Strona główna > Baza wiedzy > Dotacje na fotowoltaikę dla rolników. Kto może ubiegać się o dotacje z AgroEnergia 2021
Podkarpacka Nagroda Gospodarcza 2021
29 października 2021
Jakie rozwiązania Smart City proponuje ML System?
19 listopada 2021

Dotacje na fotowoltaikę dla rolników. Kto może ubiegać się o dotacje z AgroEnergia 2021

AgroEnergia 2021 to program realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jego celem jest ograniczenie negatywnego wpływu działalności gospodarstw rolnych na środowisko i zmniejszenie stopnia zanieczyszczenia powietrza dzięki wsparciu inwestowania w odnawialne źródła energii (OZE) w rolnictwie (pompy ciepła, fotowoltaika dla rolników, magazynowanie energii etc.). Do celów programu należy także zwiększenie niezależności energetycznej w gospodarstwach rolnych. Program jest kierowany zarówno do osób fizycznych, jak i prawnych. Dotacje obejmują wyłącznie nowe inwestycje, rozpoczęte nie wcześniej niż po potwierdzeniu udziału w programie – dofinansowanie na rozbudowę lub modernizację istniejących już instalacji można otrzymać w ramach innych inicjatyw wsparcia.

OZE i fotowoltaika dla rolników z programem AgroEnergia – kto może skorzystać?

Program AgroEnergia 2021 jest przeznaczony dla osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność rolną lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych w gospodarstwie (własnym lub dzierżawionym) o powierzchni od 1 ha do 300 ha użytków rolnych. W przypadku działalności gospodarczej w zakresie usług rolniczych, skorzystanie z programu jest możliwe dla podmiotów o PKD 01.61.Z, 01.62.Z (za wyjątkiem schronisk dla zwierząt gospodarskich oraz zakładów oferujących usługi podkuwania koni) lub 01.63.Z. Ważne jest, że działalność rolna lub gospodarcza w zakresie usług rolniczych (także w przypadku osób fizycznych) musi być prowadzona przez okres co najmniej jednego roku bezpośrednio poprzedzający złożenie wniosku o udział w programie.

Dodatkowe warunki udziału w programie AgroEnergia 2021

Aby przystąpić do udziału w programie AgroEnergia 2021, należy spełnić również kilka innych warunków. Przede wszystkim warto pamiętać, że dotacja jest przeznaczona wyłącznie na budowę nowych instalacji, a nie modernizację czy rozbudowę już istniejących. Ponadto trzeba zwrócić uwagę na fakt, że fotowoltaika dla rolników, pompa ciepła, magazyn energii lub dowolny inny system sfinansowany ze środków programu AgroEnergia musi być użytkowany przez co najmniej trzy lata od momentu zakończenia inwestycji (na przykład otrzymania protokołu odbioru lub podłączenia do sieci i uruchomienia instalacji). W przeciwnym razie może się okazać, że konieczny będzie zwrot uzyskanych pieniędzy.

Przystąpienie do programu AgroEnergia i wypłata środków

Z dotacji możliwe jest dofinansowanie wyłącznie tych inwestycji, których realizacja rozpocznie się po przystąpieniu do programu AgroEnergia – wyłączone są instalacje i systemy, których budowa rozpoczęła się wcześniej. Pieniądze zwracane są w formie refundacji po odbiorze gotowej instalacji (za materiały, montaż i podłączenie należy najpierw zapłacić z własnych środków). Na chwilę obecną zakończenie naboru wniosków do programu jest planowane na 20 grudnia 2021 roku, jednak w przypadku dużej ilości zainteresowanych możliwe jest wcześniejsze zamknięcie puli. Dlatego, jeżeli rozważasz udział w programie AgroEnergia 2021, powinieneś złożyć wniosek jak najszybciej.

AgroEnergia a inne dotacje na fotowoltaikę dla rolników

Przed przystąpieniem do programu AgroEnergia 2021 warto wiedzieć, że nie jest możliwe jednoczesne skorzystanie z innych dotacji dofinansowujących fotowoltaikę dla rolników. Dotyczy to zarówno programów ogólnokrajowych (Mój prąd 3.0, Czyste powietrze), jak i lokalnych inicjatyw. Można natomiast bez problemu jednocześnie skorzystać z dofinansowania na fotowoltaikę dla rolników z programu AgroEnergia oraz podatkowej ulgi termomodernizacyjnej.

Na co przysługuje dotacja AgroEnergia?

Dotacja AgroEnergia jest przyznawana w dwóch kategoriach:

  1. Na przydomowe instalacje fotowoltaiczne, wiatrowe i hybrydowe oraz pompy ciepła o mocy od 10 kW do 50 kW, a także magazyny energii
  2. Na biogazownie rolnicze oraz elektrownie wodne o mocy do 500 kW

Program umożliwia zwrot części wydanych środków (wchodzących w skład kosztów kwalifikowanych) w formie refundacji po zakończeniu inwestycji.

Koszty kwalifikowane w programie AgroEnergia 2021

W skład kosztów kwalifikowanych w programie AgroEnergia wliczają się:

  • zakup i montaż instalacji, a także jej podłączenie, uruchomienie i odbiór techniczny
  • narzędzia i materiały potrzebne do zrealizowania inwestycji
  • koszty pracy oraz wynagrodzenia dla ekipy montażowej

Do kosztów kwalifikowanych nie zalicza się natomiast podatek VAT oraz koszt audytu energetycznego. Audyt energetyczny jest niezbędny do określenia mocy instalacji, dlatego należy uwzględnić go w planach, warto natomiast pamiętać, że niektóre firmy oferują taką usługę za darmo.

AgroEnergia 2021 – ile można otrzymać?

Budżet programu jest określony na 200 milionów złotych. Wysokość przyznanej refundacji zależy od rodzaju i wielkości instalacji. W przypadku inwestowania w fotowoltaikę dla rolników możliwe jest otrzymanie:

  • do 20% zwrotu kosztów kwalifikowanych przy instalacji o mocy od 10 kW do 30 kW (maksymalnie 15 000 zł)
  • do 13% zwrotu kosztów kwalifikowanych przy instalacji o mocy od 30 kW do 50 kW (maksymalnie 25 000 zł)

W przypadku instalacji hybrydowych (na przykład fotowoltaika plus pompa ciepła) można otrzymać także dodatek o wysokości do 10 000 zł. Należy tu podkreślić, że otrzymanie wsparcia dla instalacji hybrydowych jest możliwe wyłącznie w momencie, gdy taka inwestycja została zaplanowana na podstawie odpowiedniego audytu energetycznego (patrz akapit “Koszty kwalifikowane w programie AgroEnergia 2021”).

Czy warto skorzystać z dotacji AgroEnergia na fotowoltaikę dla rolników?

Jeżeli prowadzisz gospodarstwo rolne i planujesz zakup oraz montaż fotowoltaiki dla rolników, instalacji hybrydowej lub innego systemu uwzględnionego w programie, dotacja AgroEnergia to świetny sposób na dofinansowanie takiej inwestycji. Przed podjęciem ostatecznej decyzji warto jednak porównać oferowane przez program możliwości z tymi, które są dostępne w obrębie innych dotacji (takich jak Czyste powietrze, Mój prąd czy rozmaite projekty samorządowe) i na tej podstawie wybrać opcję najlepiej dopasowaną do indywidualnych uwarunkowań.

Aleksander Marzec

Komentarze są wyłączone.