Strona główna > Baza wiedzy > Mój prąd 5.0 co musisz wiedzieć?
Podsumowanie targów Smart City Expo Barcelona 2023
15 listopada 2023
Jakie funkcje może spełniać szyba w nowoczesnym domu?
28 listopada 2023

Mój prąd 5.0 co musisz wiedzieć?

Prąd 5.0 to nazwa piątej edycji programu dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych i innych urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii, takich jak pompy ciepła czy kolektory słoneczne. Program jest realizowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska i ma na celu zwiększenie udziału OZE w polskim miksie energetycznym, zmniejszenie emisji dwutlenku węgla i obniżenie rachunków za prąd dla gospodarstw domowych. Stanowi odpowiedź na globalne wyzwania związane ze zmianami klimatycznymi, promując ekologiczne źródła energii. Dofinansowanie jest dostępne dla osób prywatnych. Wykorzystując technologie OZE, Polacy mogą stać się częścią transformacji energetycznej, przyczyniając się do ochrony środowiska. Co warto wiedzieć o programie Mój Prąd 5.0?

Jakie są wymagania techniczne urządzeń objętych dofinansowaniem?

Aby skorzystać z programu Mój Prąd, należy spełnić kilka warunków formalnych i technicznych. Wymagania te dotyczą zarówno samej instalacji fotowoltaicznej, jak i urządzeń, z których się ona składa. Oto najważniejsze z nich:

 • Instalacja fotowoltaiczna musi być zainstalowana na budynku lub na terenie nieruchomości należącej do osoby fizycznej (osoba ubiegająca się o dofinansowanie nie musi być właścicielem). Nie może być zainstalowana na budynku lub terenie nieruchomości należącej do osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.
 • Instalacja fotowoltaiczna musi być podłączona do sieci elektroenergetycznej i posiadać umowę o przyłączenie i odbiór energii elektrycznej z operatorem sieci dystrybucyjnej. Instalacja musi być wyposażona w licznik dwukierunkowy lub dwutaryfowy, który umożliwia pomiar ilości energii elektrycznej pobranej z sieci i oddanej do sieci.
 • Instalacja fotowoltaiczna musi być wykonana przez podmiot posiadający uprawnienia budowlane i energetyczne oraz wpisany do rejestru podmiotów uprawnionych do wykonywania instalacji fotowoltaicznych prowadzonego przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT). Instalacja musi być wykonana zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami technicznymi oraz posiadać protokół odbioru technicznego.
 • Instalacja fotowoltaiczna musi być objęta gwarancją producenta i wykonawcy na okres co najmniej pięciu lat od daty jej montażu. Gwarancja musi obejmować zarówno urządzenia, jak i usługi montażowe i serwisowe.

Spełnienie wymagań technicznych jest niezbędne, aby ubiegać się o dofinansowanie z programu Mój Prąd. Aby złożyć wniosek o dofinansowanie, należy również posiadać fakturę VAT lub rachunek za wykonanie instalacji fotowoltaicznej oraz dowód wpłaty za instalację. Wniosek należy złożyć w formie elektronicznej na stronie internetowej https://gwd.nfosigw.gov.pl/ ,której operatorem jest NFOŚIGW.

Czy mogę zainstalować mikroinstalację fotowoltaiczną na dachu mojego bloku?

Mikroinstalacja fotowoltaiczna to system, który umożliwia produkcję energii elektrycznej ze słońca na własne potrzeby. Mikroinstalacje mogą być zainstalowane na dachach budynków jedno- i wielorodzinnych, a nawet na balkonach. W Polsce coraz więcej spółdzielni, wspólnot i mieszkańców bloków zastanawia się nad takim rozwiązaniem, ponieważ ma ono wiele korzyści. Jednak zanim zdecydujesz się na montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej na dachu bloku, trzeba spełnić kilka warunków i formalności. Oto najważniejsze z nich:

 • uzyskanie zgody wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej na wykonanie instalacji na części wspólnej budynku,
 • sprawdzenie stanu technicznego i nośności dachu oraz dostępu do światła słonecznego,
 • wybór odpowiedniego systemu i mocy instalacji, dostosowanego do zapotrzebowania na energię elektryczną w części wspólnej budynku,
 • zgłoszenie instalacji do operatora sieci dystrybucyjnej i zawarcie umowy o przyłączenie i odbiór energii elektrycznej,
 • skorzystanie z profesjonalnej firmy, która zapewni prawidłowy montaż, serwis i gwarancję instalacji.

Zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii, właściciele mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy do 10 kW mogą w systemie opustów za darmo odebrać 80% nadwyżki wysłanej do sieci (0,8 kWh za 1 kWh), a tych o mocy 10–50 kW – 70% (0,7 kWh za 1 kWh). Od 1 kwietnia 2022 roku w życie wszedł nowy system rozliczeń net-billing, który polega na tym, że prosument zbiorowy (spółdzielnia lub wspólnota) otrzymuje za nadwyżkę energii elektrycznej wysłaną do sieci wynagrodzenie pieniężne na podstawie taryfy gwarantowanej.

Jakie są korzyści z instalacji mikroinstalacji fotowoltaicznej?

 • Produkcja własnej, darmowej energii elektrycznej. Montaż dobrze zwymiarowanej instalacji fotowoltaicznej może pozwolić nawet na zaspokojenie 100% zapotrzebowania domu lub firmy na prąd. Dzięki temu można zaoszczędzić na opłatach za energię pobieraną z sieci i uniezależnić się od zmian cen prądu. Ponadto nadwyżka wyprodukowanej energii może być sprzedawana do sieci lub magazynowana w magazynie energii elektrycznej lub ciepła.
 • Większa niezależność energetyczna. Instalacja fotowoltaiczna pozwala na wykorzystanie lokalnego i odnawialnego źródła energii, jakim jest słońce. Dzięki temu można zmniejszyć uzależnienie od importu paliw kopalnych i zagwarantować sobie dostęp do prądu nawet w sytuacjach awaryjnych lub kryzysowych. Ponadto rozwój mikroinstalacji fotowoltaicznych przyczynia się do zwiększenia stabilności i bezpieczeństwa sieci elektroenergetycznej oraz do zmniejszenia strat przesyłowych.
 • Atrakcyjny system rozliczeń gwarantujący szybki zwrot z inwestycji. Właściciele mikroinstalacji fotowoltaicznych mogą korzystać z systemu net-billing, który polega na tym, że prosument otrzymuje za nadwyżkę energii elektrycznej wysłaną do sieci wynagrodzenie pieniężne w oparciu o taryfę gwarantowaną. Taryfa gwarantowana jest ustalana przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) i jest równe średniej cenie sprzedaży energii elektrycznej w danym roku kalendarzowym przez przedsiębiorstwo obrotu energią elektryczną dla odbiorców końcowych w grupie taryfowej G11. Taryfa gwarantowana obowiązuje przez 15 lat od daty podłączenia instalacji do sieci.
 • Wpływ na ochronę środowiska i klimatu. Instalacja fotowoltaiczna pozwala na produkcję energii elektrycznej bez emisji zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych, takich jak dwutlenek węgla, tlenki azotu czy pyły. Dzięki temu można przyczynić się do poprawy jakości powietrza, zmniejszenia efektu cieplarnianego i ograniczenia zmian klimatu. Ponadto instalacja fotowoltaiczna wykorzystuje odnawialne źródło energii, jakim jest słońce, które nie ulega wyczerpaniu i nie generuje odpadów.
Marcin
Autor: Marcin

Komentarze są wyłączone.