Szyby termoizolacyjne (grzewcze)

Szyby ciepłochronne ML SYSTEM SA jednokomorowe i dwukomorowe produkowane są ze szkła niskoemisyjnego miękkopowłokowego. Wartość współczynnika emisyjności tej powłoki jest kilkakrotnie niższa niż szkła. Szyba jednokomorowa zbudowana z tego typu szkła pozwala na osiągnięcie parametrów: wysokiej przepuszczalność światła dziennego, maksymalnie niskiego współczynnika przenikalności cieplnej U, najwyższej przejrzystości, neutralności kolorów oraz optymalnej przepuszczalności energii.

SZYBY CIEPŁOCHRONNE

Najistotniejszym parametrem określającym właściwości termoizolacyjne szyb zespolonych jest współczynnik przenikalności cieplnej U, który charakteryzuje ilość ciepła przenikającego przez szybę na zewnątrz. Im niższy współczynnik U, tym lepsze właściwości termoizolacyjne. Oblicza się go zgodnie z normą EN 673.

Zakresy współczynnika U produkowanych szyb:

  • Szyba zespolona jednokomorowa: U=1.6 do 0,9 [W/m2K]
  • Szyba zespolona dwukomorowa: U=0.7 do 0.5 [W/m2K]