Strona główna > FCBiR – Pracownia badań środowiskowych

PV 4500 (DUŻA KOMORA KLIMATYCZNA)

Komory do testów klimatycznych przeznaczone są do odtworzenia szeregu warunków panujących w środowisku naturalnym takich jak: temperatura, wilgotność, promieniowanie UV. W ciągu kilku godzin lub dni komora może odtworzyć uszkodzenia materiału, które powstają w ciągu miesięcy lub lat w warunkach atmosferycznych.  W celu symulacji starzenia w warunkach atmosferycznych, próbki w komorze poddaje się działaniu zmiennych cykli promieniowania UV, wilgoci, w kontrolowanych warunkach temperaturowych. W zależności od wymagań testu komory klimatyczne pozwalają wytworzyć jeden lub wiele czynników atmosferycznych. Przyspieszone badania w komorach klimatycznych wykorzystywane są do wykrywania wielu wad produktów powstałych na etapie ich produkcji lub wad konstrukcyjnych. Szybkie wykrywanie wad dzięki przyspieszonym badaniom klimatycznym pozwala wprowadzić szereg poprawek do produktu jeszcze zanim trafi on na rynek.

 

 

W komorze wykonywane są testy zgodnie z normami:

 • IEC 61215 (Moduły fotowoltaiczne (PV) do zastosowań naziemnych),
 • IEC 61646 (Cienkowarstwowe moduły fotowoltaiczne (PV) przeznaczone do zastosowań naziemnych)
 • IEC 62108 (Moduły fotowoltaiczne oraz systemy z koncentratorami światła (CPV)
 • EN12975-1, EN12975-2 (Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy. Kolektory słoneczne)

Rodzaje wykonywanych testów:

 • Cykl temperaturowy (szok termiczny),
 • wilgoć-zamrażanie,
 • wilgotne gorąco
 • obróbka wstępna światłem UV (280-400 nm)

Zakres działania komory:

 • Temperatura: od -50°C do +90°C
 • Współczynnik zmiany temperatury (z załadunkiem w komorze)
  • <100°C/h w zakresie +85°C/0°C
  • <200°Clh w zakresie 0°C/-40°C
 • Zakres wilgotności względnej RH: 20% ÷ 95% w zakresie temperatury +10/+90°C

Dane techniczne (użytkowe):

 • Pojemność użytkowa komory (l): 4290
 • Wymiary wewnętrzne Szer./Głęb./Wys. (mm): 1300/1500/2200
 • Ładowność komory (kg)*: 300

*Wartość maksymalna gwarantująca wykonanie testu zgodnie z normami


MyDiscovery DM1600 C (MAŁA KOMORA KLIMATYCZNA – ADAPTER DO DUŻEJ KOMORY)

 

Dane techniczne (użytkowe):

 • Pojemność użytkowa komory (l): 1439
 • Wymiary wewnętrzne (szer. x dług. x wys.): 1000 x 1510 x 953 mm

Zakres działania komory:

 • Zakres temperatury: od -75°C do +180°C
 • Zakres wilgotności względnej: od 10% do 98% w zakresie temperatury [+10°C; +95°C]
 • Zakres punktu rosy: od +4°C do +94°C dla testów ciągłych
 • Współczynnik zmiany temperatury
  • Grzanie = 3,5°C/min. od -70°C do +180°C
  • Chłodzenie = 2,0°C/min. od +180°C do -70°C
 • Ładowność komory (kg):
  • maksymalne obciążenie półki: 50
  • maksymalne obciążenie podłogi: 100

Rodzaje wykonywanych testów:

 • Cykl temperaturowy (szok termiczny),
 • wilgoć-zamrażanie,
 • wilgotne gorąco
 • obróbka wstępna światłem UV 0(w zakresie temperatur od 0 °C do +40 °C)

W komorze wykonywane są testy zgodnie z normami:

 • IEC 61215 (Moduły fotowoltaiczne (PV) do zastosowań naziemnych),
 • IEC 61646 (Cienkowarstwowe moduły fotowoltaiczne (PV) przeznaczone do zastosowań naziemnych)
 • IEC 62108 (Moduły fotowoltaiczne oraz systemy z koncentratorami światła (CPV)
 • EN12975-1, EN12975-2 (Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy. Kolektory słoneczne)

