Jest to bliźniacza wersja fasady wentylowanej do ML W20, przeznaczona do wykonywania fasad wentylowanych przy zastosowaniu modułów fotowoltaicznych typu szkło-szkło. W tym przypadku jednak układ konstrukcyjny rusztu mocowanego do konstrukcji obiektu  jest w ustawieniu pionowym, przez co uzyskujemy dodatkowe możliwości zastosowania pod względem konstrukcyjnym i architektonicznym. W ramach systemu zastosowana może być również izolacja termiczna oparta o wełnę mineralną lub styropian. Grubość zastosowanego ocieplenia może być dowolna.

Dzięki przyjętym rozwiązaniom, odległość pomiędzy modułami fotowoltaicznymi standardowo wynoszącą 10 mm, możemy zwiększać, stosując opcjonalne maskownice przysłaniające od wewnątrz szczelinę pomiędzy modułami lub wręcz ją  wyeksponować. Dodatkowe efekty można uzyskać instalując od wewnątrz oświetlenie LED i podświetlając elewację w nocy.  Analogicznie, jak w przypadku wersji ML W20, moduły fotowoltaiczne są mocowane do rusztu za pomocą klejonych strukturalnie wieszaków (backraili) wykonanych z anodowanego aluminium. Dzięki elastyczności rozwiązania, możemy stosować moduły o różnych wymiarach, parametrach czy wyglądzie. Moc instalacji z 1 m2 elewacji zależy od rodzaju zastosowanych ogniw (sprawność, wielkość, kolor), ich ustawienia i waha się zazwyczaj w przedziale pomiędzy 50 Wp/m2-200 Wp/m2.

Moduły fotowoltaiczne możemy na elewacji zestawiać ze zwykłym szkłem (bez instalacji fotowoltaicznej, np. barwionym, laminowanym z wykorzystaniem kolorowych folii), w końcowym efekcie otrzymując jednolitą, szklaną powierzchnię bez widocznych wewnętrznych elementów konstrukcyjnych w przypadku rozwiązań nieprzeziernych lub wręcz ją wyeksponować w przypadku zastosowania rozwiązań przeziernych. Stosowana aluminiowa podkonstrukcja systemowa może być lakierowana na dowolny kolor RAL, jak również anodowana.

Całość rozwiązania charakteryzuje się ponadstandardową trwałością, jak również minimalnymi kosztami obsługi w trakcie eksploatacji. Zalecane mycie jak dla zwykłych elewacji szklanych okien, przegląd instalacji fotowoltaicznej jak dla instalacji elektrycznych budynku, brak konieczności stosowania materiałów eksploatacyjnych. Instalacja działa w sposób automatyczny i jest bezobsługowa.

Połączenie fotowoltaiki z fasadą wentylowaną na elewacji jest korzystne ze względu na zużycie energii z OZE. W porównaniu z instalacjami na dachu, nie ma ryzyka pojawienia się nieszczelności w pokryciu dachowym, czy zwiększonego obciążenia z tytułu „worków śnieżnych” w miesiącach zimowych. Wykorzystanie elewacji skierowanych nie tylko na południe ale również na wschód i zachód pozwala pozyskać więcej energii ze słońca w godzinach przedpołudniowych i popołudniowych oraz miesiącach zimowych, przybliżając optymalnie krzywą produkcji energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej, do krzywej zużycia energii elektrycznej obiektu.

System fasady wentylowanej przeszedł duża liczbę rygorystycznych badań potwierdzających możliwość stosowania na obiektach o różnej wysokości, w różnych lokalizacjach geograficznych (odporność na obciążenie wiatrem, śniegiem, mrozoodporność, uderzenia ciałem miękkim, twardym, itp.). Dodatkowa wentylacja fasady obniża proces nagrzewania się budynku w lecie, co znacznie poprawia komfort i bilans energetyczny budynku.

3-03
Kielce / Kielecki Park Technologiczny

Kielce / Kielecki Park Technologiczny

Zaczernie / ML System S. A.

Zaczernie / ML System S. A.