Strona główna > Aktualności > Nowa strategia ML System zakłada osiągnięcie ponad 400 mln zł przychodów w 2024 r.
S Glass – Parapet ML System
17 lipca 2020
ML System laureatem konkursu European Leadership Awards
22 lipca 2020

Nowa strategia ML System zakłada osiągnięcie ponad 400 mln zł przychodów w 2024 r.

W ramach przyjętej strategii na lata 2020 – 2024, ML System będzie dążyć do osiągnięcia pozycji globalnego dostawcy produktów bazujących na technologii kropek kwantowych dla szkła fotowoltaicznego, dedykowanych obiektom architektonicznym i sektorowi automotive. W wyniku realizacji przyjętych założeń spółka oczekuje osiągnięcia w 2024 r. przychodów ze sprzedaży na poziomie powyżej 400 mln zł, wobec niecałych 100 mln zł w 2019 r. oraz dalszej poprawy rentowności.

– Realizacja opublikowanej strategii wprowadzi spółkę w „nową erę kwantową”, a w efekcie pozwoli na skokowy wzrost wyników finansowych. Własne Fotowoltaiczne Centrum Badawczo-Rozwojowe, unikalne know-how, strategiczne partnerstwa z liderami branż w zakresie komercjalizacji nowych produktów oraz ponadprzeciętna perspektywa wzrostu na rynkach BIPV oraz automotive, wspieranych rosnącą świadomością ekologiczną i sprzyjającymi zmianami w prawie, pozwalają nam formułować ambitne plany rozwoju – komentuje Dawid Cycoń, prezes i współzałożyciel ML System.

Strategia na lata 2020 – 2024 opiera się na trzech fundamentalnych założeniach:

– uruchomieniu seryjnej produkcji innowacyjnych w skali światowej fotowoltaicznych szyb z powłokami kwantowymi: Q Glass, 2D Glass, Active Glass,

– konsekwentnym rozwoju bazującym na dotychczasowych produktach i rynkach zbytu z obszaru BIPV (systemów fotowoltaicznych zintegrowanych z budynkami) i klasycznej fotowoltaiki,

– dalszych pracach B+R, ukierunkowanych na komercjalizację innowacyjnych w skali światowej produktów: w obszarze szkła fotowoltaicznego, w ramach projektów wdrożenia do produkcji szyb samochodowych QDrive, struktur niskowymiarowych, linii Smart Glass.

W celu realizacji strategii, w latach 2020 – 2024, spółka planuje przeznaczyć na inwestycje do 216 mln zł, z czego do 147 mln zł na rozwój projektu Active Glass, 26 mln zł na rozwój projektu 2D Glass, 18 mln zł na dokończenie projektu Q Glass oraz 25 mln zł na inwestycje w infrastrukturę magazynowo-logistyczną. Powyższe wydatki nie obejmują planowanych projektów B+R.

ML System przewiduje, że wydatki inwestycyjne zostaną sfinansowane ze środków własnych, otrzymanych i planowanych grantów oraz za pomocą kredytów bankowych i instrumentów dłużnych, w tym umów leasingowych. Spółka zamierza wyemitować do 1,5 mln akcji, stanowiących do 21 proc. w podwyższonym kapitale zakładowym, w dwóch etapach:

– emisji publicznej w trybie bezprospektowym do 730 tys. akcji,
– emisji publicznej w trybie prospektowym do 770 tys. akcji.

Decyzję o podwyższeniu kapitału w drodze oferty publicznej w trybie bezprospektowym podejmą akcjonariusze spółki podczas walnego zgromadzenia, które odbędzie się 24 lipca.
W terminie do 30 września planowane jest zwołanie kolejnego walnego zgromadzenia, podczas którego pod głosowanie poddana zostanie uchwała dotycząca publicznej emisji akcji w trybie prospektowym.

ML System oczekuje, że kapitał pozyskany z emisji akcji zostanie przeznaczony głównie na finansowanie projektu Active Glass.

