbek: próbki o niskiej lepkości oraz półstałe wykazujące właściwości lepkosprężyste.

 

Wyposażony w:

 • Zakres momentu obrotowego - pomiar lepkości: 0,05 µNm do 200 mNm;
  pomiar oscylacji: 0,05 µNm do 250 mNm

 • Rozdzielczość momentu obrotowego: 0,1 nNm

 • Rozdzielczość położenia: <10 nrad

 • Zakres siły normalnej: 0,001 - 20 N

 • Prowadzenie pomiarów w zakresie od -40 do 200°C z dokładnością kontroli temperatury do 0,01°C