Strona główna > Obszary działalności > Moduły fotowoltaiczne > Architektoniczne Systemy Fotowoltaiczne > Fotowoltaiczne systemy dachowe – mocowanie inwazyjne i balastowe

Na dzień dzisiejszy fotowoltaiczne systemy dachowe są najbardziej popularnymi rozwiązaniami powszechnie dostępnymi, choć nie zawsze właściwymi czy też możliwymi do zrealizowania. Projektując moduły fotowoltaiczne umieszczone na dachach należy bardzo poważnie przeanalizować możliwość "wyssania" modułów z dachów czy też sprawdzić nośność pokrycia, które nie jednokrotnie jest nie przystosowane do przenoszenia dodatkowych obciążeń. Niestety bardzo często powyższe zagadnienia są pomijane przez firmy montażowe, co może prowadzić do katastrofy budowlanej. Mając na uwadze powyższe ML SYSTEM oferuje moduły fotowoltaiczne na systemowych podkonstrukcjach o właściwej wytrzymałości adekwatnej do występujących obciążeń zewnętrznych. Moduły mogą być montowane na dachach w sposób inwazyjny oraz balastowy.

Dachy o znacznym pochyleniu wymagają stosowania mocowania „inwazyjnego”. Jest ono oparte na zastosowaniu systemu, który przebija warstwy połaci dachowej jednakże wykorzystanie specjalnych akcesoriów uszczelniającym nie dopuszcza do utraty szczelności w miejscu wykonania otworu. Na dachach płaskich i dachach o niewielkim kącie nachylenia możliwe jest posadowienie modułów w wersji bezinwazyjnej. Metoda ta eliminuje konieczność przechodzenia elementami montażowymi przez połać dachu jednakże wymusza zastosowanie dociążenia modułów. Moduły fotowoltaiczne montowane na dachach płaskich umożliwiają ich ustawienie w układzie południowym lub w układzie wschód-zachód.

Na dachu płaskim systemowa konstrukcja aluminiowa składa się z podłużnych szyn montażowych, lekkich stojaków trójkątnych oraz okuć i akcesorii ze stali nierdzewnej.

Ruszt aluminiowy może być posadowiony bezpośrednio na bloczkach betonowych. Dzięki takiemu mocowaniu możliwe jest uniknięcie inwazji w elementy izolacyjne poszycia dachowego a instalacja PV odporna jest na porywy wiatru.

Innym wariantem posadowienia modułów fotowoltaicznych na dachu budynku jest tzw. system kaskadowy. System ten jest możliwy do zastosowania na prawie wszystkich rodzajach dachów: na dachach stromych równolegle do połaci dachowej, na dachach płaskich na podkonstrukcji nadającej spadek niezależnie od spadku pokrycia dachowego. W każdym z tych przypadków układ kaskadowy umożliwia swobodne spływanie wody czy zsuwanie się śniegu, jak również ogranicza możliwość osadzania się zanieczyszczeń.

Połączenie mocowania kaskadowego z systemem NoFrost służącym do automatycznego odśnieżania modułów eliminuje konieczność odśnieżania dachów pokrytych fotowoltaiką. Dodatkowe ustawienie modułów w jednej płaszczyźnie eliminuje wzajemne zacienianie, nie tworzą się również „zatory śnieżne” pomiędzy kolejnymi rzędami modułów. W rozwiązaniu tym stosowane są moduły bezramowe typu szkło-szkło, nieprzezierne lub przezierne. Poza walorami technicznymi system posiada wysokie walory estetyczne, umożliwiając stosowanie fotowoltaiki na obiektach zabytkowych (moduły przezierne z wykorzystaniem kolorowych ogniw oraz podkonstrukcji w kolorze dostosowanym do koloru pokrycia dachowego). Możliwe jest również zastosowanie modułów fotowoltaicznych o kształcie nieregularnym (trójkąty, romby - przy krawędziach dachu, kalenicach) przez co powierzchnia fotowoltaiki może być dostosowana do kształtu dachu.

Parametry techniczne systemu
Kraków / Uniwersytet Jagielloński

Kraków / Uniwersytet Jagielloński

Rzeszów / Wyższa Szkoła Prawa i Administracji

Rzeszów / Wyższa Szkoła Prawa i Administracji

Kraków / Uniwersytet Jagielloński

Kraków / Uniwersytet Jagielloński

Kraków / Uniwersytet Jagielloński

Kraków / Uniwersytet Jagielloński

Katowice / Wyższa Szkoła Techniczna

Katowice / Wyższa Szkoła Techniczna

Niepołomice / Kryta pływalnia

Niepołomice / Kryta pływalnia