ML System zajmuje się projektowaniem oraz wdrażaniem zaawansowanych technologicznie, kompleksowych rozwiązań w budownictwie. W ofercie firmy znajdują się instalacje w zakresie systemów słabo i silnoprądowych, takie jak:

 • BMS - (ang. Building Managment Systems) zaawansowany system zarządzania budynkiem obejmujący swoim zakresem monitoring, nadzór i sterowanie elementami takimi jak: wentylacja,  instalacje grzewcze i chłodnicze, oświetlenie, instalacje fotowoltaiczne, elektryczne. Wdrożone systemy ułatwiają eksploatację budynku i znacznie zmniejszają koszty jego utrzymania.
 • Systemy sterowania ruchem (ITS) / Nowoczesne systemy transportowe wykorzystują bardzo rozwinięte technologie dla realizacji funkcji monitoringu, nadzoru sterowania i zarządzania procesami transportowymi. Rozwój systemów łączności umożliwia integrację ww. zadań w ramach ITS (Intelligent/Integrated Transportation Systems).
 • Instalacje elektryczne / Posiadamy doświadczenie w projektowaniu i wykonywaniu instalacji elektrycznych zarówno w przemyśle jak i w obiektach użyteczności publicznej, handlowych i usługowych, a projektanci posiadają pełne uprawnienia projektowe i wykonawcze.
 • SAP / Zadaniem tego systemu jest wykrycie pożaru w jak najwcześniejszym jego stadium. Do tego celu służy szereg czujników detekcyjnych, wykrywających różnego typu czynniki pożarowe, np. dym, temperatura czy też promieniowanie ultrafioletowe.
 • Systemy CCTV /  popularnie zwanej telewizją dozorową, Wykorzystywane są nie tylko w dużych czy mniejszych firmach ale także w domach i sklepach.
 • Systemy DSO / Dźwiękowy System Ostrzegawczy (DSO) system przewodowego ostrzegania osób znajdujących się w obiektach, gdy występuje zagrożenie zdrowia i życia użytkowników, zwłaszcza w sytuacji zagrożenia pożarem lub innych sytuacjach wymagających szybkiej ewakuacji dużej liczby osób.
 • Systemy kontroli dostępu / umożliwiają ograniczenie poruszania się po obiekcie osób, które nie są do tego upoważnione, z możliwością wydzielenia stref, do których dostęp będą miały tylko osoby upoważnione.
 • Systemy nagłośnień / Systemy nagłośnieniowe stanowią rodzaj kablowych instalacji radiofonicznych, zapewniających emisję komunikatów słownych o charakterze informacyjnym lub reklamowym.
 • Systemy Oddymiania / zbudowane są z urządzeń do odprowadzania dymu i gorącego powietrza umożliwiając usuwanie, względnie zmniejszenie koncentracji trujących, lotnych związków w zagrożonych strefach.
 • Systemy Okablowania Strukturalnego / opartych na modułach ekranowanych i nieekranowanych (wszystkie kategorie kat5, kat6, kat7) oraz rozwiązaniach światłowodowych.
 • Systemy SSWiN / Systemy sygnalizacji włamania i napadu oparte są na czujkach wykrywających ruch w strefie objętej ich działaniem. System SWiN może zostać połączony z systemem dostępu, monitoringu wizyjnego, a także z systemami rejestrowania czasu pracy.
 • Systemy Sterowania Oświetleniem,
 • Systemy Zapobiegania Powstawania Pożaru - umożliwia kontrolowaną redukcję tlenu w pomieszczeniach chronionych dzięki czemu niemożliwe jest powstanie pożaru, ponieważ tlen znajdujący się w pomieszczeniu nie wystarcza do jego zainicjowania. System często wykorzystywany w serwerowniach i archiwach.
Budomierz / Monitoring - Drogowe Przejście Graniczne

Budomierz / Monitoring - Drogowe Przejście Graniczne

Gaszenie Stacji Transformatorowej

Gaszenie Stacji Transformatorowej

Serwerownia

Serwerownia

Warszawa / Lotnisko Okęcie

Warszawa / Lotnisko Okęcie

Warszawa / Lotnisko Okęcie

Warszawa / Lotnisko Okęcie

CCTV

CCTV