Strona główna > FCBiR – Pracownia fotowoltaiczna

Symulator słoneczny do ogniw (Model SS150AAA, PV Test Solutions)

Służy do wyznaczania zależności prądowo-napięciowych (napięcie obwodu otwartego, prąd zwarcia, napięcie pracy, moc i sprawność układu, współczynnik wypełnienia, ciemny prąd nasycenia, rezystancja szeregowa i równoległa, współczynnik wypełnienia) dla różnych generacji ogniw w warunkach STC (Standard Test Conditions) oraz NOCT (Nominal Operating Cell Temperature Conditions) wg normy IEC 61853-1, spełniając wymagania normy
IEC 60904 -1.

Rodzaj badanych próbek:  ogniwa z front-contact od 2-5 elektrod zbierających, max. powierzchnia próbki - 6 cali.

 

Parametry urządzenia:

  • Źródło światła: lampa ksenonowa  o rozkładzie widmowym zbliżonym do AM 1.5 G.

  • Układ do pomiarów parametrów elektrycznych ogniw fotowoltaicznych bez strat napięcia związanych z oporem kabli i złączy

  • Kontrola temperatury stolika pomiarowego w zakresie ~5-50°C.

  • Dedykowane do konkretnej generacji, ogniwo referencyjne z certyfikatem


Symulator słoneczny do modułów różnych generacji wraz z systemem pomiarowym charakterystyk I-V (CLASS-01, PV Test Solutions)

Dedykowany do wyznaczania parametrów prądowo-napięciowych (napięcie obwodu otwartego, prąd zwarcia, napięcie pracy, moc i sprawność układu, współczynnik wypełnienia) ogniw fotowoltaicznych różnych generacji w warunkach STC oraz NOCT wg normy IEC 61853-1, spełniając normę IEC 60904-1. Wyposażony w ogniwo referencyjne z certyfikatem.

Rodzaj badanych próbek: ogniwa i moduły III generacji

 

Parametry urządzenia:

  • Źródło światła ciągłego rozproszone na odpowiednim dyfuzorze w celu uzyskania jednolitego rozkładu natężenia

  • Pomiar w świetle ciągłym.


Analizator spektralny (BENTHAM PVE 300)

Urządzenie charakteryzuje mierzone ogniwa pod kątem ich sprawności kwantowej w zależności od długości padającej fali elektromagnetycznej.

Rodzaj badanych próbek: ogniwa I generacji.

 

Parametry urządzenia:

  • Długość ogniskowej monochromatora: 300 mm

  • Szerokość szczeliny monochromatora: regulowana w zakresie 1 – 10 nm

  • Zakres intensywności źródła symulowanego światła słonecznego: 0-1,5 sun

  • Tryby pomiarowe: Zewnętrzna wydajność kwantowa, EQE (%), Wewnętrzna wydajność kwantowa, IQE (%)