Dwuetapowy tryb transakcji wynika głównie z konieczności zabezpieczenia środków własnych planowanej inwestycji Active Glass już na etapie aplikowania o dotację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

W pierwszej połowie 2021 r. ML System planuje wdrożyć do masowej produkcji Q Glass – transparentną szybę zespoloną, generująca energię elektryczną, powstałą dzięki inwestycji o wartości 45 mln zł, będącej głównym celem IPO spółki, zrealizowanego w 2018 r. Zgodnie z założeniami spółki, osiągnięcie pełnych mocy produkcyjnych, szacowanych na poziomie do 5 tys. m2 miesięcznie, jest planowane na koniec 2021 r. W kolejnych krokach, odpowiednio w 2022 r. oraz w 2023 r., firma planuje uruchomić produkcję 2D Glass oraz Active Glass z mocami produkcyjnymi na poziomie odpowiednio do 5 tys. m2 i do 10 tys. m2 miesięcznie.

– W rezultacie, na koniec 2023 r., ML System osiągnie łączną zdolność produkcyjną fotowoltaicznych szyb zespolonych opartych na technologii kropki kwantowej w wysokości
do 20 tys. m2 miesięcznie. Inwestycja w zwiększenie mocy produkcyjnych jest konieczna do zaspokojenia potrzeb rynkowego popytu na fotowoltaiczne szyby z powłoką kwantową. Ponadto, strategia „nowej ery kwantowej” odpowiada na potrzebę uniezależnienia się od azjatyckiego łańcucha dostaw – wszystkie komponenty będą wytwarzane w Europie, głównie w Polsce – podkreśla Edyta Stanek, przewodnicząca rady nadzorczej i współzałożycielka ML System.

Z uwagi na wyraźne różnice w cechach, funkcjach i parametrach produkty Q Glass, 2D Glass oraz Active Glass będą miały różne zastosowanie.

Jednym z celów strategicznych spółki pozostaje ekspansja na rynki zagraniczne, czego potwierdzeniem jest podpisanie przez ML System umowy o strategicznej współpracy
z amerykańskim koncernem Guardian Glass – jednym z globalnych liderów branży szkła budowlanego – na mocy której produkty spółki będą oferowane w sieci sprzedaży partnera na całym świecie.

W ramach projektów B+R spółka planuje rozwój produktów „nowej ery kwantowej” m.in. poprzez wspólną komercjalizację z Pilkington Automotive Poland szyb z powłokami kwantowymi dla branży automotive.

ML System oczekuje, że efektem realizacji strategii będzie osiągnięcie w 2024 r. przychodów ze sprzedaży na poziomie powyżej 400 mln zł, wobec niecałych 100 mln zł w 2019 r. oraz dalsza poprawa rentowności.

Pełną treść strategii spółka opublikowała raportem bieżącym: http://infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/36679824,ml-system-sa-23-2020-strategia-grupy-kapitalowej-ml-system-s-a-na-lata-2020-2024

ML System to wysoce wyspecjalizowana spółka technologiczna, oferująca innowacyjne rozwiązania fotowoltaiczne zintegrowane z budownictwem (BIPV). Produkty ML System stanowią atrakcyjną alternatywę dla tradycyjnych materiałów budowlanych. Spółka jest liderem w swojej branży na rynku polskim. Co więcej, zgodnie z raportem Building Integrated Photovoltaic Skylights Market 2020-2027, firma należy do grona kluczowych producentów BIPV na świecie. Łączna powierzchnia zakładów produkcyjnych z magazynami i centrum badawczo-rozwojowym spółki wynosi 14,4 tys. m kw. ML System zatrudnia ponad 200 osób. Spółka dysponuje 12 patentami, a pięć zgłoszeń patentowych czeka na rozpatrzenie.

Zapraszamy do zapoznania się ze strategią firmy na najbliższe lata.

Strategia
ML System
Autor: ML System

Komentarze są wyłączone.