Komora korozyjna CCT 3500 FL AKES NH3

Komora służy do wykonywania automatycznych, cyklicznych testów korozyjnych zgodnie z najpopularniejszymi normami, stosowanymi przez producentów z branży motoryzacyjnej. Dodatkową właściwością komory CCT jest możliwość wykonywania standardowego testu mgły solnej, zgodnie z PN EN ISO 9227 oraz testów kondensacji wody - zarówno ze stałą wartością wilgotności, jak również ze zmiennymi wartościami temperatury lub temperatury i wilgotności zgodnie z PN EN ISO 6270-2. Komora służy do wykonywania badań przeznaczonych do oceny stopnia zabezpieczenia testowanego materiału przed korozją i jest głównie przeznaczona dla przemysłu motoryzacyjnego. Istnieje możliwość testowania elementów nie związanych z przemysłem motoryzacyjnym. Test jest odzwierciedleniem cykli spotykanych w naturalnym środowisku, w którym docelowo będzie używana próbka, włącznie ze zmianą warunków klimatycznych w trakcie trwania całego testu.

Testowane próbki narażane są na cztery główne typy warunków klimatycznych:

 • Mgłę solną, zgodnie z PN EN ISO 9227 (NSS, ESS lub CASS),
 • Kondensacja wody zgodnie z PN EN ISO 6270-2 (CH, AT lub AHT),
 • Nadmuch powietrzem z pomieszczenia lub powietrzem klimatyzowanym zgodnie z DIN 50014 (dla VW PV1210),
 • Nadmuch strumieniem wymuszonego, ciepłego powietrza zgodnie z GMW 14872.

 

 

Zakres działania komory:

Temperatura: 

 • Od otoczenia do +60 °C

Rodzaje pracy:

 • Mgła solna
 • Kondensująca wilgoć
 • Testy z użyciem amoniaku (NH3)
 • Przewietrzanie powietrzem
 • Testy cykliczne

 

Dane techniczne (użytkowe)

 • Model komory: 3500 FL AKES NH3
 • Pojemność użytkowa komory: 3500 litrów (dm3)
 • Wymiary wewnętrzne Szer./Głęb./Wys. (mm): 2200x1100x800/1306 mm

 

Urządzenie wykonuje testy zgodnie z normami:

 • Testy cykliczne
  • DIN EN ISO 11997-1:2006 B
  • VDA 621-415
  • ASTM G85 A5
 • Test z mgłą solną:
  • DIN EN ISO 9227, NSS, ESS, CASS
  • ASTM B 117-73
  • ASTM B 287-74
  • ASTM B 368-68
  • IEC 60068-2-11
  • DIN 50942
  • ISO7253, ISO 3678
  • BS 1224, BS 2011, BS3900 F4
  • BS 3900 F12
  • BS 5466 Part I
  • BS 5466 Parts 2 + 3
  • NFX 41002,
  • AS 21331 Section 3.1
  • SIS 1841190
  • JIS Z 2371
 • Test z kondensującą wilgocią:
  • ISO 6270-2
  • BS 3900F2, BS 3900 F15,
  • ASTM D2242
 • Testy z użyciem NH3.

Urządzenie do pomiarów przewodności cieplnej Thermtest HFM 100

Urządzenie pozwalające na wykonanie jakościowych i ilościowych szybkich, nieniszczących testów przewodnictwa cieplnego i efuzyjności. Zdolność pomiaru przewodności cieplnej materiałów stałych, cieczy, proszków i past.

Urządzenie umożliwia szybki pomiar przewodności cieplnej i rezystancji cieplnej produktów izolacyjnych, materiałów konstrukcyjnych, opakowań itp. Pomiar przewodności cieplnej jest wskaźnikiem zdolności materiału do przewodzenia ciepła i może mieć krytyczne znaczenie dla określenia efektywności energetycznej i wydajności cieplnej w materiałach. Zgodność z międzynarodowymi standardami: ASTM C518, ISO 8301 i EN 12667.

 

Parametry urządzenia:

Przewodność cieplna: 0,005 do 0,5 W/mK (0,035 do 3,5 BTU / (hr·ft·°F))

Czas pomiaru: 30 do 60 min

Odtwarzalność: lepsza niż 1%

Dokładność: lepsza niż 3%

Zakres temperatury płyty: -20 do 70 °C (-4 do 158˚F)

Największy rozmiar próbki: 300 x 300 x 100 mm (12 x 12 x 4 cale.