Strona główna > Baza wiedzy > Czy OZE to kierunek, w którym zmierza energetyka?
wytrzymalosc paneli pv
Jaka jest wytrzymałość i żywotność paneli fotowoltaicznych?
25 kwietnia 2024
Poznaj fakty i mity o zielonej energii
2 maja 2024

Czy OZE to kierunek, w którym zmierza energetyka?

Celem dla większości osób decydujących się na korzystanie ze źródeł energii odnawialnej było zaoszczędzenie na wydatkach, jakie na dłuższą metę zapewniają urządzenia generujące energię na użytek własny. Tymczasem rynek energetyczny OZE to nie tylko możliwość zaoszczędzenia w skali pojedynczych gospodarstw domowych, zakładów produkcyjnych czy wspólnot. Ma znaczenie na skalę globalną, biorąc pod uwagę fakt, że paliwa kopalne są wyczerpalnym źródłem, czego przeciwieństwem są odnawialne źródła energii, do których należą m.in. promieniowanie słoneczne, wiatr czy energia geotermalna. 

Czy OZE to prawdziwa przyszłość energetyki i czy jest w stanie zastąpić energię emisyjną z tradycyjnych źródeł jej pozyskiwania? Jakie są trendy w energetyce na najbliższą przyszłość? Na powyższe pytania odpowiedzi udzielamy w dalszej części artykułu.

Jaki jest podstawowy cel polityki energetycznej państwa?

Polityka energetyczna Polski jako główny swój cel obrała zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju przy jednoczesnym utrzymaniu konkurencyjności gospodarki, wykorzystywaniu własnych zasobów i zmniejszeniu wpływu oddziaływania dotychczasowego sposobu pozyskiwania energii na środowisko. Węgiel kamienny i węgiel brunatny to źródła paliw kopalnych, na których od lat opiera się energetyka nie tylko w Polsce, ale w wielu krajach Europy. Przyszłość, jaką zakłada polityka energetyczna, należy jednak do OZE. Przyszłość to odnawialne źródła energii, wykorzystywane nie tylko do celów własnych i na małą skalę. 

Co właściwie rozumiemy przez „odnawialne źródła energii”? To nie tylko energia słoneczna przetwarzana przez konstrukcje fotowoltaiczne, a w szczególności dobrej jakości panele, montowane na dachu lub w gruncie (fotowoltaika na gruncie). Oprócz tego mamy także energię wiatrową (wytwarzaną przez wiatraki, turbiny wiatrowe, pompy), energię wodną (gdzie energia wody jest przetwarzana przez elektrownię wodną), energię geotermalną (np. pompy ciepła), bioenergię (z biomasy). Przyszłość energetyki leży w nieograniczonych źródłach odnawialnych, a nie w paliwach kopalnych, których podaż jest coraz mniejsza. 

Celem polityki energetycznej jest również wykorzystywanie nowoczesnych technologii cyfrowych w celu poprawy jakości działań w dziedzinie energetyki.

Jakie są filary polityki energetycznej państwa?

Przyszłość energetyki to możliwość realizacji założeń polityki energetycznej, opierającej się na ważnych dla rozwoju energetyki i dobra środowiska założeniach. Głównymi filarami polityki energetycznej są: sprawiedliwa transformacja, budowa zeroemisyjnego systemu energetycznego i dobra jakość powietrza. Co to oznacza?

Sprawiedliwa transformacja zakłada przekierowanie funduszy unijnych na rzecz modernizacji regionów, opierających się na wykorzystaniu wydobywanych paliw kopalnych. Ponadto główne cele tego założenia  to ograniczenie ubóstwa energetycznego i tworzenie nowych gałęzi przemysłu, opierających się na OZE i energetyce jądrowej. Budowa zeroemisyjnego systemu energetycznego to alternatywa dla energii emisyjnej pozyskiwanej przez wykorzystywanie paliw kopalnych. 

Tworzenie zrównoważonych energetycznie obszarów wymaga rozwoju infrastruktury, umożliwiającej wykorzystywanie energii OZE ze wspomaganiem konwencjonalną energetyką. Dobra jakość powietrza zakłada rezygnację z węgla, będącego źródłem ogrzewania – w mieście do roku 2030, a do 2040 na terenach wiejskich. 

 

Najważniejsze daty i etapy wynikające z dyrektywy EPBD:

  • 2025 rok – zakończenie dotacji do kotłów na paliwa kopalne
  • 2030 rok:
    • Wszystkie nowo budowane budynki w Unii Europejskiej muszą być budynkami o niskim zużyciu energii (NZEB).
    • Istniejące budynki podlegające dużym remontom muszą spełniać wymogi dotyczące efektywności energetycznej budynków o niskim zużyciu energii.
    • Zakaz instalowania kotłów na paliwa kopalne w nowo remontowanych budynkach.
  • 2040 rok – Wycofanie kotłów zasilanych paliwami kopalnymi.
  • 2050 rok – Wszystkie budynki w Unii Europejskiej muszą osiągnąć neutralność emisyjną.

Ogrzewanie przy pomocy pomp ciepła, termomodernizacja budynków, nowoczesne energooszczędne budownictwo to podstawowe założenia, pozwalające na ograniczenie wpływu wykorzystania energii na środowisko a co za tym idzie jakość powietrza. 

 

Trendy w energetyce

Coraz więcej uwagi poświęca się w ostatnich latach pozyskiwaniu i wykorzystywaniu energii słonecznej. Osoby, które mają zamiar zostać prosumentami, coraz częściej widzą w tym rozwiązaniu korzyść nie tylko dla siebie, ale i całego środowiska. Co będzie teraz nowoczesnym trendem, jeśli chodzi o ten rodzaj OZE? Przyszłość to zwiększenie efektywności, jaką  może generować instalacja fotowoltaiczna, a w szczególności panele fotowoltaiczne. 

Większa wydajność, przełożenie na lepsze wykorzystanie pozyskanej energii w gospodarstwach jednorodzinnych i zmniejszenie kosztów produkcji paneli fotowoltaicznych to teraz ważny i potrzebny kierunek. W odpowiedzi na zapotrzebowanie, polskie firmy, produkujące polskie panele fotowoltaiczne stawiają na wykorzystanie nowoczesnych technologii w celu zwiększenia ich efektywności.

Kolejnym pomysłem na zwiększenie wydajności i efektywności OZE jest unowocześnienie turbin wiatrowych, które mają być bardziej wydajne, odporne na warunki pogodowe, a ich praca będzie znacznie cichsza niż do tej pory. 

Jeszcze jednym przyszłościowym trendem ma być zwiększenie wydajności elektrowni wodnych. Hydroenergetyka oraz energetyka geotermalna przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii ma szansę być wykorzystywana na potrzeby niewielkich społeczności – np. hydroenergetyka na małych rzekach i strumieniach. 

Wykorzystywanie OZE to najlepsze, co dla ludzi i środowiska może zrobić pozyskana w ten sposób energetyka. Przyszłość to stawianie alternatywnych źródeł energii przynajmniej na równi z tymi, które znamy od dawna. Także na potrzeby indywidualne przy pomocy własnej instalacji fotowoltaicznej.

Zobacz ofertę firmy ML System, dzięki której możesz stać się właścicielem własnej instalacji i mieć wpływ na polepszenie jakości powietrza.

Piotr Wilk
Autor: Piotr Wilk

Komentarze są wyłączone.