Strona główna > Baza wiedzy > Odnawialne źródła energii OZE – rodzaje, korzyści, wszystko, co warto wiedzieć
Jak działają dachówki fotowoltaiczne i dlaczego warto je wybrać?
19 czerwca 2024
Podsumowanie Targów Intersolar 2024
24 czerwca 2024

Odnawialne źródła energii OZE – rodzaje, korzyści, wszystko, co warto wiedzieć

Energia odnawialna to temat, który coraz częściej pojawia się w kontekście wykorzystywania bezemisyjnych źródeł energii. W przeciwieństwie do źródeł nieodnawialnych są one nieograniczone. Inna sprawa to możliwość sporych oszczędności na rachunkach, co również jest nie bez znaczenia. Ale tak właściwie – czym są odnawialne źródła energii? Jakie są rodzaje OZE? Jakie korzyści z OZE płyną dla pojedynczych osób i całego środowiska?

Jakie są źródła odnawialne energii?

Co to jest OZE? Ten skrót oznacza odnawialne źródła energii, które są pozyskiwane z natury i niewyczerpalne – w przeciwieństwie do nieodnawialnych źródeł, takich jak na przykład węgiel, gaz ziemny, ropa naftowa, uran. Odnawialne źródła energii są ekologicznymi, naturalnymi zasobami, które się nie wyczerpują, a podczas pozyskiwania z nich energii, którą potem np. ogrzewamy lub oświetlamy pomieszczenia, firmy i zakłady, nie są wydzielane żadne szkodliwe substancje, negatywnie wpływające na środowisko naturalne.

Energia czerpana z natury jest także opłacalna dla osób, które z niej korzystają. Dążenie do bezemisyjności sprawia, że w tym celu powstają coraz to nowe sposoby oraz nowe technologie pozyskiwania energii. Jakie są rodzaje odnawialnych źródeł energii?

Odnawialne źródła energii to:

 • energia słoneczna – energia z promieniowania słonecznego, pozyskiwana dzięki instalacjom fotowoltaicznym oraz kolektorom słonecznym (przeznaczonym do ogrzewania wody);
 • energia wiatrowa – energia wiatru wykorzystywana jest do pozyskiwania energii elektrycznej przy pomocy specjalnych turbin, które składają się z wieży, gondoli z generatorem i wirnika;
 • energia wody – przekształcanie energii, jaką generuje siła wody i przekształcanie jej w energię elektryczną;
 • biomasa – stała, ciekła lub gazowa. Może być spalana lub przetworzona w paliwa ciekłe albo gazowe:
 • energia geotermalna – wykorzystanie ciepła wody, znajdującej się głęboko pod ziemią.

Wszystkie te rodzaje OZE mają ogromny potencjał, a co najważniejsze – nie wyczerpują się i nie emitują szkodliwych substancji. Dawane przez OZE korzyści są liczne, dlatego ich wykorzystanie to przyszłość zarówno dla niewielkich gospodarstwach domowych, jak i dla firm.

Jakie są rodzaje źródła energii?

Wiemy już, co to są odnawialne źródła energii, czas zatem przejść do sposobów ich pozyskiwania oraz przekształcania. Wszystkie rodzaje OZE muszą być zamienione na energię elektryczną. W przypadku energii słonecznej dzieje się to przy pomocy instalacji fotowoltaicznych. Fotowoltaika to popularny, skuteczny i pozwalający na spore oszczędności sposób na pozyskiwanie energii elektrycznej, a dzięki programom dofinansowującym coraz więcej osób decyduje się na jej instalację do własnych celów.

Innym rodzajem urządzeń, które przetwarzają energię słoneczną na potrzeby użytkownika, są kolektory słoneczne, służące do podgrzewania wody. W przypadku energii wiatru wykorzystuje się turbiny, znajdujące na farmach wiatrowych, przekształcające energię kinetyczną w mechaniczną, a potem (w generatorze) w elektryczną, która przekazywana jest do sieci albo akumulatora.

 

Elektrownie wodne produkują z kolei energię elektryczną, wykorzystując siłę wody. Zasada działania takich obiektów opiera się na spiętrzaniu wody przy pomocy specjalnych zapór. Gdy woda zostanie wprawiona w ruch, znajduje ujście w rurach, a następnie trafia turbiny, co doprowadza do obrotu jej łopat. W ten sposób energia kinetyczna zostaje zamieniona na energię mechaniczną. 

Niełatwa do pozyskiwania energia geotermalna, której naturalne złoża znajdują się pod ziemią, jest natomiast pozyskiwana dzięki odwiertom. Otrzymana w ten sposób gorąca woda albo para ma zastosowanie w wytwarzaniu energii cieplnej, a czasem energii elektrycznej.

Biomasa to substancja organiczna pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, która podlega biodegradacji. W celu uzyskania energii z biomasy najczęściej się ją spala, czasami biomasa podlega zagazowaniu, fermentacji lub estryfikacji.

Co warto wiedzieć o OZE?

Warto wiedzieć wszystko o odnawialnych źródłach energii, ale skupmy się przede wszystkim na korzyściach, jakie dają. Korzyści z OZE to przede wszystkim:

 • możliwość zaoszczędzenia na rachunkach za energię;
 • uniezależnienie się od sieci energetycznej;
 • zmniejszenie emisyjności szkodliwych substancji;
 • poprawa jakości powietrza, co ma wpływ na stan zdrowia;
 • większe bezpieczeństwo energetyczne dzięki uniezależnieniu od importowania paliw kopalnych;
 • rozwój gospodarki, technologii i tworzenie nowych stanowisk pracy.

Korzyści z OZE zaczynają się od pojedynczego gospodarstwa domowego, a kończą na rozwoju gospodarczym i poprawie jakości powietrza. Korzystanie z odnawialnych źródeł energii zwiększa świadomość tego, jak ważna jest społeczna odpowiedzialność. Zalety i korzyści z OZE przeważają nad nielicznymi wadami tych metod pozyskiwania energii.

Co zalicza się do OZE?

Do OZE zaliczają się: energia słoneczna, wiatrowa, wodna, z biomasy i geotermalna. Najwidoczniejsze i najpowszechniejsze jest korzystanie z energii słonecznej poprzez instalacje i farmy fotowoltaiczne.

Chcesz wiedzieć więcej na temat folowoltaiki, jej kosztów, sposobów montażu i możliwości zainstalowania jej u siebie – skontaktuj się z ML System i poznaj całą ofertę!

Piotr
Autor: Piotr

Komentarze są wyłączone.